South Hook Combined Heat & Power Station

Beth fydd yn digwydd nesaf

Gwnaed penderfyniad ar y cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu ar gyfer ar ac mae wedi’i gyhoeddi erbyn hyn.

Llinell amser (10 Eitemau)

Mae’r dogfennau archwiliad sy’n ymwneud â’r prosiect hwn wedi’u harchifo ac nid ydynt ar gael ar y wefan hon mwyach. Gellir gweld penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol a Gorchymyn Caniatâd Datblygu ar y tab Dogfennau.

I ddarganfod ble i weld y Dogfennau Ardystiedig, cyfeiriwch at y manylion cyswllt a nodir yn Nodyn Esboniadol y Gorchymyn Caniatâd Datblygu.

20/08/2020
Gwnaed penderfyniad gan y Ysgrifennydd Gwladol
23/10/2014
Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn rhoi argymhellion
23/07/2014
Yr archwiliad yn dechrau
23/10/2013
Cyhoeddi sylwadau perthnasol ar y wefan
23/08/2013
Cofrestru partïon â buddiant yn dod i ben
16/08/2013
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
12/07/2013
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
26/06/2013
Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
31/05/2013