Mynydd y Gwynt Wind Farm

Beth fydd yn digwydd nesaf

Gwnaed penderfyniad ar y cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu ar gyfer ar ac mae wedi’i gyhoeddi erbyn hyn.

Llinell amser (10 Eitemau)

Mae’r dogfennau archwiliad sy’n ymwneud â’r prosiect hwn wedi’u harchifo ac nid ydynt ar gael ar y wefan hon mwyach. Gellir gweld penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol ar y tab Dogfennau.

09/03/2021
Gwnaed penderfyniad gan y Ysgrifennydd Gwladol
20/11/2015
Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn rhoi argymhellion
20/08/2015
  • Cynhelir y Cyfarfod Rhagarweiniol
  • Yr archwiliad yn dechrau
20/11/2014
Cyhoeddi sylwadau perthnasol ar y wefan
22/10/2014
Cofrestru partïon â buddiant yn dod i ben
17/10/2014
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
03/09/2014
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
20/08/2014
Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
31/07/2014