Fferm Wynt Coedwig Clocaenog

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dyddiad

SourceDescription
Other
Maint: 580 KB
Llythyr Penderfyniad Gweinidogion Cymru
Other
Maint: 973 KB
Gweinidogion Cymru
Gorchymyn Fferm Wynt Coedwig Clocaenog (Diwygio) 2017
Other
Maint: 115 KB
Planning Inspectorate's notification of decision letter
Other
Maint: 2 MB
Examining Authority's report to the Secretary of State
Other
Maint: 390 KB
Development Consent Order as made by the Secretary of State
Other
Maint: 5 MB
Secretary of State's decision letter and statement of reasons
Gellir hidlo dogfennau yn ôl eu dyddiad cyhoeddi neu yn ôl y dyddiad cau sy’n berthnasol iddynt. Cyhoeddir dyddiadau cau yn yr amserlen ar ddechrau’r archwiliad a gellir eu gweld ar dab amserlen yr archwiliad.