Brechfa Forest Connection

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (5)

Cais y datblygwr (176)

Derbyn (8)

Cyn archwiliad (13)

Archwiliad (456)

Penderfyniad (45)

Penderfywyd (2)

Dyddiad

Mae penderfyniadau gweithdrefnol yn cynnwys llythyrau a hysbysiadau ffurfiol a gyhoeddwyd gan yr Awdurdod Archwilio neu’r Ysgrifennydd Gwladol.

SourceDescription
Other
Rule 17 and 8(3) Letter (PDF, 104 KB)
Other
Llythyr Rheol 17 a 8(3) (PDF, 111 KB)
Other
Rule 8(3), 17 and s89(3) Letter (PDF, 115 KB)
Other
Procedural decision of Option B (PDF, 90 KB)
Other
Llythyr Rheol 8(3), 17 ac a89(3) (PDF, 83 KB)
Other
Rule 8(3), Rule 17 and s89(3) and s102A Letter (PDF, 196 KB)
Other
Llythyr Rheol 8(3), Rheol 17 ac a89(3) ac a102A (PDF, 118 KB)
Other
Llythyr Rheol 13(6) (PDF, 89 KB)
Llythyr o'r Awdurdod Archwilio ynghlyn a hysbysiad gwrandawiadau mis Chwefror.
Other
Rule 8(3) and Rule 17 Letter to Applicant regarding s102 (PDF, 116 KB)
Other
Rule 13(6) letter (PDF, 108 KB)
Letter from the Examining Authority regarding notifcation of February hearings
Other
Rule 8(3) and Rule 17 Letter to Mr and Mrs Shaw regarding Other Person status (PDF, 109 KB)
Other
Rule 8(3) and Rule 17 Letter (PDF, 106 KB)
Letter to the applicant regarding Mr and Mrs Shaw dated 27 January 2016
Other
Section 89 Letter to Neath Port Talbot (PDF, 169 KB)
English and Welsh language versions. Fersiynau Cymraeg a Saesneg.
Other
Section 89 Letter to Police and Crime Commissioner (PDF, 169 KB)
English and Welsh language versions. Fersiynau Cymraeg a Saesneg.
Other
Section 89 Letter to Brecons Beacons NPA (PDF, 169 KB)
English and Welsh language versions. Fersiynau Cymraeg a Saesneg.
Other
Section 89 Letter to Pembrokeshire County Council (PDF, 169 KB)
English and Welsh language versions. Fersiynau Cymraeg a Saesneg.
Other
Section 89 Letter to Powys County Council (PDF, 169 KB)
English and Welsh language versions. Fersiynau Cymraeg a Saesneg.
Other
Section 89 Letter to Ceredigion County Council (PDF, 169 KB)
English and Welsh language versions. Fersiynau Cymraeg a Saesneg.
Other
Section 89 Letter to Pembrokeshire Coast NPA (PDF, 169 KB)
English and Welsh language versions. Fersiynau Cymraeg a Saesneg.
Other
Section 89 Letter to City and County of Swansea (PDF, 169 KB)
English and Welsh language versions. Fersiynau Cymraeg a Saesneg.
Other
Llythyr Rheol 13 a 16 - Hysbysiad o Wrandawiad a Hysbysiad o Ail Cwestiynau (PDF, 130 KB)
Other
Rule 13 and 16 Letter - Notification of hearings and issue of second questions (PDF, 104 KB)
Other
ExA's Second round of questions (PDF, 274 KB)
Other
S87 &102A Letter sent to Yvonne Shaw dated 18 December 2015 (PDF, 173 KB)
Other
Procedural Decision Welsh Language Version (PDF, 108 KB)
Procedural Decision issued by the Examining Authority, dated 7 December 2015, to accept a Note Regarding Proposal for Alternative Southern Extension to Underground Section as Scheme Variation into the examination and request additional information from the Applicant
Other
Procedural Decision (PDF, 98 KB)
Procedural Decision issued by the Examining Authority, dated 7 December 2015, to accept a Note Regarding Proposal for Alternative Southern Extension to Underground Section as Scheme Variation into the examination and request additional information from the Applicant
Other
Accompanied Site Inspection Itinerary (Document 12 MB)
This itinerary is provided in outline and is subject to change and refinement
Other
Notification of Hearings and Accompanied Site Visit (PDF, 101 KB)
Other
Hysbysiad o Wrandawiadau ac Arolygiad y Safle (PDF, 114 KB)
Other
ExA First round of questions (PDF, 336 KB)
First Round of Written Questions Issued by the Examining Authority (ExA)
Other
Rule 8 Letter (PDF, 117 KB)
Other
Llythyr Rheol 8 (PDF, 122 KB)