Brechfa Forest Connection

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (5)

Cais y datblygwr (176)

Derbyn (8)

Cyn archwiliad (13)

Archwiliad (456)

Penderfyniad (45)

Penderfywyd (2)

Dyddiad

Yr holl ddogfennau a dderbyniwyd neu a gyhoeddwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio yn ymwneud â gwrandawiadau. Rhoddir diffiniad o’r gwahanol fathau o wrandawiadau yn y rhestr termau.

SourceDescription
Other
Audio Recording of the Issue Specific Hearing Session 1 (SAIN, 55 MB)
Issue Specific Hearing relating to the draft Development Consent Order on 11 February 2015
Other
Audio Recording of the Issue Specific Hearing Session 2 (SAIN, 47 MB)
Issue Specific Hearing relating to the draft Development Consent Order on 11 February 2015
Other
Hearing Agenda 11 February 2016 (PDF, 109 KB)
Agenda for Issue Specific Hearing relating to the Draft Development Consent Order (DCO) on 11 February 2016