Brechfa Forest Connection

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (5)

Cais y datblygwr (176)

Derbyn (8)

Cyn archwiliad (13)

Archwiliad (456)

Penderfyniad (45)

Penderfywyd (2)

Dyddiad

Yr holl ddogfennau a dderbyniwyd neu a gyhoeddwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio yn ymwneud â gwrandawiadau. Rhoddir diffiniad o’r gwahanol fathau o wrandawiadau yn y rhestr termau.

SourceDescription
Other
Audio Recording of the Compulsory Acquisition Hearing Session 1 (SAIN, 60 MB)
Compulsory Acquisition Hearing on 10 February 2015
Other
Audio Recording of the Compulsory Acquisition Hearing Session 3 (SAIN, 27 MB)
Compulsory Acquisition Hearing on 10 February 2015
Other
Audio Recording of the Compulsory Acquisition Hearing Session 2 (SAIN, 35 MB)
Compulsory Acquisition Hearing on 10 February 2015
Other
Hearing Agenda 10 February 2016 (PDF, 35 KB)
Agenda for Compulsory Acquisition Hearing on 10 February 2016