Brechfa Forest Connection

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (5)

Cais y datblygwr (176)

Derbyn (8)

Cyn archwiliad (13)

Archwiliad (456)

Penderfyniad (45)

Penderfywyd (2)

Dyddiad

Mae’r rhestr wedi’i hidlo yn dangos gohebiaeth a anfonwyd i’r Arolygiaeth Gynllunio, neu oddi wrthi, nad ystyrir ei bod yn gynrychiolaeth gan barti â buddiant.

SourceDescription
Other
Osborne Clarke on behalf of Western Power Distribution (PDF, 42 KB)
Clarification points regarding the application documents.