Gorsaf Bŵer Niwclear Wylfa Newydd

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (14)

Cais y datblygwr (447)

Derbyn (5)

Cyn archwiliad (34)

Archwiliad (1267)

Penderfyniad (57)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

SourceDescription
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 39 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Atodlen Atodiadau Caffael Gorfodol
Other
Wood Environmental & Infrastructure Solutions UK ar ran North Anglesey Council's Partnership (PDF, 90 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflyniad - Ymateb i ymatebion yr Ymgeisydd i Gwestiynau Ysgrifenedig Pellach yr Awdurdod Arholi
Other
Betsi Cadwaladr University Health Board (PDF, 79 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Cyflwyniad Hwyr - Ymatebion i Gwestiynau Pellach Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 12 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Pharcio a Theithio (3.0)
Other
Olaf a Helen Davies (PDF, 18 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Gwaith Arfaethedig a Pharatoi Safleoedd o dan Orchymyn Caniatâd Datblygu (DCO)
Other
Ann Thomas (PDF, 46 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Gwaith Arfaethedig a Pharatoi Safleoedd o dan Orchymyn Caniatâd Datblygu (DCO)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 41 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Hawliau tramwy
Other
Betsi Cadwaladr University Health Board (PDF, 100 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Cyflwyniad Hwyr - Ymateb i gwestiynau ôl-wrandawiad
Other
North Wales Fire and Rescue Services (PDF, 204 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Cyflwyniad Hwyr - Ymatebion i Gwestiynau Pellach Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Heddlu Gogledd Cymru (PDF, 259 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymatebion i Gwestiynau Pellach Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Royal Society for the Protection of Birds (PDF, 897 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymatebion i Gwestiynau Pellach Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Gwynedd Council (PDF, 763 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymatebion i Gwestiynau Pellach Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Barton Willmore ar ran Heddlu Gogledd Cymru (PDF, 131 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Llythyr Clawr
Other
Barton Willmore ar ran Heddlu Gogledd Cymru (PDF, 747 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad Llythyr i’r Arolygiaeth Gynllunio
Other
J Chanay (PDF, 111 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Tystiolaeth Deunydd Pellach
Other
National Trust (PDF, 180 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymatebion i Gwestiynau Pellach Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Cwestiynau Ysgrifenedig Pellach (Fersiwn Gymraeg) (PDF, 1,003 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Amgylchedd Naturiol
Other
North Wales Wildlife Trust (PDF, 6 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymatebion i Gwestiynau Pellach Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Cyngor Sir Ynys Mon (PDF, 932 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Seilwaith
Other
Cyngor Sir Ynys Mon (PDF, 554 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Tai
Other
Cyngor Sir Ynys Mon (PDF, 917 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Trafnidiaeth
Other
Cyngor Sir Ynys Mon (PDF, 819 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Poblogaeth a Chymuned
Other
Linda Rogers (PDF, 18 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymatebion i Gwestiynau Pellach Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Cyngor Sir Ynys Mon (PDF, 586 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Gwastraff
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymateb i unrhyw wybodaeth bellach fel gofynnwyd gan yr Awdurdod Archwilio
Other
Womble Bond Dickson ar ran Heddlu Gogledd Cymru (PDF, 282 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - - Pennaethau Terfynau Adran 106 Sydd Eu Hangen Gan Heddlu Gogledd Cymru ar gyfer Wylfa Newydd
Other
llywodraeth Cymru (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymateb i unrhyw wybodaeth bellach fel gofynnwyd gan yr Awdurdod Archwilio
Other
Cyngor Sir Ynys Mon (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Gogledd Môn
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 219 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymatebion i Gwestiynau Pellach Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Cyngor Sir Ynys Mon (PDF, 358 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Camau Gwrandawiad Mater Penodo
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 233 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymateb i Sylwadau o Bwyllgor Ymgyrch Tai a Chynllunio Gwynedd a Môn
Other
Cwestiynau Ysgrifenedig Pellach (Fersiwn Gymraeg) (PDF, 508 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Amgylchedd Hanesyddol
Other
Cyngor Sir Ynys Mon (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymatebion i Gwestiynau Pellach Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 837 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Cytundeb DCO drafft a.106 dyddiedig 23 Ionawr 2019
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 317 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymateb i Gyflwyniad Terfyn Amser 4 Land and Lakes
Other
Cyngor Sir Ynys Mon (PDF, 744 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Amwynder
Other
Cyngor Sir Ynys Mon (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Canllaw Cynllunio Atodol
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Papur Sefyllfa ar Fesurau Iawndal
Other
Cyngor Sir Ynys Mon (PDF, 897 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Datblygiad Economaidd
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 85 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Nodyn Trosolwg o'r Cytundeb DCO drafft a.106 Diwygiedig dyddiedig 23 Ionawr 2019
Other
Cyngor Sir Ynys Mon (PDF, 738 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Newid Hinsawdd
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 366 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Llythyr Clawr Terfyn Amser 5
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 179 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Atodeln a.135 Tir y Goron a Buddiannau
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 17 MB)
Ymateb i Gamau Gweithredu Gwrandawiad Mater Penodol Terfyn Amser 5 ar 10 Ionawr 2019
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft Adolygu 4.0 yn erbyn Adolygiad 3.0
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft Adolygu 4.0 yn erbyn Adolygiad 1.0
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 233 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymateb i Bob Wright ar ran Trigolion Llanfachreth
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 620 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Rhesymau Hanfodol ar gyfer Budd Cyhoeddus Gorfodol (IROPI)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 646 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Cytundeb DCO drafft a.106 dyddiedig 23 Ionawr 2019
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 307 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymateb i Gamau Gweithredu Gwrandawiad Mater Penodol Terfyn Amser 5 ar 9 Ionawr 2019
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymateb i Gamau Gweithredu Gwrandawiad Mater Penodol Terfyn Amser 5 ar 8 Ionawr 2019
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymateb i Gamau Gweithredu Gwrandawiad Mater Penodol Terfyn Amser 5 ar 7 Ionawr 2019
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Asesiad o Atebion Amgen HRA Cam
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 747 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.9 Cyfleusterau Gorsaf Bŵer Oddi ar y safle is-CoCP (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 3.0 yn erbyn Adolygiad 2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 542 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.17 Strategaeth Rheoli'r Gweithlu
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.8 Is-CoCP Gwaith Morol
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 629 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.9 Cyfleusterau Gorsaf Bŵer Oddi ar y safle is-CoCP
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 291 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Adroddiad Strategaeth Asesu Risg Bioddiogelwch
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.8 Is-CoCP Gwaith Morol (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 3.0 yn erbyn Adolygiad 2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 5 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.6 Cod Ymarfer Adeiladu Wylfa Newydd (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 3.0 yn erbyn Adolygu 2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 345 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.29 Strategaeth Fesuriol
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 555 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.29 Strategaeth Fesuriol (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 3.0 yn erbyn Adolygiad 2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.6 Cod Ymarfer Adeiladu Wylfa Newydd
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 5 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.7 Main Power Station Site sub-CoCP (Track Change Version - Revision 3.0 against Revision 2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 879 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.17 Strategaeth Rheoli'r Gweithlu (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 2.0 yn erbyn Adolygiad 1.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.7 Main Power Station Site sub-CoCP
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.12 A5025 Gwelliannau Priffyrdd All-lein Is-CoCP (Fersiwn Newid Trac - Revision 3.0 yn erbyn Adolygiad 2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.11 Canolfan Logisteg is-CoCP
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 975 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.13 Cod Ymarfer Gweithredol Wylfa Newydd
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.12 A5025 Gwelliannau Priffyrdd All-lein Is-CoCP
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 724 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.10 Parcio a Theithio is-CoCP (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 3.0 yn erbyn Adolygu 2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 660 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymateb i Gyflwyniad Terfyn Amser 4 Llywodraeth Cymru
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 363 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Crynodeb Tabl o Ddiwygiadau i'r Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 73 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad 8.16 Strategaeth Rheoli Tirwedd a Chynefinoedd Rhannau 1 o 2 a 2 o 2
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 588 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymatebion i Ddogfennau Ar Ôl Gwrandawiadau Ionawr eNGOs
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.13 Cod Ymarfer Gweithredol Wylfa Newydd (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 3.0 yn erbyn Adolygiad 2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.11 Canolfan Logisteg is-CoCP (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 3.0 yn erbyn Adolygiad 2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymatebion i Gwestiynau Pellach Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 469 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymateb i Gyflwyniad Terfyn Amswer 4 Cyngor Sîr Ynys Môn
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 736 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.10 Parcio a Theithio is-CoCP
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 6.4.17 Atodiad D1-1 Datganiad Dull Adeiladu (Adolygiad 2)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymateb i Gyflwyniadau Archwiliad Heddlu Gogledd Cymru
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 42 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymateb i Gamau Gwrandawiad Mater Penodol Terfyn Amser 5 ar 11 Ionawr 2019
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 27 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 2.6.1 Cynlluniau Safle Ardal Ddatblygu a Gorsaf Bwer Wylfa Newydd (Rhan 2 o 2 – Adolygiad 3.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 606 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 3.3 Memorandwm Esboniadol
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 688 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 3.3 Memorandwm Esboniadol (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 5.0 yn erbyn Adolygiad 4.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 606 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 3.3 Memorandwm Esboniadol (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 5.0 yn erbyn Adolygiad 1)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 765 KB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Canllaw i’r Cais (Fersiwn Gymraeg – Adolygiad 6)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 1.3 Canllaw i’r Cais (Arolygiad 6.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 6.4.17 Datganiad Dull Adeiladu (Rev2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 39 MB)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 2.6.1 Cynlluniau Safle Ardal Ddatblygu a Gorsaf Bwer Wylfa Newydd (Rhan 1 o 2 – Adolygiad 3.0)