Gorsaf Bŵer Niwclear Wylfa Newydd

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (14)

Cais y datblygwr (447)

Derbyn (5)

Cyn archwiliad (34)

Archwiliad (1267)

Penderfyniad (57)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

SourceDescription
Other
Keep it Green (PDF, 620 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad
Other
Trinity House (PDF, 205 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cyflwyniad hwyr - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Arholi
Other
Bob Wright (PDF, 9 MB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cyflwyniad hwyr - Deiseb wedi'i lofnodi yn erbyn cynnydd yn y traffig ar yr A5025 a thrwy Lanfachraeth - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 939 KB)
Terfyn Amser 4 - Cyflwyniad hwyr - Ymateb i Bwyntiau Gweithredu a osodwyd yn y Wrandawiad Mater Penodol ar 10 Ionawr 2019 - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 25 MB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Ffigurau Dadfyfyrio Modelu Sŵn DCO
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 17 MB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Campws Safle (Parch 2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 15 MB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Adroddiad Gwelliannau Lliniaru Ecolegol
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 103 MB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Datganiad Dylunio a Mynediad - Cyfrol 3 Rhan 1 o 2 (Parch 3.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 78 MB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Datganiad Dylunio a Mynediad – Cyfrol 3 Rhan 2 o 2 (Parch 3.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 15 MB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cais am Newid Di-Ddeunydd - Ffenestr Darparu HGV
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 75 MB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Datganiad Dylunio a Mynediad – Cyfrol 2 (Parch 3.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 92 MB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cais am Newid Di-Ddeunydd - Oriau Gwaith
Other
Addleshaw Goddard LLP ar ran Network Rail (PDF, 34 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Arholi
Other
Nuclear Decommissioning Authority (PDF, 164 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad -Ymateb i Dyddiad Cau 4
Other
North Anglesey Partnership of Town and Community Councils (PDF, 125 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Sylwadau ar Llety Gwaith Dros Dro
Other
Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru (PDF, 1,015 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cynghrair Gwrth-Niwclear Cymru Cyflwyniadau ar ôl wrandawiad gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Welsh Anti-Nuclear Alliance (PDF, 610 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad -Cynghrair Gwrth-Niwclear Cymru Cyflwyniadau ar ôl wrandawiad gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Llywodraeth Cymru (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cynghrair Gwrth-Niwclear Cymru Cyflwyniadau ar ôl wrandawiad gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Office for Nuclear Regulation (PDF, 43 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Sylwadau ar Geisiadau am Newid yn ymwneud â'r wybodaeth a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd ar Dyddiad Cau 1 (13 Tachwedd 2018) mewn perthynas ag REP1-014; REP1-016; a REP1-017
Other
Heddlu Gogledd Cymru (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cynghrair Gwrth-Niwclear Cymru Cyflwyniadau ar ôl wrandawiad gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Llanbadrig and Mechell Community Councils (PDF, 144 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Nodyn ar Effaith Amgylcheddol ar Dregele
Other
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru (PDF, 265 KB)
Terfyn Amser 4 - Cynghrair Gwrth-Niwclear Cymru Cyflwyniadau ar ôl wrandawiad gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Roger Dobson (PDF, 153 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Nodyn ar Oriau Gweithwyr
Other
North Anglesey Council Partnership (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cynghrair Gwrth-Niwclear Cymru Cyflwyniadau ar ôl wrandawiad gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Pobl Atal Wylfa B (PDF, 131 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cyflwyniad Ysgrifenedig
Other
Pobl Atal Wylfa B (PDF, 25 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Ymgynhoriad ar y Meini Prawf Lleoli a'r Broses ar gyfer Datganiad Polisi Cenedlaethol Newydd ar gyfer Ynni Niwclear Adweithydd Sengl gyda Gallu Cynhyrchu dros 1 Gigawatt y tu hwnt i 2025
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 644 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Canllaw i'r Cais - Yr Iaith Gymraeg (Parch 5.0)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cyflwyniadau ar ôl wrandawiad gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar a Sylwadau ar Geisiadau am Newid yn ymwneud â'r wybodaeth a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd ar Dyddiad Cau 1 (13 Tachwedd 2018) mewn perthynas ag REP1-014; REP1-016; a REP1-017
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 4 - Ymateb i cyflwyniad Dyddiad Cau 3 Cyngor Sir Ynys Môn
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 594 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Ymateb i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig Cyngor Sir Gwynedd
Other
Cyngor Sir Ynys Mon (PDF, 14 MB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cynghrair Gwrth-Niwclear Cymru Cyflwyniadau ar ôl wrandawiad gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 619 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Canllaw i'r Cais (Parch 5.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 8 MB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Mesuriadau Swn Sylfaen Gwaelodlin Bae Cemlyn
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 123 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Manylion Cydsyniadau a Thrwyddedau Eraill
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 565 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Ymateb i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Other
Pinsent Masons ar ran Land and Lakes Limited (PDF, 17 MB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Atodiadau 1-5
Other
Ymddiriedolaeth Genedlaethol (PDF, 12 MB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cynghrair Gwrth-Niwclear Cymru Cyflwyniadau ar ôl wrandawiad gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 81 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Tabl o Gynnydd mewn perthynas â Darpariaethau Amddiffynedig (Pwyntiau Gweithredu Gwrandawiad DCO)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 6 MB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cais am Newid Di-Ddeunydd - Patrymau Waith Gweithiwr
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 349 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - 8.29 Strategaeth Fesuriol
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 9 MB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Ymateb i Bwyntiau Gweithredu a osodwyd yn y Wrandawiad Mater Penodol ar 11 Ionawr 2019
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 659 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Ymateb i Bwyntiau Gweithredu a osodwyd yn y Wrandawiad Mater Penodol ar 7 Ionawr 2019
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 6 MB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad -D atganiad Dylunio a Mynediad – Cyfrol 1 (Parch 3.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 454 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Strategaeth Fesurol - fersiwn Newid olrhain Parch 2.0 yn erbyn Parch 1.0
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Ymateb i Bwyntiau Gweithredu a osodwyd yn y Wrandawiad Mater Penodol ar 8 Ionawr 2019
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad- Crynodebau Gwrandawiad Llafar - Dydd Llun 7 Ionawr 2019
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Crynodebau Gwrandawiad Llafar - Dydd Gwener 11 Ionawr 2019
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Crynodebau Gwrandawiad Llafar - Dydd Iau 10 Ionawr 2019
Other
Cyngor Gwynedd (PDF, 5 MB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cynghrair Gwrth-Niwclear Cymru Cyflwyniadau ar ôl wrandawiad gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Dafydd Griffiths (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad -Cynghrair Gwrth-Niwclear Cymru Cyflwyniadau ar ôl wrandawiad gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Harlaxton Energy Networks Ltd (PDF, 191 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Sylwadau ar Geisiadau am Newid yn ymwneud â'r wybodaeth a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd ar Dyddiad Cau 1 (13 Tachwedd 2018) mewn perthynas ag REP1-014; REP1-016; a REP1-017
Other
J Chanay (PDF, 253 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Ymateb i Dyddiad Cau 4
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 584 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Crynodebau Gwrandawiad Llafar - Dydd Mercher 9 Ionawr 2019
Other
Peter & Maureen Shea (PDF, 756 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cynghrair Gwrth-Niwclear Cymru Cyflwyniadau ar ôl wrandawiad gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 80 KB)
Terfyn Amser Cyflwyniad 4 - Gorchuddiwch Ysgrifennydd Gwladol
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 902 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Crynodebau Gwrandawiad Llafar - Dydd Mawrth 8 Ionawr 2019
Other
Reginald & Jean Biddlecombe (PDF, 812 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cynghrair Gwrth-Niwclear Cymru Cyflwyniadau ar ôl wrandawiad gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar