Gorsaf Bŵer Niwclear Wylfa Newydd

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (14)

Cais y datblygwr (447)

Derbyn (5)

Cyn archwiliad (34)

Archwiliad (1267)

Penderfyniad (57)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

SourceDescription
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 1 MB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 10 - Terfyn Amser 10 Cymraeg CSYM 17 Ebrill 2019 REP10-042
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 239 KB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 8 - Dyddiad Cau 8 – Llythyr 25.3.19 REP8-072
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 235 KB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 7 - Dyddiad Cau 7 – Llythyr 14.3.19 REP7-014
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 518 KB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 - Cyfleusterau'r Orsaf Bŵer Oddi ar y Safle REP2-081
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 1 MB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 -Strategaeth Blastio REP2-215
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 384 KB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 6-Dyddiad Cau 6 – Llythyr 19.2.2019 REP6-061
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 1 MB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 - Ardal Datblygu Wylfa Newydd REP2-077
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 527 KB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2- Asesiad o Effeithiau Cronnus REP2-076
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 590 KB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 5 - Dyddiad Cau 5 – Llythyr 12.2.19 REP5-059
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 774 KB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2- Gwelliannau nad ydynt ar y ffordd bresennol i Briffordd A5025 REP2-082
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 526 KB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2- Canolfan Logisteg Parc Cybi REP2-080
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 642 KB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 - Campws y Safle REP2-078
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 3 MB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 - Cyflwyniad o awgrymiadau am Leoliadau Archwiliadau Safle â Chwmni a Di-gwmni REP2-214
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 216 KB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2- Casgliad REP2-083
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 612 KB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 - Maes Parcio a Theithio Dalar Hir REP2-079
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 154 KB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 4 - Dyddiad Cau 4 – Llythyr 17.1.19 REP4-034
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 626 KB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2-Ymateb i gyngor Adran 51 REP2-213
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 646 KB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 9 - Llythyr Terfynol Cyflwyno D9 CSYM 10 Ebrill 2019 REP9-031
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 7 MB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 -Yr Iaith Gymraeg a’i Diwylliant REP2-069
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 1 MB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 - Twristiaeth REP2-065
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 511 KB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 -Fframwaith Polisi REP2-062
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 874 KB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 - Datblygu Economaidd – Cyflogaeth Leol - REP2-063
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 4 MB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 - Tai REP2-068
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 655 KB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 -Sŵn a Dirgryndod REP2-074
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 681 KB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 - Rheoli Gwastraff REP2-071
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 710 KB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 - Goleuadau REP2-072
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 669 KB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2-Ansawdd yr Aer REP2-073
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 780 KB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 -Cyflwyniad REP2-061
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 591 KB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2- Cymuned REP2-075
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 877 KB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2- Addysg a Sgiliau REP2-067
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 546 KB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 - Datblygu Economaidd – Y Gadwyn Gyflenwi - REP2-064
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 629 KB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 - Diogelu REP2-066
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 629 KB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 - Traffig a Thrafnidiaeth REP2-070
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 379 KB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 - Mynegai Adroddiad ar yr Effaith Leol REP2-216
Other
Pwyntiau Gweithredu’r Gwrandawiad 5 Mawrth Caffael Gorfodol (PDF, 236 KB)
Other
Pwyntiau Gweithredu’r Gwrandawiad 6 Mawrth dDCO (PDF, 292 KB)
Other
Pwyntiau Gweithredu'r Gwrandawiad 4 Mawrth Ardal Datblygu Wylfa Newydd (WNDA) (PDF, 290 KB)
Other
Pwyntiau Gweithredu’r Gwrandawiad 7 Mawrth Datblygiadau Cysylltiedig (PDF, 246 KB)
Other
Pwyntiau Gweithredu’r Gwrandawiad 8 Mawrth Bioamrywiaeth (PDF, 262 KB)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 27 KB)
mateb yr Ymgeisydd i Bwyntiau Gweithredu Gwrandawiad Caffael Gorfodol ar 5 Mawrth 2019
Other
Pwyntiau gweithredu o'r Ail Wrandawiad DCO drafft - 9 Ionawr 2019 (PDF, 98 KB)
Other
Pwyntiau gweithredu o'r Ail Wrandawiad Economaidd-Gymdeithasol - 8 Ionawr 2019 (PDF, 114 KB)
Other
Pwyntiau gweithredu o'r Ail Wrandawiad Bioamrywiaeth - 11 Ionawr 2019 (PDF, 174 KB)
Other
Pwyntiau gweithredu o'r Gwrandawiad Economaidd-Gymdeithasol Cyntaf - 7 Ionawr 2019 (PDF, 122 KB)
Other
Pwyntiau gweithredu o'r Gwrandawiad Bioamrywiaeth Gyntaf - 10 Ionawr 2019 (PDF, 124 KB)
Other
Pwyntiau Gweithredu o gwrandawiad Gorchymyn Caniatâd Datblygu Dydd Mercher 24 Hydref 2018 (PDF, 111 KB)
Pwyntiau Gweithredu o gwrandawiad Gorchymyn Caniatâd Datblygu Dydd Mercher 24 Hydref 2018