Gorsaf Bŵer Niwclear Wylfa Newydd

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dyddiad

SourceDescription
Other
Maint: 217 KB
Welsh Anti Nuclear Alliance (WANA)
Llythyr Eglurhaol
Other
Maint: 273 KB
Llywodraeth Cymru
Ymateb i Lythyr yr Ysgrifennydd Gwladol dyddiedig 23 Hydref 2019
Other
Maint: 181 KB
Office for Nuclear Regulations
ynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Maint: 169 KB
Wales & West Utilities Ltd
Gweithio'n ddiogel yng nghyffiniau piblinellau a gosodiadau cysylltiedig sy'n gweithredu uwchlaw 2 Barg - Gofynion ar gyfer Partion eraill
Other
Maint: 85 KB
Felin Honeybees Ltd
Datganiad o ddyddiad gwrandawiad llawr agored yr Arolygiaeth Gynllunio: 25/10/2018
Other
Maint: 93 KB
Wales & West Utilities Ltd
Gweithio'n ddiogel yng nghyffiniau piblinellau a gosodiadau cysylltiedig sy'n gweithredu uwchlaw 2 Barg - Gofynion ar gyfer Partion eraill
Other
Maint: 363 KB
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a'r Gymdeithas Frenhinol er Amddiffyn Adar
Cyflwyniad ar y cyd gan y cyrff anllywodraethol amgylcheddol
Other
Maint: 170 KB
Dŵr Cymru Welsh Water
Ymateb i'r cais am wybodaeth a sylwadau gan yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Maint: 568 KB
Zencity Limited
Ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Maint: 273 KB
Horizon Nuclear Power
Llythyr Eglurhaol - Fersiwn Gymraeg
Other
Maint: 158 KB
Felin Honeybees Ltd
Cynrychiolaeth i'r Arolygaeth Gynllunio
Other
Maint: 235 KB
Cyfoeth Naturiol Cymru
Ymateb i'r cais am wybodaeth a sylwadau gan yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Maint: 98 KB
Addleshaw Goddard LLP ar ran Network Rail Infrastructure Limited (Network Rail)
Ymateb i'r cais am wybodaeth a sylwadau gan yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Maint: 1 MB
Menter Iaith Môn
Ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Maint: 272 KB
Horizon Nuclear Power
Atodiad 1: Dogfen Manylion Cydsyniadau a Thrwyddedau Eraill wedi'i diweddaru (mae hon yn ddiweddariad o’r fersiwn blaenorol a ddarparwyd yn ystod y cyfnod archwilio [REP6-017]
Other
Maint: 206 KB
Welsh Government
Atodiad A - Ymateb Llywodraeth Cymru i Lythyr yr Ysgrifennydd Gwladol (dyddiedig 23 Hydref 2019)
Other
Maint: 52 MB
Horizon Nuclear Power
Atodiad 3: Strategaeth Rheoli Tirwedd a Chynefinoedd wedi'i diweddaru, ynghyd â chymhariaeth yn erbyn y fersiwn blaenorol a ddarparwyd yn ystod y cyfnod archwilio [REP6-017]
Other
Maint: 3 MB
Horizon Nuclear Power
Atodiad 4: Cod Ymarfer Adeiladu Wylfa Newydd wedi'i ddiweddaru, ynghyd â chymhariaeth yn erbyn y fersiwn flaenorol a ddarparwyd yn ystod y cyfnod archwilio [REP8-064]
Other
Maint: 94 KB
Steve, Gwyneth and Mark Taylor
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Maint: 156 KB
Wales & West Utilities Ltd
Amodau Cyffredinol i'w dilyn ar gyfer Diogelu Offer ac Atal Tarfu ar Gyflenwadau Nwy
Other
Maint: 179 KB
Gweithrediaeth Iechyd a Diogelwch
Ymateb y Gweithrediaeth Iechyd a Diogelwch i gwestiwn gan yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Maint: 151 KB
Nuclear Decommissioning Authority
Ymateb i'r cais am wybodaeth gan yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Maint: 302 KB
Zencity Limited
Ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Maint: 93 KB
Wales & West Utilities Ltd
Telerau ac Amodau Safonol ar gyfer Diogelu Peiriannau - Wales & West Utilities Limited
Other
Maint: 260 KB
Horizon Nuclear Power
Llythyr Eglurhaol - Ymateb i'r cais am wybodaeth a sylwadau gan yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Maint: 2 MB
Cyngor Sir Ynys Mon
Ymateb i'r cais am wybodaeth a sylwadau gan yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Maint: 597 KB
Welsh Anti Nuclear Alliance
Polisi Cynllunio Cymru a Datganiad Hinsawdd
Other
Maint: 128 KB
Greenpeace Ltd
Ymateb i'r cais am wybodaeth a sylwadau gan yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Maint: 120 KB
Jonathan Dean
Sylwadau yn ymwneud ag adrannau 6 a 36
Other
Maint: 169 KB
Wales & West Utilities Ltd
Telerau ac Amodau Safonol ar gyfer Diogelu Peiriannau
Other
Maint: 75 KB
Michael J. Taylor
Ymateb i'r cais am wybodaeth a sylwadau gan yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Maint: 106 KB
Menna Jones
Ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Maint: 156 KB
Wales & West Utilities Ltd
Amodau Cyffredinol i'w dilyn ar gyfer Diogelu Offer ac Atal Tarfu ar Gyflenwadau Nwy
Other
Maint: 130 KB
Horizon Nuclear Power
Atodiad 2: Cwestiynau Ysgrifenedig Pellach 2.5.7, 2.5.12 a 2.5.13 [REP5-002]
Other
Maint: 133 KB
Office for Nuclear Regulations
Ymateb i'r cais am wybodaeth a sylwadau gan yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Maint: 83 KB
Wales & West Utilities Ltd
Amodau Cyffredinol Ychwanegol, Wales & West Utilities Ltd. Gweithio yng nghyffyniau pibellau nwy/cyfarpar gwasgedd nwy
Other
Maint: 595 KB
Ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol
Llythyr gan yr Ysgrifennydd Gwladol - 23 Hydref 2019
Other
Maint: 132 KB
Hysbysiad o gwblhau Archwiliad yr Awdurdod Arholi
Other
Maint: 1 MB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 10 - Terfyn Amser 10 Cymraeg CSYM 17 Ebrill 2019 REP10-042
Other
Maint: 239 KB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 8 - Dyddiad Cau 8 – Llythyr 25.3.19 REP8-072
Other
Maint: 235 KB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 7 - Dyddiad Cau 7 – Llythyr 14.3.19 REP7-014
Other
Maint: 518 KB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 - Cyfleusterau'r Orsaf Bŵer Oddi ar y Safle REP2-081
Other
Maint: 1 MB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 -Strategaeth Blastio REP2-215
Other
Maint: 384 KB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 6-Dyddiad Cau 6 – Llythyr 19.2.2019 REP6-061
Other
Maint: 1 MB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 - Ardal Datblygu Wylfa Newydd REP2-077
Other
Maint: 527 KB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2- Asesiad o Effeithiau Cronnus REP2-076
Other
Maint: 231 KB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 3 - Dyddiad Cau 3 – Llythyr 18.12.18 REP3-055
Other
Maint: 590 KB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 5 - Dyddiad Cau 5 – Llythyr 12.2.19 REP5-059
Other
Maint: 774 KB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2- Gwelliannau nad ydynt ar y ffordd bresennol i Briffordd A5025 REP2-082
Other
Maint: 526 KB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2- Canolfan Logisteg Parc Cybi REP2-080
Other
Maint: 642 KB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 - Campws y Safle REP2-078
Other
Maint: 3 MB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 - Cyflwyniad o awgrymiadau am Leoliadau Archwiliadau Safle â Chwmni a Di-gwmni REP2-214
Other
Maint: 216 KB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2- Casgliad REP2-083
Other
Maint: 612 KB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 - Maes Parcio a Theithio Dalar Hir REP2-079
Other
Maint: 154 KB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 4 - Dyddiad Cau 4 – Llythyr 17.1.19 REP4-034
Other
Maint: 626 KB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2-Ymateb i gyngor Adran 51 REP2-213
Other
Maint: 646 KB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 9 - Llythyr Terfynol Cyflwyno D9 CSYM 10 Ebrill 2019 REP9-031
Other
Maint: 7 MB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 -Yr Iaith Gymraeg a’i Diwylliant REP2-069
Other
Maint: 1 MB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 - Twristiaeth REP2-065
Other
Maint: 511 KB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 -Fframwaith Polisi REP2-062
Other
Maint: 874 KB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 - Datblygu Economaidd – Cyflogaeth Leol - REP2-063
Other
Maint: 4 MB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 - Tai REP2-068
Other
Maint: 655 KB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 -Sŵn a Dirgryndod REP2-074
Other
Maint: 681 KB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 - Rheoli Gwastraff REP2-071
Other
Maint: 710 KB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 - Goleuadau REP2-072
Other
Maint: 669 KB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2-Ansawdd yr Aer REP2-073
Other
Maint: 780 KB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 -Cyflwyniad REP2-061
Other
Maint: 591 KB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2- Cymuned REP2-075
Other
Maint: 877 KB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2- Addysg a Sgiliau REP2-067
Other
Maint: 546 KB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 - Datblygu Economaidd – Y Gadwyn Gyflenwi - REP2-064
Other
Maint: 629 KB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 - Diogelu REP2-066
Other
Maint: 629 KB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 - Traffig a Thrafnidiaeth REP2-070
Other
Maint: 379 KB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 2 - Mynegai Adroddiad ar yr Effaith Leol REP2-216
Other
Maint: 99 KB
Rhun Ap Iorwerth (AM)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Cais hwyr wedi ei dderbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 14 KB
Mark Evans
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Cais hwyr wedi ei dderbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 14 KB
Claire Masters
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Cais hwyr wedi ei dderbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 69 KB
J Chanay
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Cais hwyr wedi ei dderbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi - Ymateb i Terfyn Amser 10 - Rhan 2 ​
Other
Maint: 14 KB
Mrs M.A Walker
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Cais hwyr wedi ei dderbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 1 MB
Pinsent Masons LLP ar ran Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Cais hwyr wedi ei dderbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi - Sylwadau mewn perthynas ag Ymateb HNP i Gwestiwn 17.2.4 yr Awdurdod Arholi
Other
N/A
Jonathan Dean
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Derbyniad hwyr yn cael ei dderbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng Horizon a NGET
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Cais hwyr wedi ei dderbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi - 3.1 Adroddiad Dilysu Offeryn Statudol y Gorchymyn Caniatâd Datblygu
Other
Maint: 104 KB
Nodyn Archwiliad Safle Heb Cwmni - 12 Chwefror 2019
Other
Maint: 29 MB
Ymateb o Iwerddon
Cyflwyniadau Ychwanegol - Ymateb Rhagarweiniol i Ymgynghoriad Trawsffiniol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 320 KB
North Anglesey Council’s Partnership
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Gweithlu Llafur lleol a'r posibilrwydd o ddadleoli
Other
Maint: 95 KB
J Chanay
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Cais hwyr wedi ei dderbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi - Ymateb i Terfyn Amser 10 – Rhan 1
Other
Maint: 744 KB
Barton Willmore ar ran Heddlu Gogledd Cymru
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb i DCO, Dogfennau Rheoli a Strategaethau Rheoli, A106, Gweithred Gyfamod â CSYM, Datganiad Tir Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power a Heddlu Gogledd Cymru
Other
Maint: 738 KB
Cyngor Sir Ynys Môn
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb mewn perthynas â strategaeth gam wrth gam, a106, atodlen DCO 19, ymateb Horizon i gais yr ExA am ragor o wybodaeth a chais Rheol 17 am wybodaeth bellach.
Other
Maint: 93 KB
DAERA NIEA CDP
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb mewn perthynas â chais Rheol 17 am wybodaeth bellach
Other
Maint: 133 KB
Environmental non-governmental organisation
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad -Cyd Ymateb eNGO i Becyn Iawndal Tern Horizon
Other
Maint: 6 MB
Addleshaw Goddard LLP ar ran Network Rail
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - darpariadau amddiffynnol
Other
Maint: 165 KB
North Wales Wildlife Trust
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru i gais yr Awdurdod Arholi am wybodaeth bellach a gyhoeddwyd ar 15 Ebrill 2019
Other
Maint: 9 KB
National Trust
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiwn Ysgrifenedig R17.2.1.5 yr Awdurdod Arholi
Other
Maint: 783 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 1.3 Canllaw i'r Cais (Cymraeg)
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.10 is-CoCP Parcio a Theithio (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 6.0 yn erbyn Adolygiad 5.0)
Other
Maint: 5 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.12 A5025 is-CoCp Gwelliannau Priffordd All-lein
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.11 is-CoCP Canolfan Logisteg
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.13 Cod Ymarfer Gweithredol Wylfa Newydd
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.29 Strategaeth Fesul Cam (Ferswin Newid Trac - Adolygiad 6.0 yn erbyn Adolygiad 5.0)
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.9 is-CoCP Cyfleusterau Gorsaf Bŵer Oddi ar y safle
Other
Maint: 795 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 1.3 Canllaw i'r Cais (Cymraeg) (Fersiwn Newid Trac -Adolygiad 11.0 yn erbyn Adolygiad 10.0)
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.9 is-CoCP Cyfleusterau Gorsaf Bŵer Oddi ar y safle (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 6.0 yn erbyn Adolygiad 5.0)
Other
Maint: 731 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 1.3 Canllaw i'r Cais
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.29 Strategaeth Fesul Cam
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.10 is-CoCP Parcio a Theithio
Other
Maint: 6 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.12 is-CoCP A5025 Gwelliannau Priffyrdd All-lein (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 6.0 yn erbyn Adolygiad 5.0)
Other
Maint: 743 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 1.3 Canllaw I’r Cais (Newid Fersiwn Trac - Adolygiad 11.0 yn erbyn Adolygiad 10.0)
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.13 Cod Ymarfer Gweithredol Wylfa Newydd (Fersiwn Newid Trac – Adolygiad 6.0 yn erbyn Adolygiad 5.0)
Other
Maint: 5 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.8 is-CoCP 8.8 Gwaith Morol
Other
Maint: 11 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Cytundeb s.106 DCO
Other
Maint: 4 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.6 Cod Ymarfer Adeiladu Wylfa Newydd - Glân
Other
Maint: 6 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.7 is-CoCP Brif Safle Gorsaf Bŵer
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu – Glân
Other
Maint: 533 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 3.3 Memorandwm Esboniadol
Other
Maint: 638 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 3.3 Memorandwm Esboniadol (Fersiwn Newid Trac -Adolygiad 7.0 yn erbyn Adolygiad 6.0)
Other
Maint: 159 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau Horizon ar Ymatebion Rhanddeiliaid i'r RIES
Other
Maint: 475 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Clawr Llythr
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu - (Fersiwn Newid Trac – Adolygiad 6.0 yn erbyn Adolygiad 5.0)
Other
Maint: 797 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 3.3 Memorandwm Esboniadol (Fersiwn Newid Trac -Adolygiad 7.0 yn erbyn Adolygiad 1.0)
Other
Maint: 237 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb Horizon i Faterion Eraill a Godwyd gan Randdeiliaid ar Terfyn Amser 9
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad- 3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu - (Ferswin Newid Trac -Adolygiad 6.0 yn erbyn Adolygiad 1.0 APP-029)
Other
Maint: 341 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau Horizon am Ymatebion Randdeiliaid i Gais yr Awdurdod Arholi am Ragor o Wybodaeth
Other
Maint: 5 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.6 Cod Ymarfer Adeiladu Wylfa Newydd (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 6.0 yn erbyn Adolygiad 5.0)
Other
Maint: 6 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.7 is-CoCP Brif Safle Gorsaf Bŵer (Fersiwn Newid Trac -Adolygiad 6.0 yn erbyn Adolygiad 5.0)
Other
Maint: 165 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Tabl Cryno o Welliannau i'r DCO (Adolygiad 6.0)
Other
Maint: 185 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb Horizon i cais Ail Rownd yr Awdurdod Arholi am Ragor o Wybodaeth
Other
Maint: 97 KB
Gwen Williams
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 15 KB
Helen Grove-White
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 386 KB
Pobl Atal Wylfa B
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau gan PAWB mewn perthynas â'r Datganiad Dir Cyffredin rhwng Horizon a Menter Iaith Môn
Other
Maint: 14 KB
Angharad Westmore
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 14 KB
D Neal
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 14 KB
Sally Roberts
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 53 KB
Hazel Shufflebottom
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 44 KB
Julian Wynne
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 14 KB
David Mobbs
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 227 KB
National Grid Electricity Transmission Plc
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb i Gais am ragor o wybodaeth
Other
Maint: 14 KB
Eric and Valerie Chambers
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 34 KB
Office for Nuclear Regulation
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb i Gais am ragor o wybodaeth
Other
Maint: 41 KB
Gareth Cemlyn Jone
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 16 KB
Dr Jonathan F Dean
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid - Llythr Gwen Parry-Jones
Other
Maint: 663 KB
Llywodraeth Cymru
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb mewn perthynas ag ymatebion i gais Rheol 17 yr ExA am ragor o wybodaeth, Wylfa Newydd CoCP, a135 Tir y Goron, Safle Ynys Tern - Safle Iawndal y Wern a Chytundeb A106 - Cronfa Llety (Wrth Gefn)
Other
Maint: 636 KB
Naturiol yr Alban
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb mewn perthynas â Chynnig Iawndal Ternar Horizon, Ymateb i sylwadau'r Ymgeisydd ar RIES, Cyngor ar ofynion Erthygl 4 (7) a diweddariad ar, a chyngor pellach ar faterion sydd heb eu datrys
Other
Maint: 40 KB
Graham Pitts
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 15 KB
Anne-Marie Le Gall
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 14 KB
Michael and Donna Doyle
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 15 KB
W.G. Roberts
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
N/A
Pam Lee
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 14 KB
Brian Lee
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 14 KB
Dr Marion and Robert Jones
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 15 KB
Jonathan Dean
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 855 KB
Jonathan Dean
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar Ymateb Ymgeiswyr i gais am wybodaeth bellach
Other
Maint: 196 KB
Gwynedd Council
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar Ddiweddariad Cytundeb 106
Other
Maint: 18 KB
Jonathan Dean
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar Ymateb Ymgeiswyr i gais am wybodaeth bellach
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amswer 7 Cyflwyniad - Ymateb i'r Pwyntiau Gweithredu a osodwyd yn y Gwrandawiadau Materion Penodol ar y 4 – 8 Mawrth 2019
Other
Maint: 278 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amswer 7 Cyflwyniad - Crynodeb Ol-lafar ar gyfer y Gwrandawiad Penodol 4 Mawrth 2019
Other
Maint: 210 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amswer 7 Cyflwyniad -Crynodeb Ol-lafar ar gyfer y Gwrandawiad Penodol 8 Mawrth 2019
Other
Maint: 722 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amswer 7 Cyflwyniad - 1.3 Canllaw i'r Cais (Cymraeg)
Other
Maint: 680 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amswer 7 Cyflwyniad - 1.3 Canllaw i'r Cais
Other
Maint: 278 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amswer 7 Cyflwyniad - Crynodeb Ol-lafar ar gyfer y Gwrandawiad Penodol 6 Mawrth 2019
Other
Maint: 311 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amswer 7 Cyflwyniad - Crynodeb Ol-lafar ar gyfer y Gwrandawiad Penodol 5 Mawrth 2019
Other
Maint: 153 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amswer 7 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau'r Awdurdod Arholi o’r Archwiliad Safle fis Chwefror 2019
Other
Maint: 588 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amswer 7 Cyflwyniad - Cais am Newid-heb fod yn Berthnasol (RfNMC) rif.6 Gwella Cyffordd Parc a Theithio'r Dalar Hir
Other
Maint: 190 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amswer 7 Cyflwyniad - Crynodeb Ol-lafar ar gyfer y Gwrandawiad Penodol 7 Mawrth 2019
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amswer 7 Cyflwyniad - 1.4 Geirfa Gyffredinol
Other
Maint: 294 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amswer 7 Cyflwyniad - Llythr Clawr
Other
Maint: 262 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amswer 7 Cyflwyniad - Ymateb i'r Diogelwch Arfaethedig Erthyglau 83 a 84
Other
Maint: 247 KB
Naturiol yr Alban
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - Ymateb i'r Adroddiad ar y Goblygiadau ar gyfer Safleoedd Ewropeaidd - Cyflwyniad hwyr
Other
Maint: 204 KB
Cais am wybodaeth bellach - Rheol 17
Other
N/A
J Chanay
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - -Ymateb i Terfyn Amser 9 - Cyflwyniad hwyr
Other
Maint: 119 KB
SP Manweb
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - Ymateb i gais Rheol 17 yr Awdurdod Arholi am fwy o wybodaeth
Other
Maint: 24 KB
Pobl Atal Wylfa B/People Against Wylfa B
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - Ymateb i'r Datganiad o Resymau a gyflwynwyd ym mis Mawrth 2019
Other
Maint: 5 MB
Llywodraeth Cymru
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - Ymateb i gais Rheol 17 yr Awdurdod Arholi am fwy o wybodaeth
Other
N/A
Pam Lee
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - Ymateb i'r Datganiad Tir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a'r Grid Cenedlaethol
Other
N/A
Ronald Boyle
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - Ymateb i'r Datganiad Tir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a'r Grid Cenedlaethol
Other
Maint: 14 KB
Pam Roberts
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - Ymateb i'r Datganiad Tir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a'r Grid Cenedlaethol
Other
Maint: 470 KB
Dwr Cymru
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - Ymateb i gais Rheol 17 yr Awdurdod Arholi am fwy o wybodaeth
Other
Maint: 168 KB
North Wales Wildlife Trust
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - Ymateb i gais Rheol 17 yr Awdurdod Arholi am fwy o wybodaeth
Other
Maint: 37 KB
Addleshaw Goddard LLP ar ran Network Rail Infrastructure Limited
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig Awdurdod Arholi
Other
Maint: 15 KB
Dr Jonathan F Dean
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - Ymateb i'r Datganiad Tir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a'r Grid Cenedlaethol
Other
Maint: 139 KB
Nuclear Decommissioning Authority
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - Ymateb i gais Rheol 17 yr Awdurdod Arholi am fwy o wybodaeth- Atodiad 1
Other
Maint: 16 KB
Destination Anglesey Partnership
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - Sylwad ar y Datganiad Tir Cyffredin ar gyfer Twristiaeth
Other
Maint: 717 KB
Cyfoeth Naturiol Cymru
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - Ymateb i Terfyn Amser 9
Other
Maint: 252 KB
Nuclear Decommissioning Authority
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - Ymateb i gais Rheol 17 yr Awdurdod Arholi am fwy o wybodaeth
Other
Maint: 2 MB
Cyngor Sir Ynys Mon
Terfyn Amser 9 - Ymateb i Terfyn Amser 9
Other
Maint: 762 KB
North Wales Police
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - Ymateb i Terfyn Amser 9
Other
Maint: 167 KB
eGNO
Terfyn Amser 9 Ymateb i'r Adroddiad ar y Goblygiadau ar gyfer Safleoedd Ewropeaidd
Other
Maint: 273 KB
Natural England
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - Ymateb i'r Adroddiad ar y Goblygiadau ar gyfer Safleoedd Ewropeaidd
Other
Maint: 16 KB
Dafydd Griffiths
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - Sylwadau ar Weithlu Lleol
Other
N/A
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - 8.12 Is-CoCP Gwelliannau Priffordd A5025 All-lein
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - Is-CoCP Cyfleusterau Gorsaf Bŵer oddi ar y safle (Newidiadau fersiwn-trac – Diwygiad 5.0 yn erbyn Diwygiad 4.0)
Other
Maint: 5 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - 8.8 Is-CoCP Gwaith Morol (Newidiadau fersiwn-trac – Diwygiad 5.0 yn erbyn Diwygiad 4.0)
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - Is-CoCP Cyfleusterau Gorsaf Bŵer oddi ar y safle
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - 8.13 Cod Ymarfer Gweithredol Wylfa Newydd (Newidiadau fersiwn-trac – Diwygiad 5.0 yn erbyn Diwygiad 4.0)
Other
Maint: 714 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - 1.3 1.3 Canllaw i'r cais
Other
Maint: 5 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - 8.8 Is-CoCP Gwaith Morol
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - Barn Ysgrifenedig Michael Humphries QC ynghylch gosod amod Grampiaidd
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - 8.12 Is-CoCP Gwelliannau Priffordd A5025 All-lein (Newidiadau fersiwn-trac – Diwygiad 5.0 yn erbyn Diwygiad 4.0)
Other
Maint: 235 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - 8.29 8.29 Strategaeth Cyflwyno cam Fesul (Newidiadau fersiwn-trac – Diwygiad 5.0 yn erbyn Diwygiad 4.0)
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - 8.11 Is-CoCP Canolfan Logisitics (Newidiadau fersiwn-trac – Diwygiad 5.0 yn erbyn Diwygiad 4.0)
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - 8.11 Is-CoCP Canolfan Logisitics
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - 8.10 Is-CoCP Parcio a Theithio (Newidiadau fersiwn-trac – Diwygiad 5.0 yn erbyn Diwygiad 4.0)
Other
Maint: 226 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - 8.29 8.29 Strategaeth Cyflwyno cam Fesul
Other
Maint: 767 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - 1.3 Canllaw i'r cais (Cymraeg)
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - 8.13 Cod Ymarfer Gweithredol Wylfa Newydd
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - 8.10 Is-CoCP Parcio a Theithio
Other
N/A
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - 8.14 Map Llwybr Lliniaru (Diwygiad 4.0)
Other
Maint: 3 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - Ymateb i gais Rheol 17 yr Awdurdod Arholi am fwy o wybodaeth
Other
Maint: 6 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - Is-CoCP Cyfleusterau Gorsaf Bŵer oddi ar y safle (Newidiadau fersiwn-trac – Diwygiad 5.0 yn erbyn Diwygiad 4.0)
Other
Maint: 610 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - Ymateb i'r Adroddiad ar y Goblygiadau ar gyfer Safleoedd Ewropeaidd
Other
Maint: 4 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - 8.6 CoCP Wylfa Newydd
Other
Maint: 3 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - Cytundeb ar Datblygiad Ganiatâd s106
Other
Maint: 6 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - 8.7 Is-CoCP Cyfleusterau Gorsaf Bŵer oddi ar y safle
Other
Maint: 5 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - 8.6 CoCP Wylfa Newydd (Newidiadau fersiwn-trac – Diwygiad 5.0 yn erbyn Diwygiad 4.0)
Other
Maint: 3 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - Y Datganiad Ariannu (Newidiadau fersiwn-trac – Diwygiad 2.0 yn erbyn Diwygiad 1.0)
Other
Maint: 277 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad - Llythr Clawr
Other
Maint: 8 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 9 Cyflwyniad -Cynnig Iawndal Tern
Other
Maint: 168 KB
Cais am wybodaeth bellach - Rheol 17
Other
Maint: 114 KB
Hysbysiad o Benderfyniad Gweithdrefnol – Rheol 9
Other
Maint: 402 KB
Cais am wybodaeth bellach - Rheol 17
Other
Maint: 195 KB
Prof David Kay and Dr Mark Wyer
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Sylwadau mewn ymateb i'r Terfyn Amser 5
Other
Maint: 353 KB
Cyfoeth Naturiol Cymru
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Lythyr
Other
Maint: 181 KB
Hysbysiad o Benderfyniad Gweithdrefnol
Llythyr at Natural England
Other
Maint: 182 KB
Hysbysiad o Benderfyniad Gweithdrefnol
Llythyr at yr Adran Amaethyddiaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig
Other
N/A
Hysbysiad o Benderfyniad Gweithdrefnol
Llythyr at Naturiol yr Alban
Other
Maint: 41 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 2.4 Hawliau Tramwy - Diwygiad 4
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 4.1 Datganiad o Resymau
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.11 Is- Cod Ymarfer Adeiladu Canolfan Logisteg (8.11 Is- Cod Ymarfer Adeiladu Canolfan Logisteg)
Other
Maint: 291 KB
Llywodraeth Cymru
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad
Other
Maint: 118 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.2.3 Datganiad Dylunio a Mynediad - Cyfrol 3 (Rhan 1 o 2) Adolygiad 4)
Other
Maint: 859 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Datganiad o Dir Cyffredin rhwng Pŵer Niwclear Horizon Wylfa Cyfyngedig a Chyngor Sir Ynys Môn
Other
Maint: 3 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.8 Is- Cod Ymarfer Adeiladu Gwaith Morol
Other
Maint: 90 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Tir a Buddiannau'r Goron Atodlen a.135
Other
Maint: 105 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Asesiad Cydymffurfio â'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr
Other
Maint: 23 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 2.3 Cynlluniau Gwaith (Adolygiad 4.0)
Other
Maint: 7 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.2.1 Datganiad Dylunio a Mynediad - Cyfrol 1 (Adolygiad 4)
Other
Maint: 679 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 3.3 Memorandwm Esboniadol (Adolygiad 6.0) yn erbyn Adolygiad 5.0
Other
N/A
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.9 Is- Cod Ymarfer Adeiladu Cyfleusterau Gorsaf Bŵer Oddi ar y Safle
Other
N/A
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.9 Is- Cod Ymarfer Adeiladu Cyfleusterau Gorsaf Bŵer Oddi ar y Safle (Fersiwn Newid wedi'i Olrhain - Adolygiad 4 yn erbyn Adolygiad 3)
Other
Maint: 28 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 2.6.1 Ardal Datblygu Wylfa Newydd - Cynlluniau Safle Gorsaf Bŵer (rhan 2 o 2) Adolygiad 4.0
Other
Maint: 167 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.17 Strategaeth Rheoli'r Gweithlu
Other
Maint: 367 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Datganiad o Dir Cyffredin rhwng Pŵer Niwclear Horizon Wylfa Cyfyngedig a Heddlu Gogledd Cymru
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.10 Is- Cod Ymarfer Adeiladu Parcio a Theithio
Other
Maint: 417 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad o Gyffredinedd ar gyfer Datganiadau o Dir Cyffredin
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.11 Is- Cod Ymarfer Adeiladu Canolfan Logisteg
Other
Maint: 52 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 2.2 Cynlluniau Tir (Adolygiad 5.0)
Other
Maint: 41 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 2.6.1 Ardal Datblygu Wylfa Newydd - Cynlluniau Safle Gorsaf Bŵer (rhan 1 o 2) Adolygiad 4.0
Other
Maint: 36 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.27 Gwybodaeth am y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr i Gefnogi Rhanddirymiad Erthygl 4 (7)
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.13 Cod Ymarfer Gweithredol Wylfa Newydd (Fersiwn Newid wedi'i Olrhain - Adolygiad 4 yn erbyn Adolygiad 3)
Other
Maint: 3 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.12 Is- Cod Ymarfer Adeiladu Gwelliannau Priffyrdd A5025 oddi ar-lein
Other
Maint: 735 KB
Cyngor Sir Ynys Mon
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Cyflwyniad Terfyn Amser 8
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 4.3 Llyfr Cyfeirio (rhan 2 o 3) Diwygiad 5
Other
Maint: 743 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Datganiad o Dir Cyffredin rhwng Pŵer Niwclear Horizon Wylfa Cyfyngedig a Chyfoeth Naturiol Cymru
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.13 Cod Ymarfer Gweithredol Wylfa Newydd
Other
Maint: 101 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.29 Strategaeth Fesul Cyfnod
Other
Maint: 61 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.2.2 Datganiad Dylunio a Mynediad - Cyfrol 2 (Adolygiad 4)
Other
Maint: 847 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 4.3 Llyfr Cyfeirio (rhan 1 o 3) Diwygiad 5
Other
Maint: 4 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.12 Is- Cod Ymarfer Adeiladu Gwelliannau Priffyrdd A5025 oddi ar-lein (Fersiwn Newid wedi'i Olrhain - Adolygiad 4 yn erbyn Adolygiad 3)
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Adendwm Datganiad Amgylcheddol (Adolygiad 2.0)
Other
Maint: 111 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.29 Strategaeth Fesul Cyfnod (Tracked Change Version – Revision 4 against Revision 3)
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 4.3 Llyfr Cyfeirio (rhan 3 o 3) Diwygiad 5
Other
Maint: 4 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.6 Cod Ymarfer Adeiladu Wylfa Newydd
Other
Maint: 141 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Atodiadau Adendwm Datganiad Amgylcheddol
Other
Maint: 170 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.17 Strategaeth Rheoli'r Gweithlu (Fersiwn Newid wedi'i Olrhain - Adolygiad 3 yn erbyn Adolygiad 2)
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 4.1 Datganiad o Resymau (Trac Newid Fersiwn 3.0 yn erbyn Adolygiad 2.0)
Other
Maint: 4 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 2.12 Canolfan Logisteg (Adolygiad 2.0)
Other
Maint: 233 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Tir Ymgymerwr Statudol a Thir Categori Arbennig - atodlenni ad.127, 132 a 138
Other
Maint: 152 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Atodlen Gwrthwynebiadau Caffael Gorfodol
Other
Maint: 78 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.2.3 Datganiad Dylunio a Mynediad - Cyfrol 1 (Rhan 2 o 2 - Adolygiad 4)
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 4.2 Datganiad Cyllido (Adolygiad 2.0)
Other
Maint: 800 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 3.3 Memorandwm Esboniadol (Adolygiad 6.0) yn erbyn y Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Adolygiad 1.0)
Other
Maint: 200 KB
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Gweithred Cyfamod
Other
Maint: 12 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 2.11 Parcio a Theithio (Adolygiad 4.0)
Other
Maint: 11 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 2.5 Cynlluniau Tir y Goron (Diwygiad 3.0)
Other
Maint: 237 KB
Dafydd Griffiths
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Defnyddwyr nad ydynt wedi'u moduro
Other
Maint: 4 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 6.4.17 Datganiad Dull Adeiladu (Diwygiad 3.0)
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.10 Is- Cod Ymarfer Adeiladu Parcio a Theithio (Fersiwn Newid wedi'i Olrhain - Adolygiad 4 yn erbyn Adolygiad 3)
Other
Maint: 818 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Datganiad o Dir Cyffredin rhwng Pŵer Niwclear Horizon Wylfa Cyfyngedig a Llywodraeth Cymru
Other
Maint: 1 MB
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Cytundeb Adran 106
Other
Maint: 7 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.7 Is- Cod Ymarfer Adeiladu ar safle'r Prif Orsaf Bŵer (Fersiwn Newid wedi'i Olrhain - Adolygiad 4 yn erbyn Adolygiad 3)
Other
Maint: 5 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.7 Is- Cod Ymarfer Adeiladu ar safle'r Prif Orsaf Bŵer
Other
Maint: 5 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.6 Cod Ymarfer Adeiladu Wylfa Newydd (Fersiwn Newid wedi'i Olrhain - Adolygiad 4 yn erbyn Adolygiad 3)
Other
Maint: 3 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.8 Is- Cod Ymarfer Adeiladu Gwaith Morol (Fersiwn Newid wedi'i Olrhain - Adolygiad 4 yn erbyn Adolygiad 3)
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Fersiwn Newid wedi'i Olrhain - Adolygiad 5.0 yn erbyn Revision 1.0 APP-029)
Other
Maint: 659 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Gorchymyn Caniatâd Datblygu - Cofrestr Materion Eithriadol
Other
Maint: 111 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Clawr Lythyr
Other
Maint: 2 MB
Heddlu Gogledd Cymru
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Cyflwyniad Terfyn Amser 8
Other
Maint: 51 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Ymatebion i'r Cam Gweithredu a osodwyd yn y Gwrandawiadau Mater Penodol ar 4-8 Mawrth 2019
Other
Maint: 17 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Ymatebion i Gyflwyniadau Dyddiad Cau 7 Rhanddeiliaid
Other
Maint: 640 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 3.3 Memorandwm Esboniadol (Fersiwn Glân - Adolygiad 6.0)
Other
Maint: 279 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Tabl Cryno o newidiadau i'r Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Adolygiad 5.0)
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Fersiwn Newid wedi'i Olrhain - Adolygiad 5.0 yn erbyn Adolygiad 4.0)
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Ymatebion i Gyflwyniad Ysgrifenedig yr Achos Llafar yn ymwneud â Gwrandawiad Llawr Agored 5 Mawrth 2019
Other
N/A
Adroddiad ar y Goblygiadau i Safleoedd Ewropeaidd (RIES)
Cyhoeddwyd gan yr Awdurdod Archwilio - 27 Mawrth 2019
Other
Maint: 4 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 6.4.17 Datganiad Dull Adeiladu (Olrhain y Fersiwn Newid yn erbyn Adolygiad 3.0 a 2.0)
Other
Maint: 441 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 1.3 Canllaw i’r Cais
Other
Maint: 169 KB
J Chanay
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Sylwadau ar Ymateb Terfyn Amser 7
Other
Maint: 151 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Dylanwad Newidiadau nad ydynt yn Berthnasol i Brosiect Wylfa Newydd ar yr Asesiad Rheoliadau Cysgodi Cynefinoedd
Other
N/A
Land and Lakes Ltd
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Cyngor cyfreithiol ar Lythyr Horizon Dyddiedig 14 Mawrth 2019
Other
Maint: 138 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Adroddiadau a chynlluniau Crynodeb Safle Archeoleg
Other
Maint: 27 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Darluniau Darluniadol Adeiladu ac Ymgyrch ar gyfer Safbwynt 27 a 38.
Other
N/A
Menter Iaith Môn
Terfyn Amser 7 Cyflwyniad – Sylwadau ar Faterion Iaith Gymraeg
Other
N/A
Michael Cominetti
Terfyn Amser 7 Cyflwyniad – Ymateb i sylwadau'r Ymgeisydd ar Sylwadau Ysgrifenedig
Other
Maint: 16 KB
Helen McGreary
Cyflwyniadau Ychwanegol - Sylwadau ar Waith Paratoi a Chlirio Safleoedd (SPC) dan y DCO - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
N/A
Dennis Evans
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Crynodeb ysgrifenedig o sylwadau llafar
Other
Maint: 128 KB
Horizon Nucler Power
Terfyn Amser 3 Cyflwyniad - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Michael Cominetti - Mae'r fersiwn ddiweddaraf hon yn disodli REP3-015 ar y Llyfrgell Arholi
Other
Maint: 103 KB
Yvonne Mossop
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 152 KB
Tom and Jane Bown
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 127 KB
Valerie Chambers
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 127 KB
Tony and Shelia Roberts
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 138 KB
Victoria Butcher
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 128 KB
William Bown
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 102 KB
Sarah Irlam
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 131 KB
Rose Jones
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 109 KB
Sharon Roberts
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 104 KB
Sarah Gray
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 129 KB
Susan Davies
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 103 KB
Sioned McAreavey
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 102 KB
Susan Howe
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 133 KB
Simon and Cynthia Owen
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 135 KB
Sharon Owen
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 233 KB
Steve Mobbs
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 127 KB
Sarah Beck
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 180 KB
Quentin and Rosemari Heany
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 128 KB
Richard Salisbury
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 129 KB
Robert Edwards
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 105 KB
Rose Heaney
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 102 KB
Romana Cassidy
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 127 KB
Robert Ashcroft
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 134 KB
R E Bown
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 101 KB
Robert Howe
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 128 KB
Peter Williams
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 169 KB
Ronald Boyle
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 101 KB
Rhys Thomas
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 102 KB
Robert O'Regan
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 128 KB
Mrs Nerys Owen
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 130 KB
Penny Thomas
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 120 KB
Pam Lee
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 102 KB
Mary O'Regan
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 130 KB
Michael M Jones
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 151 KB
Nichola Evans
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 127 KB
Peter Townsend
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 129 KB
Mrs R A Williams
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 135 KB
Nicola Roberts
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 147 KB
Paul Madden
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 172 KB
Paul Limbert
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 118 KB
Mr W G Roberts
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 153 KB
Nicola J A Miler
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 130 KB
Mrs K Edwards
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 102 KB
Ms A-M Le Gall
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 131 KB
Kevin and Alison Wood
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 127 KB
Margaret Boyd
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 128 KB
Julie Moss
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 101 KB
Julie Schofield
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 127 KB
Lowri Roberts
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 120 KB
Jose Baker
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 102 KB
Julie Davies
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 158 KB
Mary Hughes
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 147 KB
Martin Snow
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 127 KB
Kim Neal
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 126 KB
Mark Hanson
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 135 KB
Jonathan Weaver
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 148 KB
Jim
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 114 KB
Geoffrey Lincoln
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 138 KB
John Brimecombe
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 126 KB
James Todd
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 129 KB
Jan Underwood
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 128 KB
Helen Owen
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 135 KB
John Shufflebottom
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 148 KB
John Owen
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 122 KB
John Baker
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 153 KB
Jane Hasting
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 101 KB
Glyn Jones
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 149 KB
Hazel Shufflebottom
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 126 KB
Helen Cox
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 155 KB
Helen Pritchard Jones
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 128 KB
Jenny Spilman
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 102 KB
Ian Mossop
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 105 KB
Jacqueline Ashworth
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 103 KB
Gwawr Bethan Griffiths
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 103 KB
Joan Edwards
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 101 KB
John Irlam
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 107 KB
Dylan Rees
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 152 KB
Gareth Roberts
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 109 KB
Elaine Ellen
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 128 KB
Eric Chambers
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 103 KB
Dafydd Jones-Morris
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 129 KB
Dr Marion and Robert Jones
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 129 KB
Dr Robin Barlow
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 100 KB
Dr Frederick Horrocks
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 127 KB
David Jones
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 151 KB
Dafydd Idriswyn
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 137 KB
Emyr Pierce
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 101 KB
David Mobbs
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 104 KB
Eirwen Allen
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 155 KB
Dr P R Thomas
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 128 KB
David Neal
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 128 KB
Beverly Ashcroft
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 159 KB
Awel Jones
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 173 KB
Ann Limbert
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 154 KB
Alun Jones
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 127 KB
D Gilford
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 103 KB
Ann Wailing
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 116 KB
Brian Lee
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 101 KB
Claire Masters
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 155 KB
Cynghorydd H Huws
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 104 KB
Arthur Hughes
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 134 KB
Christine Norbury
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 230 KB
Assembly Member for Ynys Môn
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 127 KB
Christopher Boyd
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 123 KB
D F Doyle
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 135 KB
Cheryl Weaver
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
audio recording
Maint: 138 MB
Cofnod o Wrandawiad Mater Penodol - 07 Mawrth 2019 - Sesiwn 1
Other
audio recording
Maint: 129 MB
Cofnod o Wrandawiad Mater Penodol - 06 Mawrth 2019 - Sesiwn 4
Other
audio recording
Maint: 146 MB
Cofnod o Wrandawiad Mater Penodol - 06 Mawrth 2019 - Sesiwn 2
Other
audio recording
Maint: 117 MB
Cofnod o Wrandawiad Mater Penodol - 07 Mawrth 2019 - Sesiwn 3
Other
audio recording
Maint: 129 MB
Cofnod o Wrandawiad Mater Penodol - 07 Mawrth 2019 - Sesiwn 2
Other
audio recording
Maint: 65 MB
Cofnod o Wrandawiad Mater Penodol - 07 Mawrth 2019 - Sesiwn 4
Other
audio recording
Maint: 142 MB
Cofnod o Wrandawiad Mater Penodol ar Fioamrywiaeth - 08 Mawrth 2019 - Sesiwn 2
Other
audio recording
Maint: 121 MB
Cofnod o Wrandawiad Mater Penodol - 06 Mawrth 2019 - Sesiwn 3
Other
audio recording
Maint: 125 MB
Cofnod o Wrandawiad Mater Penodol ar Fioamrywiaeth - 08 Mawrth 2019 - Sesiwn 1
Other
audio recording
Maint: 140 MB
Cofnod o Wrandawiad Mater Penodol - 06 Mawrth 2019 - Sesiwn 1
Other
audio recording
Maint: 104 MB
Cofnod o Wrandawiad Mater Penodol - 04 Mawrth 2019 - Sesiwn 3
Other
audio recording
Maint: 81 MB
Cofnod o Wrandawiad Mater Penodol - 04 Mawrth 2019 - Sesiwn 2
Other
audio recording
Maint: 66 MB
Cofnod o Gwrandawiad Caffael Gorfodol - 05 Mawrth 2019 - Sesiwn 3
Other
audio recording
Maint: 70 MB
Cofnod o Gwrandawiad Llawr Agored - 05 Mawrth 2019 - Sesiwn 2
Other
audio recording
Maint: 141 MB
Cofnod o Wrandawiad Mater Penodol - 04 Mawrth 2019 - Sesiwn 1
Other
audio recording
Maint: 107 MB
Cofnod o Gwrandawiad Caffael Gorfodol - 05 Mawrth 2019 - Sesiwn 2
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - Llythyr at yr Awdurdod Arholi - Ymateb i'r Penderfyniad Gweithdrefnol a wnaed ar 25 Mawrth 2019
Other
Maint: 115 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 7 - Diwygiadau Arfaethedig i Ddarpariaethau CPO
Other
Maint: 834 KB
Cyngor Sir Ynys Mon
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Ymateb I Derfyn Amser 7
Other
Maint: 69 KB
Gwyneth Taylor
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Ymateb I Derfyn Amser 7
Other
N/A
Project Liaison Group
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Crynodeb ysgrifenedig o sylwadau llafar
Other
N/A
Wales & West Utilities Ltd
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Ymateb i Gwestiynau'r Awdurdod Arholi o’r Archwiliad Safle fis Chwefror 2019
Other
Maint: 21 KB
Linda Rogers
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Ymateb I Derfyn Amser 7
Other
N/A
Felin Honey Bees
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Nodiadau Gwrandawiad ar y Gwrandawiad Llawr Agored 6 Mawrth 2019
Other
N/A
Mr A Newman
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Sylwadau ar y Gorchymyn Caniatâd Datblygu
Other
Maint: 236 KB
Pwyntiau Gweithredu’r Gwrandawiad 5 Mawrth Caffael Gorfodol
Other
Maint: 292 KB
Pwyntiau Gweithredu’r Gwrandawiad 6 Mawrth dDCO
Other
Maint: 290 KB
Other
Maint: 246 KB
Pwyntiau Gweithredu’r Gwrandawiad 7 Mawrth Datblygiadau Cysylltiedig
Other
Maint: 262 KB
Pwyntiau Gweithredu’r Gwrandawiad 8 Mawrth Bioamrywiaeth
Other
Maint: 74 KB
Bob Wright
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Ymateb I Derfyn Amser 7
Other
N/A
Dr Jonathan Dean
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Crynodeb ysgrifenedig o sylwadau llafar
Other
N/A
People Against Wylfa B
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Archwiliad o Waith Paratoi a Chlirio Safle arfaethedig Wylfa Newydd (SPC) o dan y DCO
Other
N/A
North Wales Fire and Rescue Service
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – ' Crynodeb ysgrifenedig o sylwadau llafar a Ymateb i'r Pwyntiau Gweithredu a osodwyd yn y Gwrandawiadau Materion Penodol ar y 4 – 8 Mawrth 2019
Other
Maint: 8 MB
National Trust
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Ymateb I Derfyn Amser 7
Other
N/A
Dr Jonathan Dean
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Sylwadau yn ôl I National Grid Electricity Transmissions tynnu’r Cais
Other
N/A
Dr Jonathan Dean
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Sylwadau pellach yn ôl I National Grid Electricity Transmissions tynnu’r Cais
Other
N/A
Greenpeace UK
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Crynodeb Ol-lafar ar gyfer y Gwrandawiad Penodol 5 Mawrth 2019
Other
N/A
North Anglesey Council’s Partnership
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Crynodeb ysgrifenedig o sylwadau llafar
Other
Maint: 109 KB
J Chanay
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Ymateb I Derfyn Amser 7
Other
N/A
North Wales Wildlife Trust
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Crynodeb ysgrifenedig o sylwadau llafar
Other
N/A
Dr Jonathan Dean
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Gwrthwynebiadau ar y Cais National Grid Electricity Transmissions
Other
N/A
Roger Dobson
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Crynodeb ysgrifenedig o sylwadau llafar
Other
N/A
North Wales Police
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Cyflwyniad ychwanegol cyn-gwrandawiad
Other
N/A
North Wales Police
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Crynodeb ysgrifenedig o sylwadau llafar a Sylwadau ar Adrannau Penodol o'r drafft Gytundeb Adran 106
Other
N/A
National Trust
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Crynodeb ysgrifenedig o sylwadau llafar
Other
Maint: 8 MB
Bob Wright
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Ymateb I Derfyn Amser 7
Other
N/A
Mechell Council
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Crynodeb ysgrifenedig o sylwadau llafar
Other
N/A
Land and Lakes (Anglesey) Limited
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Nodiadau Gwrandawiad ar y Gwrandawiad Llawr Agored
Other
N/A
Dr Jonathan Dean
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Ymateb I Derfyn Amser 7 - Traethawd PhD
Other
N/A
Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Crynodeb ysgrifenedig o sylwadau llafar a Ymateb i'r Pwyntiau Gweithredu a osodwyd yn y Gwrandawiadau Materion Penodol ar y 4 – 8 Mawrth 2019
Other
N/A
Dr Jonathan Dean
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid Electricity Transmission
Other
N/A
People Against Wylfa B
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Crynodeb ysgrifenedig o sylwadau llafar
Other
N/A
Welsh Government
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Ymateb i'r Pwyntiau Gweithredu a osodwyd yn y Gwrandawiadau Materion Penodol ar y 4 – 8 Mawrth 2019
Other
Maint: 11 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Ymateb I Derfyn Amser 7
Other
N/A
Gwynedd Council
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Nodiadau Gwrandawiad ar y Gwrandawiad Llawr Agored 6 Mawrth 2019
Other
Maint: 190 KB
Bob Wright
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Ymateb I Derfyn Amser 7
Other
N/A
National Trust
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Sylwadau ar Gaffael Gorfodol a'r Llyfr Cyfeiriad diweddaraf
Other
Maint: 620 KB
Keep it Green
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad
Other
Maint: 176 KB
Llywodraeth Cymru
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - Llythyr i’r Arolygiaeth Gynllunio
Other
Maint: 90 KB
Wood Environmental & Infrastructure Solutions UK ar ran North Anglesey Council's Partnership
Terfyn Amser 5 Cyflyniad - Ymateb i ymatebion yr Ymgeisydd i Gwestiynau Ysgrifenedig Pellach yr Awdurdod Arholi
Other
Maint: 41 KB
Pobl Atal Wylfa B/People Against Wylfa B.
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Gwaith Arfaethedig a Pharatoi Safleoedd o dan Orchymyn Caniatâd Datblygu (DCO)
Other
Maint: 27 KB
Horizon Nuclear Power
mateb yr Ymgeisydd i Bwyntiau Gweithredu Gwrandawiad Caffael Gorfodol ar 5 Mawrth 2019
Other
Maint: 404 KB
Welsh Government
Terfyn Amser 7 - Cyflwyniad ymlaen llaw ar gyfer Gwrandawiad Penodol (ISH) ar Faes Datblygu Wylfa Newydd (WNDA) - 04 Mawrth 2019
Other
Maint: 4 MB
Nuclear Decommissioning Authority
Terfyn Amser 7 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth ar ran yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear ar gyfer y Gwrandawiad Caffael Gorfodol a mater y Gwrandawiad Penodol i'r Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft - 5 a 6 Mawrth 2019
Other
Maint: 171 KB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniadau Ychwanegol - Ymateb i Gwestiynau'r Awdurdod Arholi o'r Ymweliad Safle yng Nghwmni - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 156 KB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniadau Ychwanegol - Ymateb i'r Penderfyniad Gweithdrefnol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 99 KB
Agenda ar gyfer Gwrandawiad Penodol ar Ardal Ddatblygu Arfaethedig Wylfa Newydd
Gwrandawiad Penodol yn cael ei gynnal ar 4 Mawrth 2019
Other
Maint: 106 KB
Agenda ar gyfer Gwrandawiad Penodol Safle Cyfleusterau Oddi ar y Gorsaf Bŵer
Gwrandawiad Penodol yn cael ei gynnal ar 7 Mawrth 2019
Other
Other
Maint: 54 KB
Agenda ar gyfer Gwrandawiadau Llawr Agored
Other
Maint: 67 KB
Agenda ar gyfer Gwrandawiad Caffael Gorfodol
Other
Maint: 81 KB
Agenda ar gyfer Asesiad Rheoleiddio Bioamrywiaeth a Chynefinoedd
Other
Maint: 99 KB
Cyfoeth Naturiol Cymru
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Cyflwyniad Hwyr - Eglurhad ar statws y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power a Chyfoeth Naturiol Cymru
Other
Maint: 79 KB
Betsi Cadwaladr University Health Board
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Cyflwyniad Hwyr - Ymatebion i Gwestiynau Pellach Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 12 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Pharcio a Theithio (3.0)
Other
Maint: 18 KB
Olaf a Helen Davies
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Gwaith Arfaethedig a Pharatoi Safleoedd o dan Orchymyn Caniatâd Datblygu (DCO)
Other
Maint: 46 KB
Ann Thomas
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Gwaith Arfaethedig a Pharatoi Safleoedd o dan Orchymyn Caniatâd Datblygu (DCO)
Other
Maint: 41 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Hawliau tramwy
Other
Maint: 100 KB
Betsi Cadwaladr University Health Board
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Cyflwyniad Hwyr - Ymateb i gwestiynau ôl-wrandawiad
Other
Maint: 204 KB
North Wales Fire and Rescue Services
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Cyflwyniad Hwyr - Ymatebion i Gwestiynau Pellach Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 203 KB
Cais am wybodaeth bellach - Rheol 17 a Rheol 9
Llythyr Rheol 17 a 9.
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - 4.3 Llyfr Cyfeiriol (Rhan 3/3)
Other
Maint: 992 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - 4.3 Llyfr Cyfeiriol (Rhan 1/3)
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - 4.3 Llyfr Cyfeiriol (Rhan 2/3)
Other
Maint: 122 KB
J Chanay
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Sylwad Terfyn Amser 6
Other
Maint: 285 KB
Trinity House
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 4 MB
Pinsent Masons LLP ar ran Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig ac Atodiadau'r Awdurdod Arholi
Other
Maint: 2 MB
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Sylwadau ar Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Pellach yr Awdurdod Arholi
Other
Maint: 124 KB
Heddlu Gogledd Cymru
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Ymateb i Terfyn Amser 6
Other
Maint: 639 KB
Cyngor Gwynedd
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Drafft Cytundeb 106
Other
Maint: 283 KB
North Anglesey Councils Partnership
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Ymateb I Derfyn Amser 6, Ymateb i Gwestiwn Ysgrifenedig C2.14.8 yr Awdurdod Arholi a chyflwyniad Terfyn Amser 5 yr ymgeisydd
Other
Maint: 7 MB
Cyngor Sir Ynys Mon
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Ymateb i Terfyn Amser 6
Other
Maint: 380 KB
Heddlu Gogledd Cymru
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad Drafft o Dir Cyffredin rhwng Heddlu Gogledd Cymru a Horizon Nuclear Power – Newid Trac
Other
Maint: 2 MB
WSP ar ran llywodraeth Cymru
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Ymateb i Terfyn Amser 6
Other
Maint: 307 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Nodyn ar Wrandawiad Arholiad ar Iawndal CPO
Other
Maint: 757 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Ymateb Horizon i gyflwyniad Terfyn Amser 5 Llywodraeth Cymru ar Weithwyr Iechyd Proffesiynol
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - 1.3 Canllaw i'r cais
Other
Maint: 32 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Patrymau Darluniadol Adeiladu
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Patrymau Adeiladu Llinell Wifr
Other
Maint: 245 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Ymatebion Horizon i sylwadau a wnaed ar Swp 2 RfNMC’s
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Ymateb Horizon Nuclear Power i Gyflwyniad Terfyn Amser 5 Cyfoeth Naturiol Cymru
Other
Maint: 741 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Caniatadau a Thrwyddedau eraill
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - 1.3 Canllaw i'r cais
Other
Maint: 110 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Atodiad Datganiad Amgylcheddol – Atodiadau
Other
Maint: 769 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Chyngor Cymuned Llanbadrig
Other
Maint: 127 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Gorchymyn Caniatâd Datblygu Adran 106 - Nodyn Statws Cytundeb
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o Rhesymau
Other
Maint: 3 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - 8.14 Map Llwybr Lliniaru
Other
Maint: 11 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - 2.5 Cynlluniau Ystad Tir y Goron
Other
Maint: 4 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - 8.27 Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr Gwybodaeth i Gefnogi Erthygl 4 (7) Rhanddirymiad
Other
Maint: 16 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - 8.26 Asesiad Cydymffurfiaeth Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr
Other
Maint: 739 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Chyngor Cymuned Mechell
Other
Maint: 885 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Atodiad Datganiad Amgylcheddol
Other
Maint: 49 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - 2.2 Cynlluniau Tir
Other
Maint: 394 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Fforwm Iaith Môn (FfIM)
Other
Maint: 4 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Cytundeb DCO a.106 drafft
Other
Maint: 4 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Cytundeb DCO s.106 drafft (Fersiwn Newid Trac)
Other
Maint: 562 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Diweddariad ar Gynnydd y Cod Ymarfer Adeiladu
Other
Maint: 488 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Fforwm Iaith Môn (FfIM)
Other
Maint: 119 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Errata Cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu
Other
Maint: 807 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig ac Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru
Other
Maint: 275 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Heddlu Gogledd Cymru
Other
Maint: 767 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Other
Maint: 799 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Destination Anglesey Partnership
Other
Maint: 176 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Magnox
Other
Maint: 632 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Dwr Cymru
Other
Maint: 156 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a’r Nuclear Decommissioning Authority
Other
Maint: 617 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Other
Maint: 766 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Partneriaeth Cynghorau Gogledd Ynys Môn
Other
Maint: 515 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a National Grid
Other
Maint: 724 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Iechyd Cyhoeddus Cymru
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Chyngor Sir Ynys Môn
Other
Maint: 715 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig ac y Royal Society for the Protection of Birds
Other
Maint: 752 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Sylwadau i'r ymatebion gwestiynau ysgrifenedig pellach yr Awdurdod Arholi
Other
Maint: 517 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Chyffoeth Naturiol Cymru
Other
Maint: 978 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Chyngor Gwynedd
Other
Maint: 275 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad o gyffredinedd ar gyfer y datganiad o dir cyffredin
Other
Maint: 284 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a National Trust
Other
Maint: 855 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Other
Maint: 471 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Llywodraeth Cymru
Other
Maint: 762 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig ac Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Ymatebion i'r camau gweithredu a osodwyd yn y gwrandawiad mater penodol ar 7-11 Ionawr 2019
Other
Maint: 302 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Llythyr Gorchuddio
Other
Maint: 259 KB
Heddlu Gogledd Cymru
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymatebion i Gwestiynau Pellach Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 897 KB
Royal Society for the Protection of Birds
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymatebion i Gwestiynau Pellach Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 763 KB
Gwynedd Council
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymatebion i Gwestiynau Pellach Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 131 KB
Barton Willmore ar ran Heddlu Gogledd Cymru
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Llythyr Clawr
Other
Maint: 747 KB
Barton Willmore ar ran Heddlu Gogledd Cymru
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad Llythyr i’r Arolygiaeth Gynllunio
Other
Maint: 111 KB
J Chanay
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Tystiolaeth Deunydd Pellach
Other
Maint: 180 KB
National Trust
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymatebion i Gwestiynau Pellach Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 1,003 KB
Cwestiynau Ysgrifenedig Pellach (Fersiwn Gymraeg)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Amgylchedd Naturiol
Other
Maint: 6 MB
North Wales Wildlife Trust
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymatebion i Gwestiynau Pellach Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 932 KB
Cyngor Sir Ynys Mon
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Seilwaith
Other
Maint: 554 KB
Cyngor Sir Ynys Mon
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Tai
Other
Maint: 917 KB
Cyngor Sir Ynys Mon
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Trafnidiaeth
Other
Maint: 819 KB
Cyngor Sir Ynys Mon
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Poblogaeth a Chymuned
Other
Maint: 18 KB
Linda Rogers
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymatebion i Gwestiynau Pellach Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 586 KB
Cyngor Sir Ynys Mon
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Gwastraff
Other
Maint: 1 MB
Cyfoeth Naturiol Cymru
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymateb i unrhyw wybodaeth bellach fel gofynnwyd gan yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 282 KB
Womble Bond Dickson ar ran Heddlu Gogledd Cymru
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - - Pennaethau Terfynau Adran 106 Sydd Eu Hangen Gan Heddlu Gogledd Cymru ar gyfer Wylfa Newydd
Other
Maint: 2 MB
llywodraeth Cymru
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymateb i unrhyw wybodaeth bellach fel gofynnwyd gan yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 1 MB
Cyngor Sir Ynys Mon
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Gogledd Môn
Other
Maint: 219 KB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymatebion i Gwestiynau Pellach Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 358 KB
Cyngor Sir Ynys Mon
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Camau Gwrandawiad Mater Penodo
Other
Maint: 233 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymateb i Sylwadau o Bwyllgor Ymgyrch Tai a Chynllunio Gwynedd a Môn
Other
Maint: 508 KB
Cwestiynau Ysgrifenedig Pellach (Fersiwn Gymraeg)
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Amgylchedd Hanesyddol
Other
Maint: 2 MB
Cyngor Sir Ynys Mon
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymatebion i Gwestiynau Pellach Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 837 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Cytundeb DCO drafft a.106 dyddiedig 23 Ionawr 2019
Other
Maint: 317 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymateb i Gyflwyniad Terfyn Amser 4 Land and Lakes
Other
Maint: 744 KB
Cyngor Sir Ynys Mon
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Amwynder
Other
Maint: 2 MB
Cyngor Sir Ynys Mon
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Canllaw Cynllunio Atodol
Other
Maint: 3 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Papur Sefyllfa ar Fesurau Iawndal
Other
Maint: 897 KB
Cyngor Sir Ynys Mon
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Datblygiad Economaidd
Other
Maint: 85 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Nodyn Trosolwg o'r Cytundeb DCO drafft a.106 Diwygiedig dyddiedig 23 Ionawr 2019
Other
Maint: 738 KB
Cyngor Sir Ynys Mon
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Newid Hinsawdd
Other
Maint: 366 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Llythyr Clawr Terfyn Amser 5
Other
Maint: 179 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Atodeln a.135 Tir y Goron a Buddiannau
Other
Maint: 17 MB
Horizon Nuclear Power
Ymateb i Gamau Gweithredu Gwrandawiad Mater Penodol Terfyn Amser 5 ar 10 Ionawr 2019
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft Adolygu 4.0 yn erbyn Adolygiad 3.0
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft Adolygu 4.0 yn erbyn Adolygiad 1.0
Other
Maint: 233 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymateb i Bob Wright ar ran Trigolion Llanfachreth
Other
Maint: 620 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Rhesymau Hanfodol ar gyfer Budd Cyhoeddus Gorfodol (IROPI)
Other
Maint: 646 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Cytundeb DCO drafft a.106 dyddiedig 23 Ionawr 2019
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft
Other
Maint: 307 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymateb i Gamau Gweithredu Gwrandawiad Mater Penodol Terfyn Amser 5 ar 9 Ionawr 2019
Other
Maint: 3 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymateb i Gamau Gweithredu Gwrandawiad Mater Penodol Terfyn Amser 5 ar 8 Ionawr 2019
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymateb i Gamau Gweithredu Gwrandawiad Mater Penodol Terfyn Amser 5 ar 7 Ionawr 2019
Other
Maint: 4 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Asesiad o Atebion Amgen HRA Cam
Other
Maint: 747 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.9 Cyfleusterau Gorsaf Bŵer Oddi ar y safle is-CoCP (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 3.0 yn erbyn Adolygiad 2.0)
Other
Maint: 351 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Atodlen Atodiadau Caffael Gorfodol
Other
Maint: 542 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.17 Strategaeth Rheoli'r Gweithlu
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.8 Is-CoCP Gwaith Morol
Other
Maint: 629 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.9 Cyfleusterau Gorsaf Bŵer Oddi ar y safle is-CoCP
Other
Maint: 291 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Adroddiad Strategaeth Asesu Risg Bioddiogelwch
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.8 Is-CoCP Gwaith Morol (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 3.0 yn erbyn Adolygiad 2.0)
Other
Maint: 5 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.6 Cod Ymarfer Adeiladu Wylfa Newydd (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 3.0 yn erbyn Adolygu 2.0)
Other
Maint: 345 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.29 Strategaeth Fesuriol
Other
Maint: 555 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.29 Strategaeth Fesuriol (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 3.0 yn erbyn Adolygiad 2.0)
Other
Maint: 3 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.6 Cod Ymarfer Adeiladu Wylfa Newydd
Other
Maint: 5 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.7 Main Power Station Site sub-CoCP (Track Change Version - Revision 3.0 against Revision 2.0)
Other
Maint: 879 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.17 Strategaeth Rheoli'r Gweithlu (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 2.0 yn erbyn Adolygiad 1.0)
Other
Maint: 3 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.7 Main Power Station Site sub-CoCP
Other
Maint: 3 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.12 A5025 Gwelliannau Priffyrdd All-lein Is-CoCP (Fersiwn Newid Trac - Revision 3.0 yn erbyn Adolygiad 2.0)
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.11 Canolfan Logisteg is-CoCP
Other
Maint: 975 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.13 Cod Ymarfer Gweithredol Wylfa Newydd
Other
Maint: 3 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.12 A5025 Gwelliannau Priffyrdd All-lein Is-CoCP
Other
Maint: 724 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.10 Parcio a Theithio is-CoCP (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 3.0 yn erbyn Adolygu 2.0)
Other
Maint: 660 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymateb i Gyflwyniad Terfyn Amser 4 Llywodraeth Cymru
Other
Maint: 363 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Crynodeb Tabl o Ddiwygiadau i'r Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft
Other
Maint: 73 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad 8.16 Strategaeth Rheoli Tirwedd a Chynefinoedd Rhannau 1 o 2 a 2 o 2
Other
Maint: 588 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymatebion i Ddogfennau Ar Ôl Gwrandawiadau Ionawr eNGOs
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.13 Cod Ymarfer Gweithredol Wylfa Newydd (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 3.0 yn erbyn Adolygiad 2.0)
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.11 Canolfan Logisteg is-CoCP (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 3.0 yn erbyn Adolygiad 2.0)
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymatebion i Gwestiynau Pellach Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 469 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymateb i Gyflwyniad Terfyn Amswer 4 Cyngor Sîr Ynys Môn
Other
Maint: 736 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 8.10 Parcio a Theithio is-CoCP
Other
Maint: 4 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 6.4.17 Atodiad D1-1 Datganiad Dull Adeiladu (Adolygiad 2)
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymateb i Gyflwyniadau Archwiliad Heddlu Gogledd Cymru
Other
Maint: 42 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Ymateb i Gamau Gwrandawiad Mater Penodol Terfyn Amser 5 ar 11 Ionawr 2019
Other
Maint: 27 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 2.6.1 Cynlluniau Safle Ardal Ddatblygu a Gorsaf Bwer Wylfa Newydd (Rhan 2 o 2 – Adolygiad 3.0)
Other
Maint: 606 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 3.3 Memorandwm Esboniadol
Other
Maint: 688 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 3.3 Memorandwm Esboniadol (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 5.0 yn erbyn Adolygiad 4.0)
Other
Maint: 606 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 3.3 Memorandwm Esboniadol (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 5.0 yn erbyn Adolygiad 1)
Other
Maint: 765 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Canllaw i’r Cais (Fersiwn Gymraeg – Adolygiad 6)
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 1.3 Canllaw i’r Cais (Arolygiad 6.0)
Other
Maint: 4 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 6.4.17 Datganiad Dull Adeiladu (Rev2.0)
Other
Maint: 39 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - 2.6.1 Cynlluniau Safle Ardal Ddatblygu a Gorsaf Bwer Wylfa Newydd (Rhan 1 o 2 – Adolygiad 3.0)
Other
Maint: 215 KB
Rheol 8(3) – Amrywiad i’r amserlen a 13
Other
Maint: 149 KB
Amserlen Archwiliad Safle â Chwmni [
Other
Maint: 699 KB
Cwestiynau Ysgrifenedig Pellach (Fersiwn Gymraeg)
Other
Maint: 635 KB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Ychwanegol - Gohebiaeth bellach mewn perthynas ag atal Horizon o'r prosiect - dderbynnir yn ōl disgresiwn yr Awdurdod Arholi
Other
Maint: 106 KB
Rheol 13 - Hysbysiad o Wrandawiadau
Hysbysiad o'r Gwrandawiad Mater Penodol, Gwrandawiad Caffael Gorfodol a'r Gwrandawiad Llawr Agored yn cael ei gynnal ar 4 - 8 Mawrth 2019
Other
Maint: 228 KB
Archwiliad Safle â Chwmni
Other
Maint: 833 KB
Cwestiynau Ysgrifenedig Pellach
Other
Maint: 205 KB
Trinity House
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cyflwyniad hwyr - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Arholi
Other
Maint: 9 MB
Bob Wright
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cyflwyniad hwyr - Deiseb wedi'i lofnodi yn erbyn cynnydd yn y traffig ar yr A5025 a thrwy Lanfachraeth - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 98 KB
Pwyntiau gweithredu o'r Ail Wrandawiad DCO drafft - 9 Ionawr 2019
Other
Maint: 114 KB
Other
Maint: 174 KB
Pwyntiau gweithredu o'r Ail Wrandawiad Bioamrywiaeth - 11 Ionawr 2019
Other
Maint: 122 KB
Other
Maint: 124 KB
Pwyntiau gweithredu o'r Gwrandawiad Bioamrywiaeth Gyntaf - 10 Ionawr 2019
Other
Maint: 939 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 4 - Cyflwyniad hwyr - Ymateb i Bwyntiau Gweithredu a osodwyd yn y Wrandawiad Mater Penodol ar 10 Ionawr 2019 - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 137 KB
Pwyllgor Ymgyrch Tai a Chynllunio Gwynedd a Môn
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 25 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Ffigurau Dadfyfyrio Modelu Sŵn DCO
Other
Maint: 17 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Campws Safle (Parch 2.0)
Other
Maint: 15 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Adroddiad Gwelliannau Lliniaru Ecolegol
Other
Maint: 103 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Datganiad Dylunio a Mynediad - Cyfrol 3 Rhan 1 o 2 (Parch 3.0)
Other
Maint: 78 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Datganiad Dylunio a Mynediad – Cyfrol 3 Rhan 2 o 2 (Parch 3.0)
Other
Maint: 15 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cais am Newid Di-Ddeunydd - Ffenestr Darparu HGV
Other
Maint: 75 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Datganiad Dylunio a Mynediad – Cyfrol 2 (Parch 3.0)
Other
Maint: 92 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cais am Newid Di-Ddeunydd - Oriau Gwaith
Other
audio recording
Maint: 147 MB
Cofnod o Wrandawiad Mater Penodol 4 ar Fioamrywiaeth - Sesiwn 4 - 10 Ionawr 2019
Other
Other
audio recording
Maint: 117 MB
Cofnod o Wrandawiad Mater Penodol 4 ar Fioamrywiaeth - Sesiwn 2 - 10 Ionawr 2019
Other
audio recording
Maint: 111 MB
Cofnod o Wrandawiad Mater Penodol 4 ar Fioamrywiaeth - Sesiwn 3 - 10 Ionawr 2019
Other
Other
audio recording
Maint: 70 MB
Cofnod o Wrandawiad Mater Penodol 5 ar Fioamrywiaeth - Sesiwn 3 - 11 Ionawr 2019
Other
audio recording
Maint: 141 MB
Cofnod o Wrandawiad Mater Penodol 4 ar Fioamrywiaeth - Sesiwn 1 - 10 Ionawr 2019
Other
audio recording
Maint: 122 MB
Cofnod o Wrandawiad Mater Penodol 5 ar Fioamrywiaeth - Sesiwn 1 - 11 Ionawr 2019
Other
audio recording
Maint: 149 MB
Other
Other
Other
audio recording
Maint: 142 MB
Other
audio recording
Maint: 72 MB
Other
audio recording
Maint: 116 MB
Other
audio recording
Maint: 149 MB
Other
audio recording
Maint: 63 MB
Other
audio recording
Maint: 60 MB
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniadau Ychwanegol - Mewn perthynas ag atal Horizon o'r prosiect - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 34 KB
Addleshaw Goddard LLP ar ran Network Rail
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Arholi
Other
Maint: 164 KB
Nuclear Decommissioning Authority
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad -Ymateb i Dyddiad Cau 4
Other
Maint: 125 KB
North Anglesey Partnership of Town and Community Councils
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Sylwadau ar Llety Gwaith Dros Dro
Other
Maint: 1,015 KB
Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cynghrair Gwrth-Niwclear Cymru Cyflwyniadau ar ôl wrandawiad gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Maint: 610 KB
Welsh Anti-Nuclear Alliance
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad -Cynghrair Gwrth-Niwclear Cymru Cyflwyniadau ar ôl wrandawiad gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Maint: 4 MB
Llywodraeth Cymru
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cynghrair Gwrth-Niwclear Cymru Cyflwyniadau ar ôl wrandawiad gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Maint: 43 KB
Office for Nuclear Regulation
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Sylwadau ar Geisiadau am Newid yn ymwneud â'r wybodaeth a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd ar Dyddiad Cau 1 (13 Tachwedd 2018) mewn perthynas ag REP1-014; REP1-016; a REP1-017
Other
Maint: 2 MB
Heddlu Gogledd Cymru
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cynghrair Gwrth-Niwclear Cymru Cyflwyniadau ar ôl wrandawiad gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Maint: 144 KB
Llanbadrig and Mechell Community Councils
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Nodyn ar Effaith Amgylcheddol ar Dregele
Other
Maint: 265 KB
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Terfyn Amser 4 - Cynghrair Gwrth-Niwclear Cymru Cyflwyniadau ar ôl wrandawiad gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Maint: 153 KB
Roger Dobson
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Nodyn ar Oriau Gweithwyr
Other
Maint: 3 MB
North Anglesey Council Partnership
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cynghrair Gwrth-Niwclear Cymru Cyflwyniadau ar ôl wrandawiad gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Maint: 131 KB
Pobl Atal Wylfa B
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cyflwyniad Ysgrifenedig
Other
Maint: 25 KB
Pobl Atal Wylfa B
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Ymgynhoriad ar y Meini Prawf Lleoli a'r Broses ar gyfer Datganiad Polisi Cenedlaethol Newydd ar gyfer Ynni Niwclear Adweithydd Sengl gyda Gallu Cynhyrchu dros 1 Gigawatt y tu hwnt i 2025
Other
Maint: 644 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Canllaw i'r Cais - Yr Iaith Gymraeg (Parch 5.0)
Other
Maint: 2 MB
Cyfoeth Naturiol Cymru
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cyflwyniadau ar ôl wrandawiad gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar a Sylwadau ar Geisiadau am Newid yn ymwneud â'r wybodaeth a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd ar Dyddiad Cau 1 (13 Tachwedd 2018) mewn perthynas ag REP1-014; REP1-016; a REP1-017
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 4 - Ymateb i cyflwyniad Dyddiad Cau 3 Cyngor Sir Ynys Môn
Other
Maint: 594 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Ymateb i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig Cyngor Sir Gwynedd
Other
Maint: 14 MB
Cyngor Sir Ynys Mon
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cynghrair Gwrth-Niwclear Cymru Cyflwyniadau ar ôl wrandawiad gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Maint: 619 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Canllaw i'r Cais (Parch 5.0)
Other
Maint: 8 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Mesuriadau Swn Sylfaen Gwaelodlin Bae Cemlyn
Other
Maint: 123 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Manylion Cydsyniadau a Thrwyddedau Eraill
Other
Maint: 565 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Ymateb i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Other
Maint: 17 MB
Pinsent Masons ar ran Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Atodiadau 1-5
Other
Maint: 12 MB
Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cynghrair Gwrth-Niwclear Cymru Cyflwyniadau ar ôl wrandawiad gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Maint: 81 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Tabl o Gynnydd mewn perthynas â Darpariaethau Amddiffynedig (Pwyntiau Gweithredu Gwrandawiad DCO)
Other
Maint: 6 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cais am Newid Di-Ddeunydd - Patrymau Waith Gweithiwr
Other
Maint: 349 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - 8.29 Strategaeth Fesuriol
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Ymateb i Bwyntiau Gweithredu a osodwyd yn y Wrandawiad Mater Penodol ar 11 Ionawr 2019
Other
Maint: 659 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Ymateb i Bwyntiau Gweithredu a osodwyd yn y Wrandawiad Mater Penodol ar 7 Ionawr 2019
Other
Maint: 6 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad -D atganiad Dylunio a Mynediad – Cyfrol 1 (Parch 3.0)
Other
Maint: 454 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Strategaeth Fesurol - fersiwn Newid olrhain Parch 2.0 yn erbyn Parch 1.0
Other
Maint: 4 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Ymateb i Bwyntiau Gweithredu a osodwyd yn y Wrandawiad Mater Penodol ar 8 Ionawr 2019
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad- Crynodebau Gwrandawiad Llafar - Dydd Llun 7 Ionawr 2019
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Crynodebau Gwrandawiad Llafar - Dydd Gwener 11 Ionawr 2019
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Crynodebau Gwrandawiad Llafar - Dydd Iau 10 Ionawr 2019
Other
Maint: 5 MB
Cyngor Gwynedd
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cynghrair Gwrth-Niwclear Cymru Cyflwyniadau ar ôl wrandawiad gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Maint: 1 MB
Dafydd Griffiths
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad -Cynghrair Gwrth-Niwclear Cymru Cyflwyniadau ar ôl wrandawiad gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Maint: 191 KB
Harlaxton Energy Networks Ltd
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Sylwadau ar Geisiadau am Newid yn ymwneud â'r wybodaeth a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd ar Dyddiad Cau 1 (13 Tachwedd 2018) mewn perthynas ag REP1-014; REP1-016; a REP1-017
Other
Maint: 253 KB
J Chanay
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Ymateb i Dyddiad Cau 4
Other
Maint: 584 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Crynodebau Gwrandawiad Llafar - Dydd Mercher 9 Ionawr 2019
Other
Maint: 756 KB
Peter & Maureen Shea
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cynghrair Gwrth-Niwclear Cymru Cyflwyniadau ar ôl wrandawiad gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Maint: 80 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser Cyflwyniad 4 - Gorchuddiwch Ysgrifennydd Gwladol
Other
Maint: 902 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Crynodebau Gwrandawiad Llafar - Dydd Mawrth 8 Ionawr 2019
Other
Maint: 812 KB
Reginald & Jean Biddlecombe
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cynghrair Gwrth-Niwclear Cymru Cyflwyniadau ar ôl wrandawiad gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Maint: 925 KB
Residents of Llanfachraeth Anglesey
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 76 KB
Land and Lakes Limited
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Cais am Leoliad Ymweliad Safle Newydd a phresenoldeb yn yr Ymweliad Safle â Chwmni
Other
Maint: 23 KB
Jonathan Dean
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cyflwyniad hwyr
Other
Maint: 3 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniadau Ychwanegol - Ymateb i Cais Newid - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 4 MB
Gwynedd Council
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Cyflwyniad Hwyr
Other
Other
Maint: 164 KB
Other
Maint: 170 KB
Other
Other
Other
Maint: 8 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Cytundeb s.106 DCO Drafft.
Other
Maint: 11 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Atodiad i Arolwg Sylfaenol yr Adar Môr yn Monitro Morlyn Cemlyn
Other
Maint: 8 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Diweddariad Statws Papur ar gyfer Materion Allweddol sy'n deillio o'r Cytundeb s.106 DCO
Other
Maint: 8 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymatebion Ymgeiswr i Sylwadau Swp 1 NMC
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Atodiad i Adroddiad Sylfaenol Brân Goesgoch 2018
Other
Maint: 11 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Cyfoeth Naturiol Cymru
Other
Maint: 8 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Clybiau Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Strategaeth Lliniaru Sŵn Lleol (Canllaw Cydymaith)
Other
Maint: 8 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Cyngor Cymuned Bryngwran
Other
Maint: 8 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Diweddariad Strategaeth Lliniaru Sŵn Lleol
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Nodyn Technegol ac Atodiadau Cyswllt Lledaenu Goleuadau Darluniadol
Other
Maint: 7 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Cyfleusterau Gorsaf Bŵer oddi ar y safle – Canlyniadau Arolwg Ystlum Adeilad M3
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Llywodraeth Cymru
Other
Maint: 8 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychioliad Ysgrifenedig - Menter Iaith Môn Cyfieithu Cymraeg
Other
Maint: 14 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Adroddiad Meintioli Lliniaru Ansawdd Aer
Other
Maint: 6 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Nodyn Technegol yn nodi sut y byddai Horizon yn bodloni lefelau swn ymrwymedig
Other
Maint: 8 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Menter Iaith Môn
Other
Maint: 8 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Fersiwn Cymraeg Clybiau Ffermwyr Ifanc Ynys Mon
Other
Maint: 8 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Pinsent Masons ar ran Land and Lakes.pdf
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Partneriaeth Cynghorau Gogledd Ynys Môn
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Awdurdod Diddymu Niwclear
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Network Rail Infrastructure Ltd
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Pobl yn Erbyn Wylfa B
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Iechyd Cyhoeddus Cymru
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Cyngor Caergybi
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - J Chanay
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
YCyflwyniad Terfyn Amser 3 - mateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - National Grid
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Gwarchodfa Natur Bioamrywiaeth Cemlyn eNGO
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Cyngor Gwynedd
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Zencity Limited
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Nuclear Free Local Authorities
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Magnox Ltd
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Dafydd Griffiths
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Heddlu Gogledd Cymru
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Cynghrair Gwrth-Niwclear Cymru
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Greenpeace
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Other
Maint: 12 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Cyngor Sir Ynys Môn
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Bryngwran Cymunedol Ltd
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Llythyr Gorchuddio
Other
Maint: 12 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i ymatebion Phartïon â Diddordeb i Gwestiynau Ysgrifenedig Rownd Gyntaf Awdurdod Arholi
Other
Maint: 13 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Adroddiad Effaith Lleol Cyngor Sir Ynys Môn
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Arthur Wyn Owen
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 1.3 Canllaw i'r Cais.pdf
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychioliad Ysgrifenedig - Grŵp Hanes Bae Cemaes
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 1.3 Canllaw i'r Cais (Parch 4.0) Yr Iaith Gymraeg.pdf
Other
Maint: 4 MB
Barton Willmore ar ran North Wales Police
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Cyflwyniad Hwyr
Other
Maint: 269 KB
North Wales Fire and Rescue Service
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 13 MB
Isle of Anglesey County Council
Cyflwyniad Terfyn Amser 3
Other
Maint: 325 KB
National Trust
Cyflwyniad Terfyn Amser 3
Other
Maint: 626 KB
Natural Resources Wales
Cyflwyniad Terfyn Amser 3
Other
Maint: 2 MB
Welsh Government
Cyflwyniad Terfyn Amser 3
Other
Maint: 6 MB
Pinsent Masons LLP ar ran Land and Lakes Limited
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Adolygiad o'r ddogfennau a gyflwynwyd ar Dyddiad Cau 2
Other
Maint: 12 MB
Pinsent Masons LLP ar ran Land and Lakes Limited
Cyflwyniad Terfyn Amser 3
Other
Maint: 4 MB
Cyngor Gwynedd
Cyflwyniad Terfyn Amser 3
Other
Maint: 191 KB
J Chanay
Cyflwyniad Terfyn Amser 3
Other
Maint: 207 KB
Cais am wybodaeth bellach a newid i'r Amserlen Archwiliad - Rheolau 8(3) a 17
Other
Maint: 853 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Llythyr Gorchuddio
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 2Cyflwyniad - - 8.11 Is-CoCP Canlofan Logisteg
Other
Maint: 12 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 6.6.16 Atodiad ACLl
Other
Maint: 121 KB
Anglesey Young Farmers
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - Crynodeb – Cyflwyniad Pellach
Other
Maint: 4 MB
Isle of Anglesey County Council
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - Ymdeimlad o Le Atodiad 1B a 17A - Cyflwyniad Pellach
Other
Maint: 5 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.6 Cod Ymarfer Adeiladu Wylfa Newydd
Other
Maint: 11 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Gwybodaeth Atodol ar Brosesau Arfordirol i gefnogi AEA a ARhC Cysgodol Wylfa Newydd
Other
Maint: 69 KB
Hysbysiad o Wrandawiad
Hysbysiad o Wrandawiad - 7-11 Ionawr 2019
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychiolaethau Ysgrifenedig
Other
Maint: 111 KB
Gwynedd Council
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Hysbysiad o ddymuniad i gyflwyno sylwadau llafar yn y Gwrandawiadau Mater Penodol
Other
Maint: 463 KB
Gwynedd Council
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Sylwadau ar y wybodaeth a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd ar 17 Hydref 2018 mewn perthynas â'r Gofynion Chwistrellu a Symudiadau Llongau
Other
Maint: 554 KB
Menter Iaith Môn
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynllun Llesiant Mon a Gwynedd
Other
Maint: 983 KB
Menter Iaith Môn
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Ffurflen Adrodd ar Gynydd GHHDG 2018-2019
Other
Maint: 55 MB
Isle of Anglesey County Council
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 1D - Asesiad Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol
Other
Maint: 96 KB
Menter Iaith Môn
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Sylwadau Pellach MIM
Other
Maint: 2 MB
Menter Iaith Môn
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Proffil Iaith Ynys Mon
Other
Maint: 4 MB
Menter Iaith Môn
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
Maint: 774 KB
Menter Iaith Môn
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Ffurflen Adrodd ar Gynydd GHHDG – Cyflwyno
Other
Maint: 62 KB
Natural Resources Wales
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cyflwyno lleoliadau / safleoedd awgrymedig i'r Panel i gynnwys fel rhan o'i Arolygiadau Safleoedd heb eu Cyfuno ac ar gyfer yr Arolwg Safle â Chymuned
Other
Maint: 4 MB
Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig - Blwyddlyfr
Other
Maint: 896 KB
Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig - Cylthlythrau
Other
Maint: 694 KB
Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig - Adroddiadau Clwb
Other
Maint: 3 MB
North Wales Wildlife Trust
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig Warchodfa Natur Cemlyn ar Bioamrywiaeth
Other
Maint: 2 MB
North Wales Wildlife Trust
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig ar Fioamrywiaeth - SSSI Tre'r Gof a champws dros dro y safle
Other
Maint: 5 MB
North Wales Wildlife Trust
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Hysbysiad yn dymuno mynychiad i Wrandawiadau a gwneud cynrychiolaeth lafar
Other
Maint: 211 KB
North Wales Wildlife Trust
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 4 MB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 8.1 - Sodexo Busnes Cynhwysol o fewn Cymunedau
Other
Maint: 273 KB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 1.5 - Ymateb PAC3 Land and Lakes
Other
Maint: 459 KB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 8 - Sodexo - Datganiad Cefnogol
Other
Maint: 5 MB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 1.3 – PAC1 Horizon Nuclear Power
Other
Maint: 1 MB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 1.2 - Taflen tai modiwlaidd Land and Lakes
Other
Maint: 3 MB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 3 - Crynodeb o Gytundeb Adran 106
Other
Maint: 1 MB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 1.6 - Ymateb PAC3 Cyngor Sir Ynys Môn
Other
Maint: 350 KB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 1 - Cefndir i Gynigion Land and Lakes
Other
Maint: 15 KB
Bryngwran Community Council
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
Maint: 2 MB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 1.1 - Llyfryn Trosolwg
Other
Maint: 432 KB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 8.5 - Astudiaeth Achos Wuskwatim
Other
Maint: 22 MB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 3.1 - Cytundeb Adran 106
Other
Maint: 849 KB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 1.4 - Tudalennau detholiad PAC2
Other
Maint: 769 KB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 6.3 - Pwyntiau Cysylltiad Kingsland
Other
Maint: 206 KB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.15 - Asesiad RAG
Other
Maint: 3 MB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.13 - Newidiadau Arolygydd
Other
Maint: 296 KB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.10 - SUT Llythyr cynllunio i Gyngor Sir Ynys Môn
Other
Maint: 1,013 KB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 6.2 - Pwyntiau Cyswllt Cae Glas
Other
Maint: 277 KB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 8.3 - Astudiaeth Achos Safleoedd Cysbell
Other
Maint: 696 KB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.5 - Ail Lythyr o Gefnogaeth Horizon Mai 2013
Other
Maint: 456 KB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.4 - Llythyr cefnogaeth Horizon Mehefin 2012
Other
Maint: 3 MB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.2 - Cynllun Lleoliad Safle
Other
Maint: 528 KB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 8.2 - Partneriaid mewn ffyniant
Other
Maint: 194 KB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 6 – Trosolwg Seilwaith
Other
Maint: 204 KB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 8.4 - Astudiaeth Achos Argae Olympaidd
Other
Maint: 3 MB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 6.1 - Cynllun Arfaethedig Bwriedig Draeniad Budr Cyffredinol
Other
Maint: 2 MB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.1 - Hysbysiad Penderfyniad
Other
Maint: 560 KB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2 - Adroddiad Cynllunio
Other
Maint: 103 KB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.14 - Crynodeb holiadur undeb UNITE
Other
Maint: 28 MB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.6 - Adroddiad Swyddog Hydref 2013
Other
Maint: 6 MB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.3 - Datganiad o Gyfranogiad Cymunedol
Other
Maint: 45 KB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.16 - Cost Trosglwyddo Bysiau
Other
Maint: 5 MB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.12 - Llythyr Llywodraeth Cymru
Other
Maint: 66 KB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.7 - Crynodeb o'r Ymatebion i'r Ymgynghoriad
Other
Maint: 499 KB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.8 - Adroddiad Swyddog Tachwedd 2013
Other
Maint: 291 KB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.11 - SUT Llythyr cynllunio i Gyngor Sir Ynys Môn
Other
Maint: 298 KB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.9 - SUT Llythyr cynllunio i Gyngor Sir Ynys Môn
Other
Maint: 107 KB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 7 - Heriau mewn Cyflawni Gweithiwr ar raddfa fawr
Other
Maint: 4 MB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 5 - Y gallu i'w gyflawni
Other
Maint: 16 KB
Jonathan Dean
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
Maint: 1 MB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 4 - Cynllunio Trafnidiaeth
Other
Maint: 525 KB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 9 - Effeithiau Sŵn
Other
Maint: 852 KB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 10 - Gwerth Cymdeithasol
Other
Maint: 1 MB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 11 - Socio Economeg
Other
Maint: 5 MB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Llythyr Clawr ar gyfer Cwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Arholi
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad o Dir Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa Cyfyngedig a Phartneriaeth Cynghorau Gogledd Ynys Môn
Other
Maint: 161 KB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Canllaw i Gyflwyno
Other
Maint: 47 KB
Isle of Angelsey County Council
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Atodiad 8E – Atodiad Ail Gartrefi
Other
Maint: 884 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 3.3 Memorandwm Esboniadol (Fersiwn newid trac - Adolygiad 4.0)
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Fersiwn newid trac Adolygiad 3.0 yn erbyn Adolygiad 2.0)
Other
Maint: 4 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.14 Map Llwybr Lliniaru (Adolygiad 2.0)
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Fersiwn newid trac - Adolygiad 3.0 yn erbyn Adolygiad 1.0 APP-029)
Other
Maint: 570 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Tabl crynodeb o welliannau i'r DCO drafft (Adolygiad 3.0)
Other
Maint: 11 MB
North Wales Police
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Mae'r dogfennau hyn yn cynnwys: Cynrychiolaeth Ysgrifenedig, Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio, Sylwadau ar y dogfennau cais diweddar a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd mewn ymateb i Gyngor Adran 51, Sylwadau ar Geisiadau am Newid Symudiadau Symud ac Ymosodiadau, Sylwadau ar gyflwyniadau ychwanegol ac Ymatebion i unrhyw wybodaeth y gofynnir amdanynt gan yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 6 MB
Isle of Anglesey County Council
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Atodiad 5D - Adroddiad Arolwg Stoc Gwely Twristiaeth CSYM (Mehefin 2018)
Other
Maint: 6 MB
North Anglesey Councils Partnership
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig – Traffig a Thrafnidiaeth Materion Arall
Other
Maint: 646 KB
National Grid Electricity Transmission PLC
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig ac Ymateb i Gwestiynnau’r Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 8 MB
North Anglesey Councils Partnership
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig - Amwynder Preswyl
Other
Maint: 8 MB
North Anglesey Councils Partnership
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig - Llety gweithwyr dros dro
Other
Maint: 124 KB
J Chanay
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
Maint: 104 KB
Office for Nuclear Regulation
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Crynodeb o'r Sylwadau Ysgrifenedig
Other
Maint: 6 MB
North Anglesey Councils Partnership
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig – Traffig a Thrafnidiaeth A5025
Other
Maint: 6 MB
North Anglesey Councils Partnership
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig – Traffig a Thrafnidiaeth Llwybrau Traws Gwlad
Other
Maint: 5 MB
Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 9 MB
North Anglesey Councils Partnership
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig – Twristiaeth a hamdden
Other
Maint: 20 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio - atodiadau
Other
Maint: 91 KB
National Trust
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Sylwadau ar ecoleg a rheoli tir
Other
Maint: 9 MB
North Anglesey Councils Partnership
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig - Cyfleoedd Economaidd Lleol
Other
Maint: 4 MB
Isle of Anglesey County Council
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Atodiad 8B – Adroddiad Senario Modelu Llety Gweithwyr Adeiladu CSYM (Mai 2016)
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 3.3 Memorandwm Esboniadol (Fersiwn newid trac - Adolygiad 4.0 yn erbyn Adolygiad 1.0 APP-030)
Other
Maint: 306 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Caniatâd a thrwyddedau eraill
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad Tîr Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Limited a Chyngor Sîr Ynys Môn
Other
Maint: 7 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.9 Is-gôd ymarfer adeiladu Cyfleusterau Gorsaf Bŵer Oddi ar y Safle
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad Tîr Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Limited a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.7 Is-gôd ymarfer adeiladu prif safle Gorsaf Bŵer
Other
Maint: 3 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad Tîr Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Limited a Llywodraeth Cymru
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad Tîr Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Limited a Nuclear Decommissioning Authority
Other
Maint: 7 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.10 Is-gôd ymarfer adeiladu Parcio a Theithio
Other
Maint: 7 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.12 Is-gôd ymarfer adeiladu Gwelliannau Priffyrdd Oddi ar-lein A5025
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad Tîr Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Limited a Magnox
Other
Maint: 8 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.8 Is-gôd ymarfer adeiladu Gwaith Morol
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad Tîr Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Limited a Phartneriaeth Cyrchfan Ynys Môn
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 3.1 Gorchmynion Caniatâd Datblygu Drafft ( Adolygiad 3.0)
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad Tîr Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Limited a Dwr Cymru
Other
Maint: 4 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Ymateb i ddogfennau ar ôl y gwrandawiad gan gynnwys unrhyw gyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 3.3 Memorandwm Esboniadol (Adolygiad 4.0)
Other
Maint: 4 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad Tîr Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Limited a Chyfoeth Naturiol Cymru
Other