Awel y Môr Offshore Wind Farm

The views expressed in this page do not represent those of the Planning Inspectorate. This page consists of content submitted to the Planning Inspectorate by the public and other interested parties, giving their views of this proposal.

Awel y Môr Offshore Wind Farm

Received 04 July 2022
From Awdurdod Cynllunio Lleol Cyngor Gwynedd

Representation

Mae Awdurdod Cynllunio Lleol Cyngor Gwynedd o'r farn fod y prif faterion i'w ystyried o ran y datblygiad gerbron yn cynnwys effaith ar ardal a thirwedd yr Awdurdod, ac byddem yn darparu sylwadau pellach ar y materion yma ymhellach ymlaen yn y broses.