Awel y Môr Offshore Wind Farm

Enquiry received via email

Awel y Môr Offshore Wind Farm

18 May 2022
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited - anon.

Enquiry

Cyngor ar ôl cyhoeddi penderfyniad i dderbyn y cais i’w archwilio/ Advice following issue of decision to accept the application for examination

Advice given

Gweler yr atodiad - Please see attached


attachment 1
attachment 1
attachment 2
attachment 2