information icon

Recordiad o Gwrandawiad Mater Penodol 4 yn ymdrin a materion sy'n gysylltiedig ag effeithiau amgylcheddol alltraeth a'r Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft (dDCO) - Rhan 3 | Recording of Issue Specific Hearing 4 (ISH4) dealing with matters relating to offshore environmental effects and the draft Development Consent Order (dDCO) – Part 3

01 Mawrth 2023 | 01 March 2023