Wylfa Newydd Nuclear Power Station

The views expressed in this page do not represent those of the Planning Inspectorate. This page consists of content submitted to the Planning Inspectorate by the public and other interested parties, giving their views of this proposal.

Wylfa Newydd Nuclear Power Station

Received 13 August 2018
From Gwawr Jones

Representation

Rwy'n gwrthwynebu codi gorsaf niwclear Wylfa Newydd am y rhesymau canlynol:

1. Rwy'n wyddonydd gyda gradd Ph.D. mewn Cemeg ac wedi gweld sgil-effeithiau dinistriol gwaith fel hyn ar nifer o bobl. Gallai'r orsaf effeithio'n ddrwg ar iechyd a diogelwch y cyhoedd ym Mhrydain ac Iwerddon, a barnu oddi wrth effeithiau'r orsaf Wylfa bresennol.

2. Mae cynhyrchu trydan trwy'r broses niwclear yn llawer rhy gostus, gan fod rhaid ystyried gofalu am y gwastraff am ganrifoedd i ddod. Hefyd mae cynhyrchu trydan mewn dulliau adnewyddol yn mynd yn rhatach bob dydd. Gydag ychydig o dychymyg gallem ddefnyddio llai o drydan gan osgoi'r angen am orsaf niwclear yn llwyr.

3. Gallai Gorsaf Wylfa Newydd yn hawdd fod yn darged terfysgwyr.

4. Nid yw pobol Siapan yn fodlon peryglu nhw eu hunain gan y dechneg yma gan Horizon/Hitachi, felly pam ein trin ni gyda llai o barch?