Wylfa Newydd Nuclear Power Station

The views expressed in this page do not represent those of the Planning Inspectorate. This page consists of content submitted to the Planning Inspectorate by the public and other interested parties, giving their views of this proposal.

Wylfa Newydd Nuclear Power Station

Received 12 August 2018
From John Idris Jones

Representation

- Lle trydan o ynni niwclear : yn rhan o'r gymysgfa o ffynhonellau ynni carbon isel sydd ei angen ar gyfer y dyfodol ac i leihau y posibilrwydd o effeithiau newid hinsawdd
- Pwysigrwydd datblygiad Wylfa i ddyfodol economaidd-gymdeithasol a ieithyddol Ynys Mon
- Yr angen am waith i bobl leol i sicrhau cymdeithas leol gref yng ngogledd orllewin Cymru
- yr angen am brentisiaid lleol
- yr angen i sicrhau nad yw y datblygiad yn dod ag effeithiau negyddol hir dymor i'r gymraeg a diwilliant leol. Yr angen am weithredu pwyntiau gweithrediu i liniaru effeithiau ac i sicrhau bydd yr iaith a'r dn diwilliant yn cael ei gryfhau gan y datblygiad
- Pwysigrwydd datblygiad Wylfa Newydd i hybu economi gogledd Cymru
- yr angen am gadwyn gyflenwi gref yng ngogledd Cymru ac Ynys Mon a'r angen i Horizon, Llywodraeth Cymru a cynghorau gyd-weithio i sicrhau ffyniant hir dymor y gadwyn gyflenwi
- y potential i greu canolfan o ardderchogrwydd yng ngogledd orllewin Cymru ar gyfer cynhyrchu trydan o ynni carbon isel