Wylfa Newydd Nuclear Power Station

The views expressed in this page do not represent those of the Planning Inspectorate. This page consists of content submitted to the Planning Inspectorate by the public and other interested parties, giving their views of this proposal.

Wylfa Newydd Nuclear Power Station

Received 12 August 2018
From UNLLAIS MON on behalf of UNLLAIS MON

Representation

Mae’n gwbl angenrheidiol fod UNLLAIS yn cael ei alw i gyflwyno tystiolaeth. Mae’n cynrychioli pob cyngor bro a thref ar Ynys Môn, namyn un.
Bydd y datblygiad hwn yn cael effaith sylweddol ar bob un o’r cymunedau hyn, rhai yn fwy na’i gilydd, ac y mae ganddynt oll faterion cyffredinol i’w cyflwyno trwy UNLLAIS.
Yn ogystal, bydd UNLLAIS yn dymuno cyflwyno tystiolaeth a gwybodaeth am effaith y peilonau fydd yn trosglwyddo’r trydan fel canlyniad i godi Wylfa Newydd.
Byddwn hefyd yn cyflwyno gwybodaeth a barn am wasanaethau cyhoeddus ar yr Ynys gan gynnwys ysgolion ac iechyd.
Rydym hefyd yn awyddus i gyflwyno sylwadau ar effaith ar y diwydiant twristiaeth.
Rydym o’r farn fod gwir angen ehangu’r ardal sydd yn cael ei heffeithio gan y datblygiad a chydnabod hynny; nid yw’r cynllun yn gwneud hyn eto.