Wylfa Newydd Nuclear Power Station

The views expressed in this page do not represent those of the Planning Inspectorate. This page consists of content submitted to the Planning Inspectorate by the public and other interested parties, giving their views of this proposal.

Wylfa Newydd Nuclear Power Station

Received 12 August 2018
From CYNGOR CYMUNED PENMYNYDD on behalf of CYNGOR CYMUNED PENMYNYDD

Representation

Mae Cyngor Bro Penmynydd yn cynrychioli ardal a effeithir yn uniongyrchol gan y llwybr trosglwyddo a byddwn yn cyflwyno tystiolaeth uniongyrchol o effaith hynny ar y gymuned.

Byddwn hefyd yn cyflwyno barn am yr iaith Gymraeg ac effaith y datblygiad ar y gymuned hon.

Mae gennym sylwadau pellach i’w cyflwyno am drafnidiaeth, sydd eisoes yn achosi problemau sylweddol ac a fydd yn cynyddu ar sail y datblygiad hwn.