Wylfa Newydd Nuclear Power Station

The views expressed in this page do not represent those of the Planning Inspectorate. This page consists of content submitted to the Planning Inspectorate by the public and other interested parties, giving their views of this proposal.

Wylfa Newydd Nuclear Power Station

Received 05 August 2018
From Dafydd Griffiths

Representation

Nid oes cyfiawnhad manwl yn y dogfennau a gyflwynwyd gan yr ymgeisydd o ymdrechion a wnaethpwyd ganddynt i geisio sicrhau fod Llwybr Arfordir Cymru yn cael ei ddargyfeirio i ddilyn yr arfordir a rhedeg i'r gogledd o'r Orsaf B?er Magnox. Mae'r dargyfeiriad arfaethedig yn llawer hirach, bydd y golygfeydd yn llai prydferth a bydd yn cael effaith negyddol ar drigolion ac ymwelwyr sy'n defnyddio'r llwybr.

Er bod gwyriad y NCR566 i lawr Ffordd Nanner a'r ffordd wledig ger Bwlch tuag at Lanfechell yn ddargyfeiriad dderbyniol mae lleoliad y groesfan y cyfeirir ato yn y ddogfennaeth naratif yn ddiffygiol.

Rwyf wedi dod i'r casgliad o ddarllen yr adrannau priodol o'r ddogfennaeth, bod yr ymgeisydd wedi bod yn amharod i ymateb yn bositif i awgrymiadau ar gyfer datblygu'r seilwaith llwybrau ar gyfer Teithio Egnïol a beicio hamddenol a wnaed gan unigolion a CSYM ar hyd rhannau o'r A5025 a llwybrau allweddol eraill yng ngogledd Ynys Môn.
Byddai'r costau cymharol fach o ddatblygu'r seilwaith o fudd i weithwyr adeiladu Wylfa Newydd fydd yn lletya yn lleol. Hefyd, yn etifeddiaeth hirdymor i weithwyr gweithredol Wylfa Newydd, yn caniatáu i blant deithio'n ddiogel i ysgolion lleol ac i drigolion lleol sydd angen defnyddio darnau o'r A5025 rhwng Y Fali ac Amlwch fel cyswllt rhwng ffyrdd a lonydd gwledig.