Wylfa Newydd Nuclear Power Station

The views expressed in this page do not represent those of the Planning Inspectorate. This page consists of content submitted to the Planning Inspectorate by the public and other interested parties, giving their views of this proposal.

Wylfa Newydd Nuclear Power Station

Received 05 August 2018
From Dafydd Roberts

Representation

Hoffwn gael sicrwydd na fydd cynllun y “Marine Offloading Facility” yn cynyddu perygl difrod i’r orsaf petae digwyddiad tebyg i “Meteotsunami” yn digwydd yn y Môr Celtaidd. Oes modelu heidrodeinamig addas wedi cymeryd lle? Ydi newid hinsawdd yn cynnyddu risg Meteotsunami neu ddigwyddiad tebyg yn yr ardal?