Wylfa Newydd Nuclear Power Station

The views expressed in this page do not represent those of the Planning Inspectorate. This page consists of content submitted to the Planning Inspectorate by the public and other interested parties, giving their views of this proposal.

Wylfa Newydd Nuclear Power Station

Received 19 July 2018
From Cyngor Cymuned Llanddaniel

Representation

Mae gennym ddiddordeb yn isadeiledd y cynllun, a byddwn am wneud sylwadau ar hyn gan y gall hyn effeithio ar yr Ynys i gyd, gan gynnwys ein hardal ni.
Rydym eisiau gwneud sylwadau ar unrhyw agwedd o'r cynllun a all effeithio ar y dirwedd yn ein hardal ni, sef Llanddaniel Fab, neu ardal gyfagos hefyd, a hynny yn y presennol neu yn y dyfodol.
Yr ydym felly yn bwriadu gwneud sylwadau ar unrhyw agwedd o'r datblygiadau a fydd yn effeithio yn uniongyrchol neu yn anuniongyrchol ar ein hardal ni, gan gynnwys y datblygiadau presennol a datblygiadau cysylltiedig yn y dyfodol.