Wylfa Newydd Nuclear Power Station

The views expressed in this page do not represent those of the Planning Inspectorate. This page consists of content submitted to the Planning Inspectorate by the public and other interested parties, giving their views of this proposal.

Wylfa Newydd Nuclear Power Station

Received 16 July 2018
From Ysgol Gymuned Bryngwran

Representation

Rydym yn cynrychioli Ysgol Gymuned Bryngwran ym mhentref Bryngwran, sef pellter o 2.7km o ddatblygiad Parcio a Theithio Dalar Hir ar gyfer Horizon. Mae yna 60 o ddisgyblion yn yr ysgol a Chylch Meithrin gyda tua 20 o blant sy'n mynychu'n ddyddiol. Mae gan y pentref gymuned agos ac mae'r dafarn leol yn dafarn sy'n eiddo i'r gymuned. Yn yr ysgol mae yna glybiau ffitrwydd, Cylch Ti a Fi, Cyfarfodydd Cyngor Cymuned, mae Diwrnod Hwyl blynyddol yn cael ei gynnal ar safle'r ysgol ac mae tîm pêl-droed y pentref yn chwarae ar y cae yn wythnosol.
Mae gan yr ysgol faes parcio mawr i'r rhieni a'r athrawon barcio ac rydym yn poeni y bydd pobl sy'n gweithio i Horizon yn parcio yno yn hytrach na'r safle parcio a theithio arfaethedig.
A fydd mwy o draffig yn dod drwy'r pentref?
Bydd mwy o draffig yn ei gwneud hi'n beryglus i blant reidio eu beiciau a cherdded i'r ysgol?
Os oes mwy o draffig bydd mwy o lygredd yn y pentref.
Mae'r A5 yn cael ei defnyddio'n rheolaidd gan bobl sy'n mynd am dro i mewn ac allan o Bryngwran, bydd y ffordd yn aniogel gyda mwy o draffig.
Mae pobl yn mynd am deithiau cerdded ar y cefnffyrdd; A fydd mwy o draffig ar y ffyrdd hyn?
Dyma rai o'r pryderon sydd wedi eu lleisio wrth drafod y mater gyda'r Cyngor Ysgol.