Wylfa Newydd Nuclear Power Station

The views expressed in this page do not represent those of the Planning Inspectorate. This page consists of content submitted to the Planning Inspectorate by the public and other interested parties, giving their views of this proposal.

Wylfa Newydd Nuclear Power Station

Received 11 July 2018
From Adran Dysgu Cyngor Sir Ynys Mon

Representation

Rwyf yn awyddus i gofrestru fel y bydd gennyf yr hawl i ddatgan barn broffesiynol ar unrhyw effaith y caiff addasiadau/ newidiadau / adeiladu cael ar drefniadau sy'n effeithio ar ysgolion neu safon addysg gan gynnwys cynnal ac ymestyn darpariaeth ar gyfer y Gymraeg .