Enquiry received via meeting

Awel y Môr Offshore Wind Farm

17 March 2020
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited - anon.

Enquiry

Nodyn o gyfarfod rhithwir rhwng yr Arolygiaeth Gynllunio â’r Ymgeisydd ynglyn â Chwmpasu AEA - Note of virtual meeting between the Planning Inspectorate and Applicant relating to EIA Scoping

Advice given

Gweler yr atodiad - Please see attached


attachment 1
attachment 1
attachment 2
attachment 2