Tidal Lagoon Swansea Bay

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (7)

Cais y datblygwr (548)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (27)

Archwiliad (739)

Penderfyniad (35)

Penderfywyd (23)

Dyddiad

Mae’r dudalen hon yn cynnwys sylwadau a dderbyniwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio mewn perthynas â’r:

  1. 1. cynrychiolaethau a wnaed ynglŷn â’r cais (gan gynnwys ymatebion i gyfres gyntaf o gwestiynau’r Awdurdod Archwilio) a’r
  2. 2. ymatebion i gyfres ddilynol o gwestiynau’r Awdurdod Archwilio.

Mae’n ofynnol i’r Arolygiaeth Gynllunio sicrhau bod y sylwadau hyn ar gael yn unol â Rheol 3(5) and Rheol 21 of the Rheolau Cynllunio Seilwaith (Gweithdrefn Archwilio) 2010.

SourceDescription
Other
Maint: 5 MB
Natural Resources Wales
2 4 12 Eastern Landfall Plan. Appended to WFD report to replace zip file link. Submitted by NRW at 16:02 on 10 December 2014. Received late due to a technical issue relating to the size of the email.
Other
Maint: 156 KB
Natural Resources Wales
Response to Rule 17 letter submitted by NRW at 16:02 on 10 December 2014. Received late due to a technical issue relating to the size of the email.
Other
Maint: 4 MB
Natural Resources Wales
2 4 13 Eastern Landfall Sections. Appended to WFD report to replace zip file link. Submitted by NRW at 16:02 on 10 December 2014. Received late due to a technical issue relating to the size of the email.
Other
Maint: 78 KB
Natural Resources Wales
14A Note clarifying jobs figures in 22 5 3 16 of ES.Appended to WFD report to replace zip file link. Submitted by NRW at 16:02 on 10 December 2014. Received late due to a technical issue relating to the size of the email.
Other
Maint: 4 MB
Natural Resources Wales
2 4 17 Saltmarsh Sections. Appended to WFD report to replace zip file link. Submitted by NRW at 16:02 on 10 December 2014. Received late due to a technical issue relating to the size of the email.
Other
Maint: 488 KB
Natural Resources Wales
Final Water Framework Directive report submitted by NRW at 16:02 on 10 December 2014. Received late due to a technical issue relating to the size of the email.
Other
Maint: 813 KB
Natural Resources Wales
TLSB response NRW Art 4 7 info requirements. Appended to WFD report to replace zip file link. Submitted by NRW at 16:02 on 10 December 2014. Received late due to a technical issue relating to the size of the email.
Other
Maint: 5 MB
Natural Resources Wales
2 4 16 Saltmarsh Plan. Appended to WFD report to replace zip file link. Submitted by NRW at 16:02 on 10 December 2014. Received late due to a technical issue relating to the size of the email.
Other
Maint: 44 KB
Natural Resources Wales
14B Note on jobs associated with turbine assembly plant. Appended to WFD report to replace zip file link. Submitted by NRW at 16:02 on 10 December 2014. Received late due to a technical issue relating to the size of the email.
Other
Maint: 669 KB
Natural Resources Wales
Email submitted by NRW at 16:02 on 10 December 2014. Received late due to a technical issue relating to the size of the email.
Other
Maint: 167 KB
Natural Resources Wales
Representation accepted by the Examining Authority in to the examination. Response to TLSB Deadline VIII Submission - factual correction.
Other
Maint: 309 KB
Natural Resources Wales
Representation accepted by the Examining Authority in to the examination.
Gellir hidlo dogfennau yn ôl eu dyddiad cyhoeddi neu yn ôl y dyddiad cau sy’n berthnasol iddynt. Cyhoeddir dyddiadau cau yn yr amserlen ar ddechrau’r archwiliad a gellir eu gweld ar dab amserlen yr archwiliad.