Tidal Lagoon Swansea Bay

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dyddiad

Dogfennau yw’r rhain a dderbyniwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio mewn perthynas â’r adroddiad ar yr effaith leol a’r datganiad tir cyffredin.

Adroddiad ar yr effaith leol

O dan adran 60 Deddf Cynllunio 2008, bydd yr Awdurdod Archwilio yn gwahodd yr awdurdod(au) lleol perthnasol i gyflwyno adroddiad ar yr effaith leol. Bydd yr adroddiad hwn yn amlinellu effaith debygol y cynllun, ym marn yr awdurdod. Rhaid i’r Awdurdod Archwilio ystyried yr adroddiad wrth archwilio’r cais.

Datganiad tir cyffredin

Datganiad ysgrifenedig yw’r datganiad tir cyffredin a baratowyd ar y cyd gan yr ymgeisydd ac unrhyw barti â buddiant, sy’n cynnwys gwybodaeth ffeithiol gytunedig ynglŷn â’r cais (gweler Rheolau Cynllunio Seilwaith (Gweithdrefn Archwilio) 2010)).

Ni ddarganfuwyd unrhyw ddogfennau.