Tidal Lagoon Swansea Bay

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (7)

Cais y datblygwr (548)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (27)

Archwiliad (739)

Penderfyniad (35)

Penderfywyd (23)

Dyddiad

Dogfennau yw’r rhain a dderbyniwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio mewn perthynas â’r adroddiad ar yr effaith leol a’r datganiad tir cyffredin.

Adroddiad ar yr effaith leol

O dan adran 60 Deddf Cynllunio 2008, bydd yr Awdurdod Archwilio yn gwahodd yr awdurdod(au) lleol perthnasol i gyflwyno adroddiad ar yr effaith leol. Bydd yr adroddiad hwn yn amlinellu effaith debygol y cynllun, ym marn yr awdurdod. Rhaid i’r Awdurdod Archwilio ystyried yr adroddiad wrth archwilio’r cais.

Datganiad tir cyffredin

Datganiad ysgrifenedig yw’r datganiad tir cyffredin a baratowyd ar y cyd gan yr ymgeisydd ac unrhyw barti â buddiant, sy’n cynnwys gwybodaeth ffeithiol gytunedig ynglŷn â’r cais (gweler Rheolau Cynllunio Seilwaith (Gweithdrefn Archwilio) 2010)).

SourceDescription
Other
Maint: 84 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Draft High Level Statement of Common Ground - Natural Resources Wales SLVIA Version 1 - Submitted on 1 September 2014
Other
Maint: 54 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Index of documents. Submitted for 1 September 2014.
Other
Maint: 365 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Draft High Level Statement of Common Ground - HRA Version 1 - Submitted on 1 September 2014
Other
Maint: 336 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Draft Statement of Common Ground - Associated British Ports Version 1 - Submitted on 1 September 2014
Other
Maint: 362 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Draft Statement of Common Ground - Welsh Government Version 2 - Submitted on 1 September 2014
Other
Maint: 578 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Cover letter from Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc regarding Statements of Common Ground - Submitted on 1 September 2014
Other
Maint: 255 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Draft Statement of Common Ground - Monkstone Cruising and Sailing Club Version 1 - Submitted on 1 September 2014
Other
Maint: 1 MB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Draft Statement of Common Ground - City and County of Swansea Council Version 2 - Submitted on 1 September 2014
Other
Maint: 42 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Statement of Common Ground Status Matrix - Submitted on 1 September 2014
Other
Maint: 671 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Statement of Common Ground letter from Natural Resources Wales to applicant - Submitted on 1 September 2014
Other
Maint: 159 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Draft High Level Statement of Common Ground - Natural Resources Wales coastal processes Version 1 - Submitted on 1 September 2014
Other
Maint: 780 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Draft Statement of Common Ground - Neath Port Talbot County Borough Council Version 2 - Submitted on 1 September 2014
Other
Maint: 270 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Draft Statement of Common Ground - Royal Yachting Association Version 1 - Submitted on 1 September 2014
Other
Maint: 389 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Draft High Level Statement of Common Ground - Natural Resources Wales coastal birds Version 1 - Submitted on 1 September 2014
Other
Maint: 110 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Draft High Level Statement of Common Ground - Natural Resources Wales flooding Version 1 - Submitted on 1 September 2014
Other
Maint: 103 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Statement of Common Ground - Neath Port Authority Final version - Submitted on 1 September 2014
Other
Maint: 109 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Draft High Level Statement of Common Ground - Natural Resources Wales fish Version 1 - Submitted on 1 September 2014
Other
Maint: 380 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Draft Statement of Common Ground - Pontardawe and Swansea Angling Society, Fish Legal and Afan Angling Version 1 - Submitted on 1 September 2014
Other
Maint: 82 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Draft High Level Statement of Common Ground - Natural Resources Wales terrestrial ecology SSSI Version 1 - Submitted on 1 September 2014
Other
Maint: 112 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Applicant's updated information in relation to SoCG. Submitted for Deadline III of 5 August 2014.
Other
Maint: 250 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Applicant's letter signed by Neath Port Talbot County Borough Council and TLSB in relation to SoCG. Submitted for Deadline II of 9 July 2014.
Other
Maint: 198 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Applicant's letter to O2 Telefonica in relation to SoCG. Submitted for Deadline II of 9 July 2014.
Other
Maint: 143 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Applicant's letter to Swansea University in relation to SoCG. Submitted for Deadline II of 9 July 2014.
Other
Maint: 624 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Applicant's letter to Design Commission for Wales in relation to SoCG. Submitted for Deadline II of 9 July 2014.
Other
Maint: 197 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Applicant's letter to Baglan Operations in relation to SoCG. Submitted for Deadline II of 9 July 2014.
Other
Maint: 47 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Response from Western Power in relation to SoCG. Submitted for Deadline II of 9 July 2014.
Other
Maint: 197 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Applicant's letter to Western Power in relation to SoCG. Submitted for Deadline II of 9 July 2014.
Other
Maint: 218 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Applicant's letter to British Telecommunications in relation to SoCG. Submitted for Deadline II of 9 July 2014.
Other
Maint: 197 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Applicant's letter to SWALEC SSE in relation to SoCG. Submitted for Deadline II of 9 July 2014.
Other
Maint: 197 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Applicant's letter to NGETs in relation to SoCG. Submitted for Deadline II of 9 July 2014.
Other
Maint: 71 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Applicant's Position Statement for SoCGs. Submitted for Deadline II of 9 July 2014.
Other
Maint: 220 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Response from Design Commission for Wales in relation to SoCG. Submitted for Deadline II of 9 July 2014.
Other
Maint: 263 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Response from Wales and West Utilities in relation to SoCG. Submitted for Deadline II of 9 July 2014.
Other
Maint: 150 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Response from Welsh Government in relation to SoCG. Submitted for Deadline of 9 July 2014.
Other
Maint: 183 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Applicant's email to Associated British Ports in relation to SoCG. Submitted for Deadline II of 9 July 2014.
Other
Maint: 6 MB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Applicant's letter signed by TLSB and City and County of Swansea Council in relation to SoCG. Submitted for Deadline II of 9 July 2014.
Other
Maint: 198 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Applicant's letter to Dwr Cymru Welsh Water in relation to SoCG. Submitted for Deadline II of 9 July 2014.
Other
Maint: 217 KB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Applicant's letter to Wales and West Utilities in relation to SoCG. Submitted for Deadline II of 9 July 2014.
Other
Maint: 5 MB
Neath Port Talbot County Borough Council
Local Impact Report. Submitted for Deadline II of 9 July 2014.
Other
Maint: 6 MB
City and County of Swansea Council
Joint letter prepared with the applicant in respect of the progress on the SoCG. Submitted for Deadline II of 9 July 2014.
Other
Maint: 21 MB
City and County of Swansea Council
Local Impact Report. Submitted for Deadline II of 9 July 2014
Gellir hidlo dogfennau yn ôl eu dyddiad cyhoeddi neu yn ôl y dyddiad cau sy’n berthnasol iddynt. Cyhoeddir dyddiadau cau yn yr amserlen ar ddechrau’r archwiliad a gellir eu gweld ar dab amserlen yr archwiliad.