Tidal Lagoon Swansea Bay

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (7)

Cais y datblygwr (548)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (27)

Archwiliad (739)

Penderfyniad (35)

Penderfywyd (23)

Dyddiad

Yr holl ddogfennau a dderbyniwyd neu a gyhoeddwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio yn ymwneud â gwrandawiadau. Rhoddir diffiniad o’r gwahanol fathau o wrandawiadau yn y rhestr termau.

SourceDescription
Other
Maint: 385 KB
Tidal lagoon Swansea Bay Plc
Notification of Hearings under Rule 13(6), The Infrastructure Planning (Examination Procedure) Rules 2010.
Other
Maint: 25 KB
Agenda for Compulsory Acquisition Hearing commencing 30 September 2014
Other
Maint: 164 KB
Agendas for hearings
Agendas for the Open Floor Hearing on 29 July 2014 and Issue Specific Hearing on 31 July 2014.
Other
Maint: 2 MB
Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc
Notification of Hearings under Rule 13(6), The Infrastructure Planning (Examination Procedure) Rules 2010.
Gellir hidlo dogfennau yn ôl eu dyddiad cyhoeddi neu yn ôl y dyddiad cau sy’n berthnasol iddynt. Cyhoeddir dyddiadau cau yn yr amserlen ar ddechrau’r archwiliad a gellir eu gweld ar dab amserlen yr archwiliad.