Tidal Lagoon Swansea Bay

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (7)

Cais y datblygwr (548)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (27)

Archwiliad (739)

Penderfyniad (35)

Penderfywyd (23)

Dyddiad

Yr holl ddogfennau a dderbyniwyd neu a gyhoeddwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio yn ymwneud â gwrandawiadau. Rhoddir diffiniad o’r gwahanol fathau o wrandawiadau yn y rhestr termau.

SourceDescription
Other
audio recording
Maint: 78 MB
Issue Specific Hearing Audio. 23 September 2014. Session 1
Audio recording of Issue Specific Hearing held on 23 September 2014. Session 1 of 3.
Other
audio recording
Maint: 72 MB
Issue Specific Hearing Audio. 23 September 2014. Session 2
Audio recording of Issue Specific Hearing held on 23 September 2014. Session 2 of 3.
Other
audio recording
Maint: 54 MB
Issue Specific Hearing Audio. 23 September 2014. Session 3
Audio recording of Issue Specific Hearing held on 23 September 2014. Session 3 of 3.
Gellir hidlo dogfennau yn ôl eu dyddiad cyhoeddi neu yn ôl y dyddiad cau sy’n berthnasol iddynt. Cyhoeddir dyddiadau cau yn yr amserlen ar ddechrau’r archwiliad a gellir eu gweld ar dab amserlen yr archwiliad.