Tidal Lagoon Swansea Bay

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (7)

Cais y datblygwr (548)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (27)

Archwiliad (739)

Penderfyniad (35)

Penderfywyd (23)

Dyddiad

Mae’r rhestr wedi’i hidlo yn dangos gohebiaeth a anfonwyd i’r Arolygiaeth Gynllunio, neu oddi wrthi, nad ystyrir ei bod yn gynrychiolaeth gan barti â buddiant.

SourceDescription
Other
Maint: 49 KB
Climate Friendly Bradford on Avon
Correspondence submitted during the pre-examination stage and accepted by the Examining Authority
Other
Maint: 12 KB
Peter Foreman
Correspondence submitted during the pre-examination stage and accepted by the Examining Authority
Other
Maint: 22 KB
Peter Keith-Lucas
Correspondence submitted during the pre-examination stage and accepted by the Examining Authority
Other
Maint: 63 KB
Martin Wood
Correspondence submitted during the pre-examination stage and accepted by the Examining Authority
Other
Maint: 172 KB
Business in the Community
Correspondence submitted during the pre-examination stage and accepted by the Examining Authority
Other
Maint: 38 KB
Maureen Wood
Correspondence submitted during the pre-examination stage and accepted by the Examining Authority
Other
Maint: 754 KB
Ogmore Angling Association
Correspondence submitted during the pre-examination stage and accepted by the Examining Authority
Other
Maint: 12 KB
Pleasure Anglers and Kayakers Association
Correspondence submitted during the pre-examination stage and accepted by the Examining Authority
Other
Maint: 39 KB
Seren Contract Publishing
Correspondence submitted during the pre-examination stage and accepted by the Examining Authority
Other
Maint: 572 KB
Ian Ross
Correspondence submitted during the pre-examination stage and accepted by the Examining Authority
Other
Maint: 99 KB
Cover Letter to Rule 6
Sent to Cornwall Council on 15 May 2014.
Gellir hidlo dogfennau yn ôl eu dyddiad cyhoeddi neu yn ôl y dyddiad cau sy’n berthnasol iddynt. Cyhoeddir dyddiadau cau yn yr amserlen ar ddechrau’r archwiliad a gellir eu gweld ar dab amserlen yr archwiliad.