Tidal Lagoon Swansea Bay

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (7)

Cais y datblygwr (548)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (27)

Archwiliad (739)

Penderfyniad (35)

Penderfywyd (23)

Dyddiad

Mae’r hidlydd a ddewiswyd yn dangos yr holl gynrychiolaethau digonolrwydd ymgynghori a gyflwynwyd gan ymgyngoreion awdurdod lleol. Mae’r cynrychiolaethau hyn yn amlinellu p’un a yw’r ymgeisydd wedi cydymffurfio â dyletswyddau o dan adrannau 42, 47 and 48 Deddf Cynllunio 2008.

SourceDescription
Other
Maint: 14 KB
City and County of Swansea Council
Adequacy of Consultation response from City and County of Swansea Council.
Other
Maint: 56 KB
Brecon Beacons National Park Authority
Adequacy of Consultation response from Brecon Beacons National Park Authority.
Other
Maint: 941 KB
Bridgend County Borough Council
Adequacy of Consultation response from Bridgend County Borough Council.
Other
Maint: 256 KB
Neath Port Talbot County Borough Council
Adequacy of Consultation response from Neath Port Talbot County Borough Council.
Gellir hidlo dogfennau yn ôl eu dyddiad cyhoeddi neu yn ôl y dyddiad cau sy’n berthnasol iddynt. Cyhoeddir dyddiadau cau yn yr amserlen ar ddechrau’r archwiliad a gellir eu gweld ar dab amserlen yr archwiliad.