Gorsaf Bŵer Niwclear Wylfa Newydd

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (14)

Cais y datblygwr (447)

Derbyn (5)

Cyn archwiliad (34)

Archwiliad (1267)

Penderfyniad (57)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

SourceDescription
Other
Adroddiad Argymhelliad (Fersiwn Gymraeg) (PDF, 17 MB)
Other
Adroddiad Argymhelliad (Fersiwn Saesneg) (PDF, 17 MB)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 355 KB)
Tynnu'r cais yn ol
Other
Horizon Nuclear Power Limited (PDF, 341 KB)
Cais pellach i estyn Dyddiad Cau Penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (PDF, 85 KB)
Cadarnhau estyniad i ddyddiad cau'r penderfyniad i 30 Ebrill 2021
Other
Yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (PDF, 223 KB)
Cadarnhau estyniad i ddyddiad cau'r penderfyniad
Other
Horizon Nuclear Power Limited (PDF, 424 KB)
Ceisiadau i estyn Dyddiad Cau Penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Linda Rogers (PDF, 230 KB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol 2
Other
Llywodraeth Cymru (PDF, 425 KB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol 2
Other
Felin Honeybees Ltd (PDF, 381 KB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol 2
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 795 KB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol 2
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 1 MB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol 2
Other
National Grid (PDF, 16 MB)
Ymateb Hwyr i Ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol 2
Other
Environmental non-governmental organisations (PDF, 160 KB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol 2
Other
The Coal Authority (PDF, 181 KB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol 2
Other
National Trust (PDF, 96 KB)
Ymateb Hwyr i Ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol 2
Other
Harrison Grant ar ran Greenpeace Ltd (PDF, 223 KB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol 2
Other
Davis Meade Property Consultants ar ran Messrs Harper (PDF, 1 MB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol 2
Other
J Chanay (PDF, 319 KB)
Ymateb Hwyr i Ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol 2
Other
Felin Honeybees Ltd (PDF, 446 KB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Welsh Anti Nuclear Alliance (WANA) (PDF, 217 KB)
Llythyr Eglurhaol
Other
Llywodraeth Cymru (PDF, 273 KB)
Ymateb i Lythyr yr Ysgrifennydd Gwladol dyddiedig 23 Hydref 2019
Other
Office for Nuclear Regulations (PDF, 181 KB)
ynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Wales & West Utilities Ltd (PDF, 169 KB)
Gweithio'n ddiogel yng nghyffiniau piblinellau a gosodiadau cysylltiedig sy'n gweithredu uwchlaw 2 Barg - Gofynion ar gyfer Partion eraill
Other
Felin Honeybees Ltd (PDF, 85 KB)
Datganiad o ddyddiad gwrandawiad llawr agored yr Arolygiaeth Gynllunio: 25/10/2018
Other
Wales & West Utilities Ltd (PDF, 93 KB)
Gweithio'n ddiogel yng nghyffiniau piblinellau a gosodiadau cysylltiedig sy'n gweithredu uwchlaw 2 Barg - Gofynion ar gyfer Partion eraill
Other
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a'r Gymdeithas Frenhinol er Amddiffyn Adar (PDF, 363 KB)
Cyflwyniad ar y cyd gan y cyrff anllywodraethol amgylcheddol
Other
Dŵr Cymru Welsh Water (PDF, 170 KB)
Ymateb i'r cais am wybodaeth a sylwadau gan yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Zencity Limited (PDF, 568 KB)
Ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 273 KB)
Llythyr Eglurhaol - Fersiwn Gymraeg
Other
Felin Honeybees Ltd (PDF, 158 KB)
Cynrychiolaeth i'r Arolygaeth Gynllunio
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 235 KB)
Ymateb i'r cais am wybodaeth a sylwadau gan yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Addleshaw Goddard LLP ar ran Network Rail Infrastructure Limited (Network Rail) (PDF, 98 KB)
Ymateb i'r cais am wybodaeth a sylwadau gan yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Menter Iaith Môn (PDF, 1 MB)
Ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 272 KB)
Atodiad 1: Dogfen Manylion Cydsyniadau a Thrwyddedau Eraill wedi'i diweddaru (mae hon yn ddiweddariad o’r fersiwn blaenorol a ddarparwyd yn ystod y cyfnod archwilio [REP6-017]
Other
Welsh Government (PDF, 206 KB)
Atodiad A - Ymateb Llywodraeth Cymru i Lythyr yr Ysgrifennydd Gwladol (dyddiedig 23 Hydref 2019)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 52 MB)
Atodiad 3: Strategaeth Rheoli Tirwedd a Chynefinoedd wedi'i diweddaru, ynghyd â chymhariaeth yn erbyn y fersiwn blaenorol a ddarparwyd yn ystod y cyfnod archwilio [REP6-017]
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 3 MB)
Atodiad 4: Cod Ymarfer Adeiladu Wylfa Newydd wedi'i ddiweddaru, ynghyd â chymhariaeth yn erbyn y fersiwn flaenorol a ddarparwyd yn ystod y cyfnod archwilio [REP8-064]
Other
Steve, Gwyneth and Mark Taylor (PDF, 94 KB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Wales & West Utilities Ltd (PDF, 156 KB)
Amodau Cyffredinol i'w dilyn ar gyfer Diogelu Offer ac Atal Tarfu ar Gyflenwadau Nwy
Other
Gweithrediaeth Iechyd a Diogelwch (PDF, 179 KB)
Ymateb y Gweithrediaeth Iechyd a Diogelwch i gwestiwn gan yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Nuclear Decommissioning Authority (PDF, 151 KB)
Ymateb i'r cais am wybodaeth gan yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Zencity Limited (PDF, 302 KB)
Ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Wales & West Utilities Ltd (PDF, 93 KB)
Telerau ac Amodau Safonol ar gyfer Diogelu Peiriannau - Wales & West Utilities Limited
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 260 KB)
Llythyr Eglurhaol - Ymateb i'r cais am wybodaeth a sylwadau gan yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Cyngor Sir Ynys Mon (PDF, 2 MB)
Ymateb i'r cais am wybodaeth a sylwadau gan yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Welsh Anti Nuclear Alliance (PDF, 597 KB)
Polisi Cynllunio Cymru a Datganiad Hinsawdd
Other
Greenpeace Ltd (PDF, 128 KB)
Ymateb i'r cais am wybodaeth a sylwadau gan yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Jonathan Dean (PDF, 120 KB)
Sylwadau yn ymwneud ag adrannau 6 a 36
Other
Wales & West Utilities Ltd (PDF, 169 KB)
Telerau ac Amodau Safonol ar gyfer Diogelu Peiriannau
Other
Michael J. Taylor (PDF, 75 KB)
Ymateb i'r cais am wybodaeth a sylwadau gan yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Menna Jones (PDF, 106 KB)
Ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Wales & West Utilities Ltd (PDF, 156 KB)
Amodau Cyffredinol i'w dilyn ar gyfer Diogelu Offer ac Atal Tarfu ar Gyflenwadau Nwy
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 130 KB)
Atodiad 2: Cwestiynau Ysgrifenedig Pellach 2.5.7, 2.5.12 a 2.5.13 [REP5-002]
Other
Office for Nuclear Regulations (PDF, 133 KB)
Ymateb i'r cais am wybodaeth a sylwadau gan yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Wales & West Utilities Ltd (PDF, 83 KB)
Amodau Cyffredinol Ychwanegol, Wales & West Utilities Ltd. Gweithio yng nghyffyniau pibellau nwy/cyfarpar gwasgedd nwy
Other
Ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol (PDF, 595 KB)
Llythyr gan yr Ysgrifennydd Gwladol - 23 Hydref 2019