Gorsaf Bŵer Niwclear Wylfa Newydd

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (14)

Cais y datblygwr (447)

Derbyn (5)

Cyn archwiliad (34)

Archwiliad (1267)

Penderfyniad (57)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

SourceDescription
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 39 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Atodlen Gwrthwynebiadau Caffael Gorfodol
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 39 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 4.1 Datganiad o Resymau (Trac Newid Fersiwn 3.0 yn erbyn Adolygiad 2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 39 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 4.1 Datganiad o Resymau
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 39 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 4.3 Llyfr Cyfeirio (rhan 1 o 3) Diwygiad 5
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 39 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 4.3 Llyfr Cyfeirio (rhan 3 o 3) Diwygiad 5
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 39 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 4.3 Llyfr Cyfeirio (rhan 2 o 3) Diwygiad 5
Other
Prof David Kay and Dr Mark Wyer (PDF, 195 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Sylwadau mewn ymateb i'r Terfyn Amser 5
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 353 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Lythyr
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 41 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 2.4 Hawliau Tramwy - Diwygiad 4
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.11 Is- Cod Ymarfer Adeiladu Canolfan Logisteg (8.11 Is- Cod Ymarfer Adeiladu Canolfan Logisteg)
Other
Llywodraeth Cymru (PDF, 291 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 118 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.2.3 Datganiad Dylunio a Mynediad - Cyfrol 3 (Rhan 1 o 2) Adolygiad 4)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 859 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Datganiad o Dir Cyffredin rhwng Pŵer Niwclear Horizon Wylfa Cyfyngedig a Chyngor Sir Ynys Môn
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.8 Is- Cod Ymarfer Adeiladu Gwaith Morol
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 90 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Tir a Buddiannau'r Goron Atodlen a.135
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 105 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Asesiad Cydymffurfio â'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 23 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 2.3 Cynlluniau Gwaith (Adolygiad 4.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 7 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.2.1 Datganiad Dylunio a Mynediad - Cyfrol 1 (Adolygiad 4)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 679 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 3.3 Memorandwm Esboniadol (Adolygiad 6.0) yn erbyn Adolygiad 5.0
Other
Horizon Nuclear Power (Document N/A)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.9 Is- Cod Ymarfer Adeiladu Cyfleusterau Gorsaf Bŵer Oddi ar y Safle
Other
Horizon Nuclear Power (Document N/A)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.9 Is- Cod Ymarfer Adeiladu Cyfleusterau Gorsaf Bŵer Oddi ar y Safle (Fersiwn Newid wedi'i Olrhain - Adolygiad 4 yn erbyn Adolygiad 3)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 28 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 2.6.1 Ardal Datblygu Wylfa Newydd - Cynlluniau Safle Gorsaf Bŵer (rhan 2 o 2) Adolygiad 4.0
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 167 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.17 Strategaeth Rheoli'r Gweithlu
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 367 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Datganiad o Dir Cyffredin rhwng Pŵer Niwclear Horizon Wylfa Cyfyngedig a Heddlu Gogledd Cymru
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.10 Is- Cod Ymarfer Adeiladu Parcio a Theithio
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 417 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad o Gyffredinedd ar gyfer Datganiadau o Dir Cyffredin
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.11 Is- Cod Ymarfer Adeiladu Canolfan Logisteg
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 52 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 2.2 Cynlluniau Tir (Adolygiad 5.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 41 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 2.6.1 Ardal Datblygu Wylfa Newydd - Cynlluniau Safle Gorsaf Bŵer (rhan 1 o 2) Adolygiad 4.0
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 36 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.27 Gwybodaeth am y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr i Gefnogi Rhanddirymiad Erthygl 4 (7)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.13 Cod Ymarfer Gweithredol Wylfa Newydd (Fersiwn Newid wedi'i Olrhain - Adolygiad 4 yn erbyn Adolygiad 3)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.12 Is- Cod Ymarfer Adeiladu Gwelliannau Priffyrdd A5025 oddi ar-lein
Other
Cyngor Sir Ynys Mon (PDF, 735 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Cyflwyniad Terfyn Amser 8
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 743 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Datganiad o Dir Cyffredin rhwng Pŵer Niwclear Horizon Wylfa Cyfyngedig a Chyfoeth Naturiol Cymru
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.13 Cod Ymarfer Gweithredol Wylfa Newydd
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 101 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.29 Strategaeth Fesul Cyfnod
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 61 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.2.2 Datganiad Dylunio a Mynediad - Cyfrol 2 (Adolygiad 4)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.12 Is- Cod Ymarfer Adeiladu Gwelliannau Priffyrdd A5025 oddi ar-lein (Fersiwn Newid wedi'i Olrhain - Adolygiad 4 yn erbyn Adolygiad 3)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Adendwm Datganiad Amgylcheddol (Adolygiad 2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 111 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.29 Strategaeth Fesul Cyfnod (Tracked Change Version – Revision 4 against Revision 3)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.6 Cod Ymarfer Adeiladu Wylfa Newydd
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 141 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Atodiadau Adendwm Datganiad Amgylcheddol
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 170 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.17 Strategaeth Rheoli'r Gweithlu (Fersiwn Newid wedi'i Olrhain - Adolygiad 3 yn erbyn Adolygiad 2)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 2.12 Canolfan Logisteg (Adolygiad 2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 233 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Tir Ymgymerwr Statudol a Thir Categori Arbennig - atodlenni ad.127, 132 a 138
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 78 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.2.3 Datganiad Dylunio a Mynediad - Cyfrol 1 (Rhan 2 o 2 - Adolygiad 4)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 4.2 Datganiad Cyllido (Adolygiad 2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 800 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 3.3 Memorandwm Esboniadol (Adolygiad 6.0) yn erbyn y Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Adolygiad 1.0)
Other
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (PDF, 200 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Gweithred Cyfamod
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 12 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 2.11 Parcio a Theithio (Adolygiad 4.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 11 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 2.5 Cynlluniau Tir y Goron (Diwygiad 3.0)
Other
Dafydd Griffiths (PDF, 237 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Defnyddwyr nad ydynt wedi'u moduro
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 6.4.17 Datganiad Dull Adeiladu (Diwygiad 3.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.10 Is- Cod Ymarfer Adeiladu Parcio a Theithio (Fersiwn Newid wedi'i Olrhain - Adolygiad 4 yn erbyn Adolygiad 3)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 818 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Datganiad o Dir Cyffredin rhwng Pŵer Niwclear Horizon Wylfa Cyfyngedig a Llywodraeth Cymru
Other
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Cytundeb Adran 106
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 7 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.7 Is- Cod Ymarfer Adeiladu ar safle'r Prif Orsaf Bŵer (Fersiwn Newid wedi'i Olrhain - Adolygiad 4 yn erbyn Adolygiad 3)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 5 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.7 Is- Cod Ymarfer Adeiladu ar safle'r Prif Orsaf Bŵer
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 5 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.6 Cod Ymarfer Adeiladu Wylfa Newydd (Fersiwn Newid wedi'i Olrhain - Adolygiad 4 yn erbyn Adolygiad 3)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 8.8 Is- Cod Ymarfer Adeiladu Gwaith Morol (Fersiwn Newid wedi'i Olrhain - Adolygiad 4 yn erbyn Adolygiad 3)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Fersiwn Newid wedi'i Olrhain - Adolygiad 5.0 yn erbyn Revision 1.0 APP-029)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 659 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Gorchymyn Caniatâd Datblygu - Cofrestr Materion Eithriadol
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 111 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Clawr Lythyr
Other
Heddlu Gogledd Cymru (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Cyflwyniad Terfyn Amser 8
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 51 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Ymatebion i'r Cam Gweithredu a osodwyd yn y Gwrandawiadau Mater Penodol ar 4-8 Mawrth 2019
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 17 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Ymatebion i Gyflwyniadau Dyddiad Cau 7 Rhanddeiliaid
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 640 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 3.3 Memorandwm Esboniadol (Fersiwn Glân - Adolygiad 6.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 279 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Tabl Cryno o newidiadau i'r Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Adolygiad 5.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Fersiwn Newid wedi'i Olrhain - Adolygiad 5.0 yn erbyn Adolygiad 4.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Ymatebion i Gyflwyniad Ysgrifenedig yr Achos Llafar yn ymwneud â Gwrandawiad Llawr Agored 5 Mawrth 2019
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 6.4.17 Datganiad Dull Adeiladu (Olrhain y Fersiwn Newid yn erbyn Adolygiad 3.0 a 2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 441 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - 1.3 Canllaw i’r Cais
Other
J Chanay (PDF, 169 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Sylwadau ar Ymateb Terfyn Amser 7
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 151 KB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Dylanwad Newidiadau nad ydynt yn Berthnasol i Brosiect Wylfa Newydd ar yr Asesiad Rheoliadau Cysgodi Cynefinoedd
Other
Land and Lakes Ltd (Document N/A)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Cyngor cyfreithiol ar Lythyr Horizon Dyddiedig 14 Mawrth 2019
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 138 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Adroddiadau a chynlluniau Crynodeb Safle Archeoleg
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 27 MB)
Terfyn Amser 8 Cyflwyniad - Darluniau Darluniadol Adeiladu ac Ymgyrch ar gyfer Safbwynt 27 a 38.