Gorsaf Bŵer Niwclear Wylfa Newydd

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (14)

Cais y datblygwr (447)

Derbyn (5)

Cyn archwiliad (34)

Archwiliad (1267)

Penderfyniad (57)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

SourceDescription
Other
Menter Iaith Môn (Document N/A)
Terfyn Amser 7 Cyflwyniad – Sylwadau ar Faterion Iaith Gymraeg
Other
Michael Cominetti (Document N/A)
Terfyn Amser 7 Cyflwyniad – Ymateb i sylwadau'r Ymgeisydd ar Sylwadau Ysgrifenedig
Other
Dennis Evans (Document N/A)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Crynodeb ysgrifenedig o sylwadau llafar
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 115 KB)
Terfyn Amser 7 - Diwygiadau Arfaethedig i Ddarpariaethau CPO
Other
Gwyneth Taylor (PDF, 69 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Ymateb I Derfyn Amser 7
Other
Project Liaison Group (Document N/A)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Crynodeb ysgrifenedig o sylwadau llafar
Other
Wales & West Utilities Ltd (Document N/A)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Ymateb i Gwestiynau'r Awdurdod Arholi o’r Archwiliad Safle fis Chwefror 2019
Other
Linda Rogers (PDF, 21 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Ymateb I Derfyn Amser 7
Other
Felin Honey Bees (Document N/A)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Nodiadau Gwrandawiad ar y Gwrandawiad Llawr Agored 6 Mawrth 2019
Other
Mr A Newman (Document N/A)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Sylwadau ar y Gorchymyn Caniatâd Datblygu
Other
Bob Wright (PDF, 74 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Ymateb I Derfyn Amser 7
Other
Dr Jonathan Dean (Document N/A)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Crynodeb ysgrifenedig o sylwadau llafar
Other
People Against Wylfa B (Document N/A)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Archwiliad o Waith Paratoi a Chlirio Safle arfaethedig Wylfa Newydd (SPC) o dan y DCO
Other
North Wales Fire and Rescue Service (Document N/A)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – ' Crynodeb ysgrifenedig o sylwadau llafar a Ymateb i'r Pwyntiau Gweithredu a osodwyd yn y Gwrandawiadau Materion Penodol ar y 4 – 8 Mawrth 2019
Other
National Trust (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Ymateb I Derfyn Amser 7
Other
Dr Jonathan Dean (Document N/A)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Sylwadau yn ôl I National Grid Electricity Transmissions tynnu’r Cais
Other
Dr Jonathan Dean (Document N/A)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Sylwadau pellach yn ôl I National Grid Electricity Transmissions tynnu’r Cais
Other
Greenpeace UK (Document N/A)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Crynodeb Ol-lafar ar gyfer y Gwrandawiad Penodol 5 Mawrth 2019
Other
North Anglesey Council’s Partnership (Document N/A)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Crynodeb ysgrifenedig o sylwadau llafar
Other
J Chanay (PDF, 109 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Ymateb I Derfyn Amser 7
Other
North Wales Wildlife Trust (Document N/A)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Crynodeb ysgrifenedig o sylwadau llafar
Other
Dr Jonathan Dean (Document N/A)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Gwrthwynebiadau ar y Cais National Grid Electricity Transmissions
Other
Roger Dobson (Document N/A)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Crynodeb ysgrifenedig o sylwadau llafar
Other
North Wales Police (Document N/A)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Cyflwyniad ychwanegol cyn-gwrandawiad
Other
North Wales Police (Document N/A)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Crynodeb ysgrifenedig o sylwadau llafar a Sylwadau ar Adrannau Penodol o'r drafft Gytundeb Adran 106
Other
National Trust (Document N/A)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Crynodeb ysgrifenedig o sylwadau llafar
Other
Bob Wright (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Ymateb I Derfyn Amser 7
Other
Mechell Council (Document N/A)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Crynodeb ysgrifenedig o sylwadau llafar
Other
Land and Lakes (Anglesey) Limited (Document N/A)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Nodiadau Gwrandawiad ar y Gwrandawiad Llawr Agored
Other
Dr Jonathan Dean (Document N/A)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Ymateb I Derfyn Amser 7 - Traethawd PhD
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (Document N/A)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Crynodeb ysgrifenedig o sylwadau llafar a Ymateb i'r Pwyntiau Gweithredu a osodwyd yn y Gwrandawiadau Materion Penodol ar y 4 – 8 Mawrth 2019
Other
Dr Jonathan Dean (Document N/A)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid Electricity Transmission
Other
People Against Wylfa B (Document N/A)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Crynodeb ysgrifenedig o sylwadau llafar
Other
Welsh Government (Document N/A)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Ymateb i'r Pwyntiau Gweithredu a osodwyd yn y Gwrandawiadau Materion Penodol ar y 4 – 8 Mawrth 2019
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 11 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Ymateb I Derfyn Amser 7
Other
Gwynedd Council (Document N/A)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Nodiadau Gwrandawiad ar y Gwrandawiad Llawr Agored 6 Mawrth 2019
Other
Bob Wright (PDF, 190 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Ymateb I Derfyn Amser 7
Other
National Trust (Document N/A)
Cyflwyniad Terfyn Amswer 7 – Sylwadau ar Gaffael Gorfodol a'r Llyfr Cyfeiriad diweddaraf
Other
Welsh Government (PDF, 404 KB)
Terfyn Amser 7 - Cyflwyniad ymlaen llaw ar gyfer Gwrandawiad Penodol (ISH) ar Faes Datblygu Wylfa Newydd (WNDA) - 04 Mawrth 2019
Other
Nuclear Decommissioning Authority (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 7 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth ar ran yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear ar gyfer y Gwrandawiad Caffael Gorfodol a mater y Gwrandawiad Penodol i'r Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft - 5 a 6 Mawrth 2019