Gorsaf Bŵer Niwclear Wylfa Newydd

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (14)

Cais y datblygwr (447)

Derbyn (5)

Cyn archwiliad (34)

Archwiliad (1267)

Penderfyniad (57)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

SourceDescription
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 39 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - 4.3 Llyfr Cyfeiriol (Rhan 3/3)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 39 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - 4.3 Llyfr Cyfeiriol (Rhan 1/3)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 39 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o Rhesymau
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 39 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - 4.3 Llyfr Cyfeiriol (Rhan 2/3)
Other
Pobl Atal Wylfa B/People Against Wylfa B. (PDF, 41 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Gwaith Arfaethedig a Pharatoi Safleoedd o dan Orchymyn Caniatâd Datblygu (DCO)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 99 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Cyflwyniad Hwyr - Eglurhad ar statws y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power a Chyfoeth Naturiol Cymru
Other
J Chanay (PDF, 122 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Sylwad Terfyn Amser 6
Other
Trinity House (PDF, 285 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Pinsent Masons LLP ar ran Land and Lakes Limited (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig ac Atodiadau'r Awdurdod Arholi
Other
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Sylwadau ar Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Pellach yr Awdurdod Arholi
Other
Heddlu Gogledd Cymru (PDF, 124 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Ymateb i Terfyn Amser 6
Other
Cyngor Gwynedd (PDF, 639 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Drafft Cytundeb 106
Other
North Anglesey Councils Partnership (PDF, 283 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Ymateb I Derfyn Amser 6, Ymateb i Gwestiwn Ysgrifenedig C2.14.8 yr Awdurdod Arholi a chyflwyniad Terfyn Amser 5 yr ymgeisydd
Other
Cyngor Sir Ynys Mon (PDF, 7 MB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Ymateb i Terfyn Amser 6
Other
Heddlu Gogledd Cymru (PDF, 380 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad Drafft o Dir Cyffredin rhwng Heddlu Gogledd Cymru a Horizon Nuclear Power – Newid Trac
Other
WSP ar ran llywodraeth Cymru (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Ymateb i Terfyn Amser 6
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 307 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Nodyn ar Wrandawiad Arholiad ar Iawndal CPO
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 757 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Ymateb Horizon i gyflwyniad Terfyn Amser 5 Llywodraeth Cymru ar Weithwyr Iechyd Proffesiynol
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - 1.3 Canllaw i'r cais
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 32 MB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Patrymau Darluniadol Adeiladu
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 10 MB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Patrymau Adeiladu Llinell Wifr
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 245 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Ymatebion Horizon i sylwadau a wnaed ar Swp 2 RfNMC’s
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Ymateb Horizon Nuclear Power i Gyflwyniad Terfyn Amser 5 Cyfoeth Naturiol Cymru
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 741 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Caniatadau a Thrwyddedau eraill
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - 1.3 Canllaw i'r cais
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 110 MB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Atodiad Datganiad Amgylcheddol – Atodiadau
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 769 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Chyngor Cymuned Llanbadrig
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 127 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Gorchymyn Caniatâd Datblygu Adran 106 - Nodyn Statws Cytundeb
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - 8.14 Map Llwybr Lliniaru
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 11 MB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - 2.5 Cynlluniau Ystad Tir y Goron
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - 8.27 Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr Gwybodaeth i Gefnogi Erthygl 4 (7) Rhanddirymiad
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 16 MB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - 8.26 Asesiad Cydymffurfiaeth Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 739 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Chyngor Cymuned Mechell
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 885 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Atodiad Datganiad Amgylcheddol
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 49 MB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - 2.2 Cynlluniau Tir
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 394 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Fforwm Iaith Môn (FfIM)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Cytundeb DCO a.106 drafft
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Cytundeb DCO s.106 drafft (Fersiwn Newid Trac)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 562 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Diweddariad ar Gynnydd y Cod Ymarfer Adeiladu
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 488 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Fforwm Iaith Môn (FfIM)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 119 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Errata Cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 807 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig ac Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 275 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Heddlu Gogledd Cymru
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 767 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 799 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Destination Anglesey Partnership
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 176 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Magnox
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 632 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Dwr Cymru
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 156 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a’r Nuclear Decommissioning Authority
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 617 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 766 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Partneriaeth Cynghorau Gogledd Ynys Môn
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 515 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a National Grid
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 724 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Iechyd Cyhoeddus Cymru
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Chyngor Sir Ynys Môn
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 715 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig ac y Royal Society for the Protection of Birds
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 752 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Sylwadau i'r ymatebion gwestiynau ysgrifenedig pellach yr Awdurdod Arholi
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 517 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Chyffoeth Naturiol Cymru
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 978 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Chyngor Gwynedd
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 275 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad o gyffredinedd ar gyfer y datganiad o dir cyffredin
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 284 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a National Trust
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 855 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 471 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig a Llywodraeth Cymru
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 762 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad o dir cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa gyfyngedig ac Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Ymatebion i'r camau gweithredu a osodwyd yn y gwrandawiad mater penodol ar 7-11 Ionawr 2019
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 302 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Llythyr Gorchuddio