Gorsaf Bŵer Niwclear Wylfa Newydd

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (14)

Cais y datblygwr (447)

Derbyn (5)

Cyn archwiliad (34)

Archwiliad (1267)

Penderfyniad (57)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

SourceDescription
Other
Horizon Nucler Power (PDF, 128 KB)
Terfyn Amser 3 Cyflwyniad - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Michael Cominetti - Mae'r fersiwn ddiweddaraf hon yn disodli REP3-015 ar y Llyfrgell Arholi
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 76 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Cais am Leoliad Ymweliad Safle Newydd a phresenoldeb yn yr Ymweliad Safle â Chwmni
Other
Gwynedd Council (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Cyflwyniad Hwyr
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Cytundeb s.106 DCO Drafft.
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 11 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Atodiad i Arolwg Sylfaenol yr Adar Môr yn Monitro Morlyn Cemlyn
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Diweddariad Statws Papur ar gyfer Materion Allweddol sy'n deillio o'r Cytundeb s.106 DCO
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymatebion Ymgeiswr i Sylwadau Swp 1 NMC
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Atodiad i Adroddiad Sylfaenol Brân Goesgoch 2018
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 11 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Cyfoeth Naturiol Cymru
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Clybiau Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Strategaeth Lliniaru Sŵn Lleol (Canllaw Cydymaith)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Cyngor Cymuned Bryngwran
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Diweddariad Strategaeth Lliniaru Sŵn Lleol
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Nodyn Technegol ac Atodiadau Cyswllt Lledaenu Goleuadau Darluniadol
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Cyfleusterau Gorsaf Bŵer oddi ar y safle – Canlyniadau Arolwg Ystlum Adeilad M3
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Llywodraeth Cymru
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychioliad Ysgrifenedig - Menter Iaith Môn Cyfieithu Cymraeg
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 14 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Adroddiad Meintioli Lliniaru Ansawdd Aer
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Nodyn Technegol yn nodi sut y byddai Horizon yn bodloni lefelau swn ymrwymedig
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Menter Iaith Môn
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Fersiwn Cymraeg Clybiau Ffermwyr Ifanc Ynys Mon
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Pinsent Masons ar ran Land and Lakes.pdf
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Partneriaeth Cynghorau Gogledd Ynys Môn
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Awdurdod Diddymu Niwclear
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Network Rail Infrastructure Ltd
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Pobl yn Erbyn Wylfa B
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Iechyd Cyhoeddus Cymru
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Cyngor Caergybi
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - J Chanay
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 9 MB)
YCyflwyniad Terfyn Amser 3 - mateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - National Grid
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Gwarchodfa Natur Bioamrywiaeth Cemlyn eNGO
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Cyngor Gwynedd
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Zencity Limited
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Nuclear Free Local Authorities
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Magnox Ltd
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Dafydd Griffiths
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Heddlu Gogledd Cymru
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Cynghrair Gwrth-Niwclear Cymru
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Greenpeace
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 12 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Cyngor Sir Ynys Môn
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Bryngwran Cymunedol Ltd
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Llythyr Gorchuddio
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 12 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i ymatebion Phartïon â Diddordeb i Gwestiynau Ysgrifenedig Rownd Gyntaf Awdurdod Arholi
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 13 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Adroddiad Effaith Lleol Cyngor Sir Ynys Môn
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Arthur Wyn Owen
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 1.3 Canllaw i'r Cais.pdf
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychioliad Ysgrifenedig - Grŵp Hanes Bae Cemaes
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 1.3 Canllaw i'r Cais (Parch 4.0) Yr Iaith Gymraeg.pdf
Other
Barton Willmore ar ran North Wales Police (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Cyflwyniad Hwyr
Other
North Wales Fire and Rescue Service (PDF, 269 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 13 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3
Other
National Trust (PDF, 325 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3
Other
Natural Resources Wales (PDF, 626 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3
Other
Welsh Government (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3
Other
Pinsent Masons LLP ar ran Land and Lakes Limited (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Adolygiad o'r ddogfennau a gyflwynwyd ar Dyddiad Cau 2
Other
Pinsent Masons LLP ar ran Land and Lakes Limited (PDF, 12 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3
Other
Cyngor Gwynedd (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3
Other
J Chanay (PDF, 191 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3