Gorsaf Bŵer Niwclear Wylfa Newydd

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (14)

Cais y datblygwr (447)

Derbyn (5)

Cyn archwiliad (34)

Archwiliad (1257)

Penderfyniad (50)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

SourceDescription
Other
Maint: 128 KB
Horizon Nucler Power
Terfyn Amser 3 Cyflwyniad - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Michael Cominetti - Mae'r fersiwn ddiweddaraf hon yn disodli REP3-015 ar y Llyfrgell Arholi
Other
Maint: 76 KB
Land and Lakes Limited
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Cais am Leoliad Ymweliad Safle Newydd a phresenoldeb yn yr Ymweliad Safle â Chwmni
Other
Maint: 4 MB
Gwynedd Council
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Cyflwyniad Hwyr
Other
Maint: 8 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Cytundeb s.106 DCO Drafft.
Other
Maint: 11 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Atodiad i Arolwg Sylfaenol yr Adar Môr yn Monitro Morlyn Cemlyn
Other
Maint: 8 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Diweddariad Statws Papur ar gyfer Materion Allweddol sy'n deillio o'r Cytundeb s.106 DCO
Other
Maint: 8 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymatebion Ymgeiswr i Sylwadau Swp 1 NMC
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Atodiad i Adroddiad Sylfaenol Brân Goesgoch 2018
Other
Maint: 11 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Cyfoeth Naturiol Cymru
Other
Maint: 8 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Clybiau Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Strategaeth Lliniaru Sŵn Lleol (Canllaw Cydymaith)
Other
Maint: 8 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Cyngor Cymuned Bryngwran
Other
Maint: 8 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Diweddariad Strategaeth Lliniaru Sŵn Lleol
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Nodyn Technegol ac Atodiadau Cyswllt Lledaenu Goleuadau Darluniadol
Other
Maint: 7 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Cyfleusterau Gorsaf Bŵer oddi ar y safle – Canlyniadau Arolwg Ystlum Adeilad M3
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Llywodraeth Cymru
Other
Maint: 8 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychioliad Ysgrifenedig - Menter Iaith Môn Cyfieithu Cymraeg
Other
Maint: 14 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Adroddiad Meintioli Lliniaru Ansawdd Aer
Other
Maint: 6 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Nodyn Technegol yn nodi sut y byddai Horizon yn bodloni lefelau swn ymrwymedig
Other
Maint: 8 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Menter Iaith Môn
Other
Maint: 8 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Fersiwn Cymraeg Clybiau Ffermwyr Ifanc Ynys Mon
Other
Maint: 8 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Pinsent Masons ar ran Land and Lakes.pdf
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Partneriaeth Cynghorau Gogledd Ynys Môn
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Awdurdod Diddymu Niwclear
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Network Rail Infrastructure Ltd
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Pobl yn Erbyn Wylfa B
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Iechyd Cyhoeddus Cymru
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Cyngor Caergybi
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - J Chanay
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
YCyflwyniad Terfyn Amser 3 - mateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - National Grid
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Gwarchodfa Natur Bioamrywiaeth Cemlyn eNGO
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Cyngor Gwynedd
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Zencity Limited
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Nuclear Free Local Authorities
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Magnox Ltd
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Dafydd Griffiths
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Heddlu Gogledd Cymru
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Cynghrair Gwrth-Niwclear Cymru
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Greenpeace
Other
Maint: 9 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Other
Maint: 12 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Cyngor Sir Ynys Môn
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Bryngwran Cymunedol Ltd
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Llythyr Gorchuddio
Other
Maint: 12 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i ymatebion Phartïon â Diddordeb i Gwestiynau Ysgrifenedig Rownd Gyntaf Awdurdod Arholi
Other
Maint: 13 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Adroddiad Effaith Lleol Cyngor Sir Ynys Môn
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Arthur Wyn Owen
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 1.3 Canllaw i'r Cais.pdf
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychiolaeth Ysgrifenedig - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Horizon i Gynrychioliad Ysgrifenedig - Grŵp Hanes Bae Cemaes
Other
Maint: 10 MB
Horizon Nuclear Power
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 1.3 Canllaw i'r Cais (Parch 4.0) Yr Iaith Gymraeg.pdf
Other
Maint: 4 MB
Barton Willmore ar ran North Wales Police
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Cyflwyniad Hwyr
Other
Maint: 269 KB
North Wales Fire and Rescue Service
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 13 MB
Isle of Anglesey County Council
Cyflwyniad Terfyn Amser 3
Other
Maint: 325 KB
National Trust
Cyflwyniad Terfyn Amser 3
Other
Maint: 626 KB
Natural Resources Wales
Cyflwyniad Terfyn Amser 3
Other
Maint: 2 MB
Welsh Government
Cyflwyniad Terfyn Amser 3
Other
Maint: 6 MB
Pinsent Masons LLP ar ran Land and Lakes Limited
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Adolygiad o'r ddogfennau a gyflwynwyd ar Dyddiad Cau 2
Other
Maint: 12 MB
Pinsent Masons LLP ar ran Land and Lakes Limited
Cyflwyniad Terfyn Amser 3
Other
Maint: 4 MB
Cyngor Gwynedd
Cyflwyniad Terfyn Amser 3
Other
Maint: 191 KB
J Chanay
Cyflwyniad Terfyn Amser 3
Gellir hidlo dogfennau yn ôl eu dyddiad cyhoeddi neu yn ôl y dyddiad cau sy’n berthnasol iddynt. Cyhoeddir dyddiadau cau yn yr amserlen ar ddechrau’r archwiliad a gellir eu gweld ar dab amserlen yr archwiliad.