Gorsaf Bŵer Niwclear Wylfa Newydd

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (14)

Cais y datblygwr (447)

Derbyn (5)

Cyn archwiliad (34)

Archwiliad (1267)

Penderfyniad (57)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

SourceDescription
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 39 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodlen Gwrthwynebiadau Caffael Gorfodol
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 39 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 4.3 Llyfr Cyfeirio (Rhan 2 o 3) (Parch 3.0).
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 39 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 4.3 Llyfr Cyfeirio (Rhan 3 o 3) (Parch 3.0).
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 39 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 4.3 Llyfr Cyfeirio (Rhan 1 o 3) (Parch 3.0).
Other
Jonathan Dean (PDF, 23 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cyflwyniad hwyr
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 853 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Llythyr Gorchuddio
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2Cyflwyniad - - 8.11 Is-CoCP Canlofan Logisteg
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 12 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 6.6.16 Atodiad ACLl
Other
Anglesey Young Farmers (PDF, 121 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - Crynodeb – Cyflwyniad Pellach
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - Ymdeimlad o Le Atodiad 1B a 17A - Cyflwyniad Pellach
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 5 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.6 Cod Ymarfer Adeiladu Wylfa Newydd
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 11 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Gwybodaeth Atodol ar Brosesau Arfordirol i gefnogi AEA a ARhC Cysgodol Wylfa Newydd
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychiolaethau Ysgrifenedig
Other
Gwynedd Council (PDF, 111 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Hysbysiad o ddymuniad i gyflwyno sylwadau llafar yn y Gwrandawiadau Mater Penodol
Other
Gwynedd Council (PDF, 463 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Sylwadau ar y wybodaeth a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd ar 17 Hydref 2018 mewn perthynas â'r Gofynion Chwistrellu a Symudiadau Llongau
Other
Menter Iaith Môn (PDF, 554 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynllun Llesiant Mon a Gwynedd
Other
Menter Iaith Môn (PDF, 983 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Ffurflen Adrodd ar Gynydd GHHDG 2018-2019
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 55 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 1D - Asesiad Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol
Other
Menter Iaith Môn (PDF, 96 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Sylwadau Pellach MIM
Other
Menter Iaith Môn (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Proffil Iaith Ynys Mon
Other
Menter Iaith Môn (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
Menter Iaith Môn (PDF, 774 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Ffurflen Adrodd ar Gynydd GHHDG – Cyflwyno
Other
Natural Resources Wales (PDF, 62 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cyflwyno lleoliadau / safleoedd awgrymedig i'r Panel i gynnwys fel rhan o'i Arolygiadau Safleoedd heb eu Cyfuno ac ar gyfer yr Arolwg Safle â Chymuned
Other
Ffermwyr Ifanc Ynys Môn (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig - Blwyddlyfr
Other
Ffermwyr Ifanc Ynys Môn (PDF, 896 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig - Cylthlythrau
Other
Ffermwyr Ifanc Ynys Môn (PDF, 694 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig - Adroddiadau Clwb
Other
North Wales Wildlife Trust (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig Warchodfa Natur Cemlyn ar Bioamrywiaeth
Other
North Wales Wildlife Trust (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig ar Fioamrywiaeth - SSSI Tre'r Gof a champws dros dro y safle
Other
North Wales Wildlife Trust (PDF, 5 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Hysbysiad yn dymuno mynychiad i Wrandawiadau a gwneud cynrychiolaeth lafar
Other
North Wales Wildlife Trust (PDF, 211 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 8.1 - Sodexo Busnes Cynhwysol o fewn Cymunedau
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 273 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 1.5 - Ymateb PAC3 Land and Lakes
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 459 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 8 - Sodexo - Datganiad Cefnogol
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 5 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 1.3 – PAC1 Horizon Nuclear Power
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 1.2 - Taflen tai modiwlaidd Land and Lakes
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 3 - Crynodeb o Gytundeb Adran 106
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 1.6 - Ymateb PAC3 Cyngor Sir Ynys Môn
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 350 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 1 - Cefndir i Gynigion Land and Lakes
Other
Bryngwran Community Council (PDF, 15 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 1.1 - Llyfryn Trosolwg
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 432 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 8.5 - Astudiaeth Achos Wuskwatim
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 22 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 3.1 - Cytundeb Adran 106
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 849 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 1.4 - Tudalennau detholiad PAC2
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 769 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 6.3 - Pwyntiau Cysylltiad Kingsland
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 206 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.15 - Asesiad RAG
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.13 - Newidiadau Arolygydd
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 296 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.10 - SUT Llythyr cynllunio i Gyngor Sir Ynys Môn
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 1,013 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 6.2 - Pwyntiau Cyswllt Cae Glas
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 277 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 8.3 - Astudiaeth Achos Safleoedd Cysbell
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 696 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.5 - Ail Lythyr o Gefnogaeth Horizon Mai 2013
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 456 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.4 - Llythyr cefnogaeth Horizon Mehefin 2012
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.2 - Cynllun Lleoliad Safle
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 528 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 8.2 - Partneriaid mewn ffyniant
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 194 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 6 – Trosolwg Seilwaith
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 204 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 8.4 - Astudiaeth Achos Argae Olympaidd
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 6.1 - Cynllun Arfaethedig Bwriedig Draeniad Budr Cyffredinol
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.1 - Hysbysiad Penderfyniad
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 560 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2 - Adroddiad Cynllunio
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 103 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.14 - Crynodeb holiadur undeb UNITE
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 28 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.6 - Adroddiad Swyddog Hydref 2013
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 6 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.3 - Datganiad o Gyfranogiad Cymunedol
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 45 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.16 - Cost Trosglwyddo Bysiau
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 5 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.12 - Llythyr Llywodraeth Cymru
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 66 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.7 - Crynodeb o'r Ymatebion i'r Ymgynghoriad
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 499 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.8 - Adroddiad Swyddog Tachwedd 2013
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 291 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.11 - SUT Llythyr cynllunio i Gyngor Sir Ynys Môn
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 298 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2.9 - SUT Llythyr cynllunio i Gyngor Sir Ynys Môn
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 107 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 7 - Heriau mewn Cyflawni Gweithiwr ar raddfa fawr
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 5 - Y gallu i'w gyflawni
Other
Jonathan Dean (PDF, 16 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 4 - Cynllunio Trafnidiaeth
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 525 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 9 - Effeithiau Sŵn
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 852 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 10 - Gwerth Cymdeithasol
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 11 - Socio Economeg
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 5 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Llythyr Clawr ar gyfer Cwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Arholi
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad o Dir Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Wylfa Cyfyngedig a Phartneriaeth Cynghorau Gogledd Ynys Môn
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 161 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Canllaw i Gyflwyno
Other
Isle of Angelsey County Council (PDF, 47 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Atodiad 8E – Atodiad Ail Gartrefi
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 884 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 3.3 Memorandwm Esboniadol (Fersiwn newid trac - Adolygiad 4.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 10 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Fersiwn newid trac Adolygiad 3.0 yn erbyn Adolygiad 2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.14 Map Llwybr Lliniaru (Adolygiad 2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 10 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Fersiwn newid trac - Adolygiad 3.0 yn erbyn Adolygiad 1.0 APP-029)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 570 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Tabl crynodeb o welliannau i'r DCO drafft (Adolygiad 3.0)
Other
North Wales Police (PDF, 11 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Mae'r dogfennau hyn yn cynnwys: Cynrychiolaeth Ysgrifenedig, Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio, Sylwadau ar y dogfennau cais diweddar a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd mewn ymateb i Gyngor Adran 51, Sylwadau ar Geisiadau am Newid Symudiadau Symud ac Ymosodiadau, Sylwadau ar gyflwyniadau ychwanegol ac Ymatebion i unrhyw wybodaeth y gofynnir amdanynt gan yr Awdurdod Archwilio
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 6 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Atodiad 5D - Adroddiad Arolwg Stoc Gwely Twristiaeth CSYM (Mehefin 2018)
Other
North Anglesey Councils Partnership (PDF, 6 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig – Traffig a Thrafnidiaeth Materion Arall
Other
National Grid Electricity Transmission PLC (PDF, 646 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig ac Ymateb i Gwestiynnau’r Awdurdod Archwilio
Other
North Anglesey Councils Partnership (PDF, 8 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig - Amwynder Preswyl
Other
North Anglesey Councils Partnership (PDF, 8 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig - Llety gweithwyr dros dro
Other
J Chanay (PDF, 124 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
Office for Nuclear Regulation (PDF, 104 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Crynodeb o'r Sylwadau Ysgrifenedig
Other
North Anglesey Councils Partnership (PDF, 6 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig – Traffig a Thrafnidiaeth A5025
Other
North Anglesey Councils Partnership (PDF, 6 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig – Traffig a Thrafnidiaeth Llwybrau Traws Gwlad
Other
Land and Lakes Limited (PDF, 5 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
North Anglesey Councils Partnership (PDF, 9 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig – Twristiaeth a hamdden
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 20 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio - atodiadau
Other
National Trust (PDF, 91 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Sylwadau ar ecoleg a rheoli tir
Other
North Anglesey Councils Partnership (PDF, 9 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig - Cyfleoedd Economaidd Lleol
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Atodiad 8B – Adroddiad Senario Modelu Llety Gweithwyr Adeiladu CSYM (Mai 2016)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 9 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 3.3 Memorandwm Esboniadol (Fersiwn newid trac - Adolygiad 4.0 yn erbyn Adolygiad 1.0 APP-030)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 306 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Caniatâd a thrwyddedau eraill
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad Tîr Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Limited a Chyngor Sîr Ynys Môn
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 7 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.9 Is-gôd ymarfer adeiladu Cyfleusterau Gorsaf Bŵer Oddi ar y Safle
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad Tîr Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Limited a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 10 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.7 Is-gôd ymarfer adeiladu prif safle Gorsaf Bŵer
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad Tîr Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Limited a Llywodraeth Cymru
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad Tîr Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Limited a Nuclear Decommissioning Authority
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 7 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.10 Is-gôd ymarfer adeiladu Parcio a Theithio
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 7 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.12 Is-gôd ymarfer adeiladu Gwelliannau Priffyrdd Oddi ar-lein A5025
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad Tîr Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Limited a Magnox
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 8 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.8 Is-gôd ymarfer adeiladu Gwaith Morol
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad Tîr Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Limited a Phartneriaeth Cyrchfan Ynys Môn
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 9 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 3.1 Gorchmynion Caniatâd Datblygu Drafft ( Adolygiad 3.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad Tîr Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Limited a Dwr Cymru
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Ymateb i ddogfennau ar ôl y gwrandawiad gan gynnwys unrhyw gyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 9 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 3.3 Memorandwm Esboniadol (Adolygiad 4.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad Tîr Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Limited a Chyfoeth Naturiol Cymru
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 604 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad o Gyffredinrwydd ar gyfer Datganiadau Tîr Cyffredin
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad Tîr Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Limited a Chyngor Gwynedd
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad Tîr Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Limited a Iechyd Cyhoeddus Cymru
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad Tîr Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Limited a Heddlu Gogledd Cymru
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodlen Tir y Goron a Buddiannau a.135
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad Tîr Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Limited a National Trust a Royal Society for the Protection of Birds
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad Tîr Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Limited a National Trust a Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 6 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad Tîr Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Limited ac Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Ymgymerwr Statudol a Thir Categori Arbennig adran 132 132 a 138 Atodlen
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 1.3 Canllaw i'r Cais (Adolygiad 3.0) 27913-3-11680 v0.2
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad Tîr Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Limited a Chyngor Sir Conwy
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad Tîr Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Limited a National Grid
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 1.3 Canllaw i'r Cais Fersiwn Iaith Gymraeg
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 7 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.13 Côd Ymarfer Gweithredol Wylfa Newydd
Other
Gwynedd Council (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 6 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad Tîr Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Limited a National Trust
Other
Gwynedd Council (PDF, 8 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 4 Crynodeb Gweithredol Adolygiad Digartrefedd Gwynedd
Other
Gwynedd Council (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Fersiwn Cymraeg
Other
Gwynedd Council (PDF, 7 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad -Atodiad 3 Twristiaeth
Other
Gwynedd Council (PDF, 8 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 5 Adroddiad Effaith
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.25 Datganiad Tîr Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power Limited a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Other
Gwynedd Council (PDF, 8 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 4 Crynodeb Gweithredol Adolygiad Digartrefedd Gwynedd
Other
Gwynedd Council (PDF, 9 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodiad 2 Papur Dadleoli 1.0
Other
People Against Wylfa B (PDF, 46 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
Welsh Government (PDF, 8 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Royal Society for the Protection of Birds (PDF, 67 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Hysbysiad o Ddymuno Mynychu Gwrandawiadau Penodol
Other
Welsh Anti Nuclear Alliance (PDF, 99 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Gorchuddiad E-bost a Hysbysiad o ddymuniad i fynychu Gwrandawiadau Penodol
Other
Welsh Ambulance Service Trust (PDF, 276 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
Nuclear Decommissioning Authority (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cais i ddod yn barti â diddordeb
Other
Public Health Wales (PDF, 886 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
North Wales Fire and Rescue Service (PDF, 303 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Welsh Government (PDF, 15 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
North Wales Fire and Rescue Service (PDF, 749 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
Royal Society for the Protection of Birds (PDF, 6 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Opsiynau Ecolegol
Other
North Anglesey Councils Partnership (PDF, 48 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Hysbysiad o ddymuniad i gyflwyno sylwadau llafar yn y Gwrandawiadau Mater Penodol
Other
Nuclear Decommissioning Authority (PDF, 681 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
Royal Society for the Protection of Birds (PDF, 8 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Warchodfa Bioamrywiaeth Naturiol Cemlyn
Other
Welsh Ambulance Service Trust (PDF, 216 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
North Anglesey Councils Partnership (PDF, 8 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad
Other
Welsh Government (PDF, 8 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Crynodeb o'r Sylwadau Ysgrifenedig
Other
North Anglesey Councils Partnership (PDF, 124 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cyflwyno lleoliadau / safleoedd awgrymedig i'r Panel i gynnwys fel rhan o'i Arolygiadau Safleoedd heb eu Cyfuno ac ar gyfer yr Arolwg Safle â Chymuned
Other
National Trust (PDF, 76 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Materion Tir
Other
Natural Resources Wales (PDF, 60 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Hysbysiad o Ddymuno Mynychu Gwrandawiadau Penodol
Other
National Trust (PDF, 182 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Crynodeb o faterion tirwedd a gweledol
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 10 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol - Atodiad 1I - Adolygiad o'r Cais DCO Horizon (Sgiliau Cyflogaeth Lleol Dadleoliad Cadwyn Cyflenwi)
Other
Natural Resources Wales (PDF, 7 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig, Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Arholi, Tablau Datganiad o'r Tiroedd Cyffredin a chyngor â'r Gofynion Chwistrellu a Symudiadau Llongau
Other
National Trust (PDF, 315 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Hysbysiad o ddymuniad i fynychu Arolwg Safle â Chymuned
Other
National Trust (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig ar Brosesau Arfordirol a Geomorffoleg
Other
National Trust (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig ar Dirlun a materion gweledol
Other
Network Rail (PDF, 54 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Crynodeb o'r Sylwadau Ysgrifenedig
Other
Natural Resources Wales (PDF, 60 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Hysbysiad o Ddymuno Mynychu Gwrandawiadau Penodol
Other
Network Rail (PDF, 149 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
National Trust (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig ar Warchodfa Bioamrywiaeth Naturiol Cemlyn
Other
Natural Resources Wales (PDF, 43 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Hysbysiad o ddymuniad i fynychu Arolwg Safle â Chymuned
Other
National Trust (PDF, 167 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adolygiad Asesiad Dirgryniad
Other
Ministry Of Defence (PDF, 215 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Network Rail (PDF, 85 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
National Trust (PDF, 26 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Llythyr Gorchuddio
Other
National Trust (PDF, 81 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Hysbysiad o ddymuno mynychu gwrandawiadau
Other
National Trust (PDF, 83 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Effaith Sŵn a Dirgryniad ar Eiddo Tenant ac Asedau Treftadaeth
Other
National Trust (PDF, 134 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Bywgraffiadau Wylfa
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 878 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 9 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 711 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 38 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 40 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 34 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cwestiynau Ysgrifenedig Atodiad 3C - C10.1.5
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 904 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 1 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Asesiad Effaith Economaidd-Gymdeithasol Atodiad 5B - C10.5.15
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 677 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 39 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 869 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 5 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 862 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 4 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 881 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 7 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 366 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 42 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 874 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 6 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 772 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 27 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 655 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 35 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 677 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 26 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 635 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 34 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 917 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 31 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 678 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 30 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 708 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 29 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 878 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 3 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 652 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 36 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 635 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 33 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 634 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 37 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 728 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 28 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 662 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 32 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of AngleseyCounty Council (PDF, 944 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 25 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 711 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 18 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 839 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 22 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 711 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 19 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 1,018 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 16 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 17 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 806 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 1 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 980 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 23 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 988 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 21 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 833 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 20 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 10 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Atodiad 5C.2 - C10.5.15
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 13 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 10b Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Angelsey County Council (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 14 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 10 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Pennod 7 Addysg a Sgiliau
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 6 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Pennod 8 Tai
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 6 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Atodiad 5A - CV's Nigel Morgan ac Annette Pritchard
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Atodiad 8G - Adroddiad Astudiaeth Gogledd Ynys Môn (2016)
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Atodiad 8C - Datganiad Sefyllfa Llety Gweithwyr Adeiladu CSYM (Mehefin 2016)
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 15 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 11 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 11a Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 597 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Leol Pennod 16 Asesiad Effaith Cronnus
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 7 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Atodiad 5C - Adroddiad Pwnc Twristiaeth Ynys Môn gan Brifysgol Abertawe (Tachwedd 2018)
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 7 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Leol Pennod 5 Twristiaeth
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 876 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 1 Asesiad Iaith Cymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 879 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Map 8 Asesiad Iaith Gymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Atodiad 16E - Ffigur 5
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Atodiad 16D - Ffigur 4
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 13 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Atodiad 1C - Fframwaith Etifeddiaeth
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 9 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Atodiad 5C.1 - C10.5.15
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Atodiad 16B - Ffigur 2
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Atodiad 1B - Ynys Môn Naws Arbennig
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 5 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol - Atodiad 8A - Adroddiad Sylfaen Tystiolaeth Llety Gweithwyr Adeiladu CSYM (Mai 2016)
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Atodiad 16A - Ffigur 1
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 880 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Leol Map 2 Asesiad Iaith Gymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol - Map 10a Asesiad Iaith Gymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 905 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Atodiad 1A - Proffil y Sir Tachwedd 2018
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Asesiad Chwyddiant Atodiad 4B - C10.4.1.
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Datganiad Amgylcheddol Atodiad 5A - C10.5.15
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 179 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Atodiad 8D - Holiadur Arolwg Gwely Twristiaeth Ynys Môn (2018)
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Atodiad 8F - Astudiaeth Anhygoel Gymdeithasol a Chymunedol (Adroddiad Sylfaenol) (2016)
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Atodiad 16C - Ffigur 3
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Map Adroddiad Effaith Lleol 12 Asesiad Iaith Gymraeg
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Atodiad 7A - Addysg a Sgiliau
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol - Atodiad 6A Diogelu
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol - Pennod 6 Diogelu
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 7 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol - Pennod 9 Iaith Gymraeg a Diwylliant
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 11 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol - Atodiad 9A - Adroddiad Proffilio Data Iaith Ynys Môn
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 855 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Gorchuddiwch E-bost
Other
Greenpeace (PDF, 712 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Crynodeb o'r Sylwadau Ysgrifenedig
Other
Bryngwran Cymunedol Cyf (PDF, 28 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - - Hysbysiad o ddymuniad i gyflwyno sylwadau llafar yn y Gwrandawiadau Mater Penodol
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 8 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 6 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol - Atodiad 5E - Llythyr at Adolygiad Horizon o Gais DCO Horizon (Twristiaeth) (Medi 2018)
Other
Public Health Wales (PDF, 474 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Gorchuddiwch E-bost
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 7 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Atodiad 5B - Adroddiad STEAM Ynys Môn 2017
Other
Menna Jones (PDF, 14 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Hysbysiad o ddymuno mynychu gwrandawiadau
Other
Jobe Developments (PDF, 12 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 761 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - Adroddiad Effaith Lleol Pennod 1
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 9 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol - Atodiad 8N - Ymateb Horizon i Llythr CSYM ar rhif Dibynyddion (Hydref 2018)
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 11 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol - Atodiad 8I - Effaith Marchnad Dai Hinkley Point C
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 8 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol - Atodiad 8L - Defnydd Llety Sector Preifat
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 8 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol - Atodiad 8K - Defnyddio Llety Sector Preifat (Prifysgol Caergrawnt)
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 8 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol - Atodiad 8J - Amcangyfrif Blynyddol a Chwarterol o'r Gweithlu
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Campws Safle Pennod 18
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 10 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Atodiad 8 O - Map Cartrefi Gwag
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 8 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol - Atodiad 8M - Cyfansoddiad Cartrefi Gweithlu Heb fod yn gartref (Awst 2018)
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Atodiad 18B - Amcangyfrif Blynyddol a Chwarterol o'r Gweithlu
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 11 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol - Atodiad 1H - Adolygiad o'r Cais DCO Horizon (Tai)
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 10 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Atodiad 1E - Egwyddor Agosrwydd
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 10 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol - Atodiad 1Q - Adolygiad o'r Cais DCO HNP (Iaith Gymraeg a Diwylliant)
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 10 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol - Atodiad 1J - Adolygiad o'r Cais DCO Horizon (Traffig a Thrafnidiaeth)
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 10 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol - Atodiad 1O - Adolygiad o Gyflwyniad DCO Horiozon (Ardal Ddatblygu Wylfa Newydd) 01.10.18
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 10 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol - Atodiad 1F - Adolygiad o'r Cais DCO Horizon (Twristiaeth)
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 10 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol - Atodiad 1K - Adolygiad o Gyflwyniad DCO Horizon (Dalar Hir)
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 10 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol - Atodiad 1L - Adolygiad o Gyflwyniad DCO Horizon (Logisteg)
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 10 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol - Atodiad 1M - Adolygiad o Gyflwyniad DCO Horizon (Cyfleusterau Gorsaf Bŵer Oddi ar y Safle)
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 10 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol - Atodiad 1P - Adolygiad o Gyflwyniad DCO Horizon (A5025 oddi ar-lein)
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 760 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Atodiad 8H - Adroddiad Canolfan Hamdden Amlwch
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 10 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol - Atodiad 1N - Adolygiad o Gais DCO Horizon (Sgiliau Addysg a Hyfforddiant)
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 10 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol - Atodiad 1G - Adolygiad o Gais DCO Horizon (Campws Llety Gweithiwr Dros Dro)
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Atodiad 18A - Adolygiad o DCO Horizon ar Gampws Llety Gweithwyr Dros Dro
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 8 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Pennod 3 Datblygiad Economaidd
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol -Darpariaethau Cymorth Busnes Atodiad 4A - C10.4.1.
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 7 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Pennod 17 - Ardal Ddatblygu Wylfa Newydd
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Pennod 4 - Datblygiad Economaidd - Cadwyn Gyflenwi
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Pennod 20 Canolfan Logisteg Parc Cybi
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad -Adroddiad ar yr Effaith Leol - Pennod 13 Ansawdd Aer
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Pennod 15 Cymuned
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad -Adroddiad ar yr Effaith Leol - Pennod 11 Rheoli Gwastraff
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Pennod 2 Fframwaith Polisi
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Sylwadau ar y ddogfennau cais a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd mewn ymateb i gyngor Adran 51
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Atodiad 4A - Rhaglen Gadwyn Gyflenwi Rhanbarthol -Dadansoddiad Bwlch Darparu Cymorth Busnes
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 7 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cyflwyno lleoliadau / safleoedd awgrymedig i'r Panel i gynnwys fel rhan o'i Arolygiadau Safleoedd heb eu Cyfuno ac ar gyfer yr Arolwg Safle â Chymuned
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Atodiad 4B - Gorsaf Bŵer PWR Wylfa B Arfaethedig - Datganiad Amgylcheddol
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 10 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Atodiad 17A – Ynys Môn Naws Arbennig
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 358 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Hysbysiad o ddymuniad i gyflwyno sylwadau llafar yn y Gwrandawiadau Mater Penodol
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 8 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Atodiad 3E - Chwyddiant cyflog Wylfa Newydd a thystiolaeth dadleoli
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 9 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Atodiad 3D - Adolygiad Gofal Cymdeithasol o Dadleoliadau yn y Farchnad Lafur Leol (Hydref 2018)
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 9 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Atodiad 3B - Dadansoddiad economaidd sylfaenol a senarios twf sylfaenol 2017
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Sylwadau ar y wybodaeth a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd ar 17 Hydref 2018 mewn perthynas â'r Gofynion Chwistrellu a Symudiadau Llongau
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Mynegai Effaith Lleol
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 9 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Atodiad 3C - Y galw am sgiliau a chyflenwad pobl leol
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 8 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Atodiad 3A - Ynys Ynni ac Ailasesiad EZ o dargedau Etifeddiaeth
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 6 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Atodiad 17B - Arolwg Ymwelwyr Ynys Môn 2012
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Darpariaeth Dewis Iaith Gymraeg yn Sector Cyfiawnder Troseddol Gogledd Cymru Ebrill 2008 Atodiad 9G
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol - Pennod 12 Goleuo
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adolygiad DCO Drafft Atodiad 9D
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol Pennod 19 Parcio a Theithio Dalar Hir
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Defnydd Terfynol o'r Gymraeg yn y Gweithle Adroddiad Terfynol Tachwedd 2010 Atodiad 9E
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 144 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol - Crynodeb o'r negeseuon e-bost a anfonwyd
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Adroddiad Terfynol y Prosiect ar gyfer Hyrwyddo Gweithleoedd Dwyieithog Mawrth 2007 Atodiad 9F
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Cyfansoddiad Aelwydydd Gweithlu Heb fod yn y Cartref Atodiad 9C
Other
An Claimh Glas (PDF, 15 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Hysbysiad o ddymuniad i gyflwyno sylwadau llafar yn y Gwrandawiadau Mater Penodol
Other
Dafydd Griffiths (PDF, 14 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cyflwyno lleoliadau / safleoedd awgrymedig i'r Panel i gynnwys fel rhan o'i Arolygiadau Safleoedd heb eu Cyfuno ac ar gyfer yr Arolwg Safle â Chymuned
Other
Betsi Cadwaladr University Health Board (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Effaith gweithwyr mewnfudwyr adeiladu ar gyfer Gwasanaethau Cynradd ac Uwchradd GIG
Other
Conwy County Borough Council (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Polisi mewn Ymarfer lles
Other
Conwy County Borough Council (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Wybodaeth ddiweddaraf am dystiolaeth tai a chostau lliniaru
Other
Dafydd Griffiths (PDF, 220 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
Dafydd Griffiths (PDF, 15 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Hysbysiad o ddymuniad i gyflwyno sylwadau llafar yn y Gwrandawiadau Mater Penodol
Other
Dafydd Griffiths (PDF, 182 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 62 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.16 Strategaeth Rheoli Tirwedd a Chynefinoedd (Parch 2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 45 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.2.3 Datganiad Dylunio a Mynediad - Cyfrol 3 (Rhan 2 o 2) (Parch 2.0).
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 18 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Atodlen Ymweliad Safle
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 36 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 8.2.3 Datganiad Dylunio a Mynediad - Cyfrol 3 (Rhan 1 o 2) (Parch 2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 27 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 2.6.1 Cynlluniau Safle Ardal Ddatblygu a Gorsaf Bwer Wylfa Newydd (Rhan 2 o 2) Parch 2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 40 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 2.4 Hawliau Tramwy (Parch 2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 41 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 2.2 Cynlluniau Tîr (Parch 3.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 12 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 2.11 Parcio a Theithio (Parch 2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 23 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 2.3 Cynlluniau Gwaith (Parch 2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 39 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - 2.6.1 Cynlluniau Safle Ardal Ddatblygu a Gorsaf Bwer Wylfa Newydd (Rhan 1 o 2) Parch 2.0)
Other
Holyhead Town Council (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
Nuclear Industry Association (PDF, 171 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
Michael Cominetti (PDF, 239 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
Office for Nuclear Regulation (PDF, 168 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
Bryngwran Cymunedol Ltd (Iorwerth Arms) (PDF, 35 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
Betsi Cadwaladr University Health Board (PDF, 984 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Gwynedd Council (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Arthur Owen (PDF, 146 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
Cemaes History Group (PDF, 16 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
Nuclear Free Local Authorities Welsh Forum (PDF, 441 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
Betsi Cadwaladr University Health Board (PDF, 988 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
Conwy County Borough Council (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol
Other
Greenpeace (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
Royal Society for the Protection of Birds (PDF, 5 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Office for Nuclear Regulation (PDF, 126 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Dafydd Griffiths (PDF, 131 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
Magnox Ltd (PDF, 269 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
Welsh Anti Nuclear Alliance (PDF, 84 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
Zencity (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 10 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio - Atodiad 3A – C10.1.5
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol Atodiad 22A - Adroddiad arolwg ymwelwyr Ynys Môn 2012
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 8 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio - Atodiad 2B - Ymateb Llawn i Ch7.0.2.
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 8 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio - Atodiad 1A – C4.0.100
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Cynrychioliadau Ysgrifenedig
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 527 KB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Pennod 23 Casgliad
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 9 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Ymateb i Rownd Gyntaf Cwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 8 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio - Atodiad 1B – C4.0.100 – Nodiadau eglurhaol ar gyfer cywiriadau CSYM
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Pennod 10 Traffig a Thrafnidiaeth
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio - Atodiad 3B – C10.1.5.pdf
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Pennod 10 Sŵn a Dirgryniad
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Pennod 21 Cyfleusterau Gorsaf Bŵer Oddi ar y safle
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 8 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Ymateb i Rownd Gyntaf Cwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio – Atodiad 2A – Ymateb llawn i C7.0.1
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Pennod 22 A5025 Gwelliannau Priffyrdd Oddi ar-lein
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 10 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol Atodiad 8Q - Carafannau - Adroddiad Tystiolaeth Sylfaenol (Ebrill 2017).
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 12 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Atodiad 8R - Nifer y lleiniau carafan sydd wedi'u trwyddedu ar gyfer meddiannaeth blwyddyn llawn
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 12 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Atodiad 8U - Nifer y Meysydd Carafanau Teithiol gyda meddiannydd a ganiateir dros 10 mis y flwyddyn gan Ward.
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 11 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad -Adroddiad ar yr Effaith Leol Atodiad 8P - Adroddiad Arolwg Stoc Gwely Twristiaeth IACC (Mehefin 2018).
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 12 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Atodiad 8T - Nifer y Meysydd Carafanau Teithiol gan Ward.
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 11 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Atodiad 8V - Adroddiadau Llety Grŵp Cynghori Economaidd Cymdeithas Hinkley
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 12 MB)
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad - Adroddiad ar yr Effaith Leol - Atodiad 8S - Lleoliad caeau carafanau sydd wedi'u trwyddedu ar gyfer meddiannaeth blwyddyn lawn