Gorsaf Bŵer Niwclear Wylfa Newydd

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (14)

Cais y datblygwr (447)

Derbyn (5)

Cyn archwiliad (34)

Archwiliad (1257)

Penderfyniad (50)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

SourceDescription
Other
Maint: 231 KB
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 3 - Dyddiad Cau 3 – Llythyr 18.12.18 REP3-055
Other
Maint: 99 KB
Rhun Ap Iorwerth (AM)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Cais hwyr wedi ei dderbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 14 KB
Mark Evans
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Cais hwyr wedi ei dderbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 14 KB
Claire Masters
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Cais hwyr wedi ei dderbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 69 KB
J Chanay
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Cais hwyr wedi ei dderbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi - Ymateb i Terfyn Amser 10 - Rhan 2 ​
Other
Maint: 14 KB
Mrs M.A Walker
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Cais hwyr wedi ei dderbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 1 MB
Pinsent Masons LLP ar ran Land and Lakes Limited
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Cais hwyr wedi ei dderbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi - Sylwadau mewn perthynas ag Ymateb HNP i Gwestiwn 17.2.4 yr Awdurdod Arholi
Other
N/A
Jonathan Dean
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Derbyniad hwyr yn cael ei dderbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng Horizon a NGET
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Cais hwyr wedi ei dderbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi - 3.1 Adroddiad Dilysu Offeryn Statudol y Gorchymyn Caniatâd Datblygu
Other
Maint: 320 KB
North Anglesey Council’s Partnership
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Gweithlu Llafur lleol a'r posibilrwydd o ddadleoli
Other
Maint: 95 KB
J Chanay
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Cais hwyr wedi ei dderbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi - Ymateb i Terfyn Amser 10 – Rhan 1
Other
Maint: 744 KB
Barton Willmore ar ran Heddlu Gogledd Cymru
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb i DCO, Dogfennau Rheoli a Strategaethau Rheoli, A106, Gweithred Gyfamod â CSYM, Datganiad Tir Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power a Heddlu Gogledd Cymru
Other
Maint: 738 KB
Cyngor Sir Ynys Môn
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb mewn perthynas â strategaeth gam wrth gam, a106, atodlen DCO 19, ymateb Horizon i gais yr ExA am ragor o wybodaeth a chais Rheol 17 am wybodaeth bellach.
Other
Maint: 93 KB
DAERA NIEA CDP
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb mewn perthynas â chais Rheol 17 am wybodaeth bellach
Other
Maint: 133 KB
Environmental non-governmental organisation
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad -Cyd Ymateb eNGO i Becyn Iawndal Tern Horizon
Other
Maint: 6 MB
Addleshaw Goddard LLP ar ran Network Rail
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - darpariadau amddiffynnol
Other
Maint: 165 KB
North Wales Wildlife Trust
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru i gais yr Awdurdod Arholi am wybodaeth bellach a gyhoeddwyd ar 15 Ebrill 2019
Other
Maint: 9 KB
National Trust
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiwn Ysgrifenedig R17.2.1.5 yr Awdurdod Arholi
Other
Maint: 783 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 1.3 Canllaw i'r Cais (Cymraeg)
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.10 is-CoCP Parcio a Theithio (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 6.0 yn erbyn Adolygiad 5.0)
Other
Maint: 5 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.12 A5025 is-CoCp Gwelliannau Priffordd All-lein
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.11 is-CoCP Canolfan Logisteg
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.13 Cod Ymarfer Gweithredol Wylfa Newydd
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.29 Strategaeth Fesul Cam (Ferswin Newid Trac - Adolygiad 6.0 yn erbyn Adolygiad 5.0)
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.9 is-CoCP Cyfleusterau Gorsaf Bŵer Oddi ar y safle
Other
Maint: 795 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 1.3 Canllaw i'r Cais (Cymraeg) (Fersiwn Newid Trac -Adolygiad 11.0 yn erbyn Adolygiad 10.0)
Other
Maint: 1 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.9 is-CoCP Cyfleusterau Gorsaf Bŵer Oddi ar y safle (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 6.0 yn erbyn Adolygiad 5.0)
Other
Maint: 731 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 1.3 Canllaw i'r Cais
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.29 Strategaeth Fesul Cam
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.10 is-CoCP Parcio a Theithio
Other
Maint: 6 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.12 is-CoCP A5025 Gwelliannau Priffyrdd All-lein (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 6.0 yn erbyn Adolygiad 5.0)
Other
Maint: 743 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 1.3 Canllaw I’r Cais (Newid Fersiwn Trac - Adolygiad 11.0 yn erbyn Adolygiad 10.0)
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.13 Cod Ymarfer Gweithredol Wylfa Newydd (Fersiwn Newid Trac – Adolygiad 6.0 yn erbyn Adolygiad 5.0)
Other
Maint: 5 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.8 is-CoCP 8.8 Gwaith Morol
Other
Maint: 11 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Cytundeb s.106 DCO
Other
Maint: 4 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.6 Cod Ymarfer Adeiladu Wylfa Newydd - Glân
Other
Maint: 6 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.7 is-CoCP Brif Safle Gorsaf Bŵer
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu – Glân
Other
Maint: 533 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 3.3 Memorandwm Esboniadol
Other
Maint: 638 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 3.3 Memorandwm Esboniadol (Fersiwn Newid Trac -Adolygiad 7.0 yn erbyn Adolygiad 6.0)
Other
Maint: 159 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau Horizon ar Ymatebion Rhanddeiliaid i'r RIES
Other
Maint: 475 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Clawr Llythr
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu - (Fersiwn Newid Trac – Adolygiad 6.0 yn erbyn Adolygiad 5.0)
Other
Maint: 797 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 3.3 Memorandwm Esboniadol (Fersiwn Newid Trac -Adolygiad 7.0 yn erbyn Adolygiad 1.0)
Other
Maint: 237 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb Horizon i Faterion Eraill a Godwyd gan Randdeiliaid ar Terfyn Amser 9
Other
Maint: 2 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad- 3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu - (Ferswin Newid Trac -Adolygiad 6.0 yn erbyn Adolygiad 1.0 APP-029)
Other
Maint: 341 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau Horizon am Ymatebion Randdeiliaid i Gais yr Awdurdod Arholi am Ragor o Wybodaeth
Other
Maint: 5 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.6 Cod Ymarfer Adeiladu Wylfa Newydd (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 6.0 yn erbyn Adolygiad 5.0)
Other
Maint: 6 MB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.7 is-CoCP Brif Safle Gorsaf Bŵer (Fersiwn Newid Trac -Adolygiad 6.0 yn erbyn Adolygiad 5.0)
Other
Maint: 165 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Tabl Cryno o Welliannau i'r DCO (Adolygiad 6.0)
Other
Maint: 185 KB
Horizon Nuclear Power
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb Horizon i cais Ail Rownd yr Awdurdod Arholi am Ragor o Wybodaeth
Other
Maint: 97 KB
Gwen Williams
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 15 KB
Helen Grove-White
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 386 KB
Pobl Atal Wylfa B
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau gan PAWB mewn perthynas â'r Datganiad Dir Cyffredin rhwng Horizon a Menter Iaith Môn
Other
Maint: 14 KB
Angharad Westmore
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 14 KB
D Neal
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 14 KB
Sally Roberts
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 53 KB
Hazel Shufflebottom
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 44 KB
Julian Wynne
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 14 KB
David Mobbs
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 227 KB
National Grid Electricity Transmission Plc
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb i Gais am ragor o wybodaeth
Other
Maint: 14 KB
Eric and Valerie Chambers
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 34 KB
Office for Nuclear Regulation
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb i Gais am ragor o wybodaeth
Other
Maint: 41 KB
Gareth Cemlyn Jone
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 16 KB
Dr Jonathan F Dean
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid - Llythr Gwen Parry-Jones
Other
Maint: 663 KB
Llywodraeth Cymru
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb mewn perthynas ag ymatebion i gais Rheol 17 yr ExA am ragor o wybodaeth, Wylfa Newydd CoCP, a135 Tir y Goron, Safle Ynys Tern - Safle Iawndal y Wern a Chytundeb A106 - Cronfa Llety (Wrth Gefn)
Other
Maint: 636 KB
Naturiol yr Alban
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb mewn perthynas â Chynnig Iawndal Ternar Horizon, Ymateb i sylwadau'r Ymgeisydd ar RIES, Cyngor ar ofynion Erthygl 4 (7) a diweddariad ar, a chyngor pellach ar faterion sydd heb eu datrys
Other
Maint: 40 KB
Graham Pitts
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 15 KB
Anne-Marie Le Gall
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 14 KB
Michael and Donna Doyle
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 15 KB
W.G. Roberts
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
N/A
Pam Lee
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 14 KB
Brian Lee
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 14 KB
Dr Marion and Robert Jones
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 15 KB
Jonathan Dean
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Maint: 855 KB
Jonathan Dean
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar Ymateb Ymgeiswyr i gais am wybodaeth bellach
Other
Maint: 196 KB
Gwynedd Council
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar Ddiweddariad Cytundeb 106
Other
Maint: 18 KB
Jonathan Dean
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar Ymateb Ymgeiswyr i gais am wybodaeth bellach
Gellir hidlo dogfennau yn ôl eu dyddiad cyhoeddi neu yn ôl y dyddiad cau sy’n berthnasol iddynt. Cyhoeddir dyddiadau cau yn yr amserlen ar ddechrau’r archwiliad a gellir eu gweld ar dab amserlen yr archwiliad.