Gorsaf Bŵer Niwclear Wylfa Newydd

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (14)

Cais y datblygwr (447)

Derbyn (5)

Cyn archwiliad (34)

Archwiliad (1267)

Penderfyniad (57)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

SourceDescription
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 231 KB)
Cyfieithiad Cymraeg o cyflwyniad CSYM Terfyn Amser 3 - Dyddiad Cau 3 – Llythyr 18.12.18 REP3-055
Other
Rhun Ap Iorwerth (AM) (PDF, 99 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Cais hwyr wedi ei dderbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Mark Evans (PDF, 14 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Cais hwyr wedi ei dderbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Claire Masters (PDF, 14 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Cais hwyr wedi ei dderbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
J Chanay (PDF, 69 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Cais hwyr wedi ei dderbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi - Ymateb i Terfyn Amser 10 - Rhan 2 ​
Other
Mrs M.A Walker (PDF, 14 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Cais hwyr wedi ei dderbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Pinsent Masons LLP ar ran Land and Lakes Limited (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Cais hwyr wedi ei dderbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi - Sylwadau mewn perthynas ag Ymateb HNP i Gwestiwn 17.2.4 yr Awdurdod Arholi
Other
Jonathan Dean (Document N/A)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Derbyniad hwyr yn cael ei dderbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng Horizon a NGET
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Cais hwyr wedi ei dderbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi - 3.1 Adroddiad Dilysu Offeryn Statudol y Gorchymyn Caniatâd Datblygu
Other
North Anglesey Council’s Partnership (PDF, 320 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Gweithlu Llafur lleol a'r posibilrwydd o ddadleoli
Other
J Chanay (PDF, 95 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Cais hwyr wedi ei dderbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi - Ymateb i Terfyn Amser 10 – Rhan 1
Other
Barton Willmore ar ran Heddlu Gogledd Cymru (PDF, 744 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb i DCO, Dogfennau Rheoli a Strategaethau Rheoli, A106, Gweithred Gyfamod â CSYM, Datganiad Tir Cyffredin rhwng Horizon Nuclear Power a Heddlu Gogledd Cymru
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 738 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb mewn perthynas â strategaeth gam wrth gam, a106, atodlen DCO 19, ymateb Horizon i gais yr ExA am ragor o wybodaeth a chais Rheol 17 am wybodaeth bellach.
Other
DAERA NIEA CDP (PDF, 93 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb mewn perthynas â chais Rheol 17 am wybodaeth bellach
Other
Environmental non-governmental organisation (PDF, 133 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad -Cyd Ymateb eNGO i Becyn Iawndal Tern Horizon
Other
Addleshaw Goddard LLP ar ran Network Rail (PDF, 6 MB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - darpariadau amddiffynnol
Other
North Wales Wildlife Trust (PDF, 165 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru i gais yr Awdurdod Arholi am wybodaeth bellach a gyhoeddwyd ar 15 Ebrill 2019
Other
National Trust (PDF, 9 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiwn Ysgrifenedig R17.2.1.5 yr Awdurdod Arholi
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 783 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 1.3 Canllaw i'r Cais (Cymraeg)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.10 is-CoCP Parcio a Theithio (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 6.0 yn erbyn Adolygiad 5.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 5 MB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.12 A5025 is-CoCp Gwelliannau Priffordd All-lein
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.11 is-CoCP Canolfan Logisteg
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.13 Cod Ymarfer Gweithredol Wylfa Newydd
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.29 Strategaeth Fesul Cam (Ferswin Newid Trac - Adolygiad 6.0 yn erbyn Adolygiad 5.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.9 is-CoCP Cyfleusterau Gorsaf Bŵer Oddi ar y safle
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 795 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 1.3 Canllaw i'r Cais (Cymraeg) (Fersiwn Newid Trac -Adolygiad 11.0 yn erbyn Adolygiad 10.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.9 is-CoCP Cyfleusterau Gorsaf Bŵer Oddi ar y safle (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 6.0 yn erbyn Adolygiad 5.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 731 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 1.3 Canllaw i'r Cais
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.29 Strategaeth Fesul Cam
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.10 is-CoCP Parcio a Theithio
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 6 MB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.12 is-CoCP A5025 Gwelliannau Priffyrdd All-lein (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 6.0 yn erbyn Adolygiad 5.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 743 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 1.3 Canllaw I’r Cais (Newid Fersiwn Trac - Adolygiad 11.0 yn erbyn Adolygiad 10.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.13 Cod Ymarfer Gweithredol Wylfa Newydd (Fersiwn Newid Trac – Adolygiad 6.0 yn erbyn Adolygiad 5.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 5 MB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.8 is-CoCP 8.8 Gwaith Morol
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 11 MB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Cytundeb s.106 DCO
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 4 MB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.6 Cod Ymarfer Adeiladu Wylfa Newydd - Glân
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 6 MB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.7 is-CoCP Brif Safle Gorsaf Bŵer
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu – Glân
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 533 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 3.3 Memorandwm Esboniadol
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 638 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 3.3 Memorandwm Esboniadol (Fersiwn Newid Trac -Adolygiad 7.0 yn erbyn Adolygiad 6.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 159 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau Horizon ar Ymatebion Rhanddeiliaid i'r RIES
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 475 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Clawr Llythr
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu - (Fersiwn Newid Trac – Adolygiad 6.0 yn erbyn Adolygiad 5.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 797 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 3.3 Memorandwm Esboniadol (Fersiwn Newid Trac -Adolygiad 7.0 yn erbyn Adolygiad 1.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 237 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb Horizon i Faterion Eraill a Godwyd gan Randdeiliaid ar Terfyn Amser 9
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad- 3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu - (Ferswin Newid Trac -Adolygiad 6.0 yn erbyn Adolygiad 1.0 APP-029)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 341 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau Horizon am Ymatebion Randdeiliaid i Gais yr Awdurdod Arholi am Ragor o Wybodaeth
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 5 MB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.6 Cod Ymarfer Adeiladu Wylfa Newydd (Fersiwn Newid Trac - Adolygiad 6.0 yn erbyn Adolygiad 5.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 6 MB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - 8.7 is-CoCP Brif Safle Gorsaf Bŵer (Fersiwn Newid Trac -Adolygiad 6.0 yn erbyn Adolygiad 5.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 165 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Tabl Cryno o Welliannau i'r DCO (Adolygiad 6.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 185 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb Horizon i cais Ail Rownd yr Awdurdod Arholi am Ragor o Wybodaeth
Other
Gwen Williams (PDF, 97 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Helen Grove-White (PDF, 15 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Pobl Atal Wylfa B (PDF, 386 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau gan PAWB mewn perthynas â'r Datganiad Dir Cyffredin rhwng Horizon a Menter Iaith Môn
Other
Angharad Westmore (PDF, 14 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
D Neal (PDF, 14 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Sally Roberts (PDF, 14 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Hazel Shufflebottom (PDF, 53 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Julian Wynne (PDF, 44 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
David Mobbs (PDF, 14 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
National Grid Electricity Transmission Plc (PDF, 227 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb i Gais am ragor o wybodaeth
Other
Eric and Valerie Chambers (PDF, 14 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Office for Nuclear Regulation (PDF, 34 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb i Gais am ragor o wybodaeth
Other
Gareth Cemlyn Jone (PDF, 41 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Dr Jonathan F Dean (PDF, 16 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid - Llythr Gwen Parry-Jones
Other
Llywodraeth Cymru (PDF, 663 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb mewn perthynas ag ymatebion i gais Rheol 17 yr ExA am ragor o wybodaeth, Wylfa Newydd CoCP, a135 Tir y Goron, Safle Ynys Tern - Safle Iawndal y Wern a Chytundeb A106 - Cronfa Llety (Wrth Gefn)
Other
Naturiol yr Alban (PDF, 636 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Ymateb mewn perthynas â Chynnig Iawndal Ternar Horizon, Ymateb i sylwadau'r Ymgeisydd ar RIES, Cyngor ar ofynion Erthygl 4 (7) a diweddariad ar, a chyngor pellach ar faterion sydd heb eu datrys
Other
Graham Pitts (PDF, 40 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Anne-Marie Le Gall (PDF, 15 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Michael and Donna Doyle (PDF, 14 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
W.G. Roberts (PDF, 15 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Pam Lee (Document N/A)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Brian Lee (PDF, 14 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Dr Marion and Robert Jones (PDF, 14 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Jonathan Dean (PDF, 15 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar y Datganiad o Dir Cyffredin rhwng yr Ymgeisydd a National Grid
Other
Jonathan Dean (PDF, 855 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar Ymateb Ymgeiswyr i gais am wybodaeth bellach
Other
Gwynedd Council (PDF, 196 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar Ddiweddariad Cytundeb 106
Other
Jonathan Dean (PDF, 18 KB)
Terfyn Amser 10 Cyflwyniad - Sylwadau ar Ymateb Ymgeiswyr i gais am wybodaeth bellach