Gorsaf Bŵer Niwclear Wylfa Newydd

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (14)

Cais y datblygwr (447)

Derbyn (5)

Cyn archwiliad (34)

Archwiliad (1267)

Penderfyniad (57)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

SourceDescription
Other
North Wales Police (PDF, 115 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cyflwyniad dogfennau ar ôl y gwrandawiad gan gynnwys unrhyw gyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Dr Jonathan Dean (PDF, 38 KB)
Deadline 1 Submission - Submission of post-hearing documents including any written submissions of oral case
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 105 KB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Datganiad Amgylcheddol – Atodiad 9.1 – Tabl o’r Effeithiau Gweledol
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 18 MB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Datganiad Amgylcheddol – Atodiad 9.3 – Methodoleg Mapio Gweledol
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 23 MB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Datganiad Amgylcheddol – Atodiad 9.4 – Gwerthusiad o’r AHNE
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 2 GB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Datganiad Amgylcheddol – Atodiad 9.5 – Ffotogyfosodiadau
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 40 MB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Datganiad Amgylcheddol – Atodiad 9.2 – Ffigurau
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 3 MB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Datganiad Amgylcheddol – Pennod 11 – Archaeoleg a Threftadaeth
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 133 KB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Datganiad Amgylcheddol – Pennod 21 – Effeithiau Cronnus
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 4 MB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Datganiad Amgylcheddol – Pennod 16 – Sŵn
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 136 MB)
Datganiad Amgylcheddol – Pennod 5 – Y Datblygiad Arfaethedig
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 351 KB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Datganiad Amgylcheddol – Pennod 7 – Cyd-destun Polisi Cynllunio
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 4 MB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Datganiad Amgylcheddol – Pennod 13 – Draenio a’r Perygl o Lifogydd
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 311 KB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Datganiad Amgylcheddol – Pennod 17 – Gwastraff
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 145 KB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Datganiad Amgylcheddol – Pennod 20 – Cynaliadwyedd
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 3 MB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Datganiad Amgylcheddol – Pennod 15 – Ansawdd Aer
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 183 KB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Datganiad Amgylcheddol – Pennod 3 – Disgrifiad o’r Safle
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 115 KB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Datganiad Amgylcheddol – Geirfa
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 10 MB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Datganiad Amgylcheddol – Pennod 10 – Ecoleg a Chadwraeth Natur
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 20 MB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Datganiad Amgylcheddol – Pennod 4 – Cynigion Amgen
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 496 KB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Datganiad Amgylcheddol – Pennod 9 – Asesiad o’r Effaith ar y Dirwedd a’r Effaith Weledol
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 63 KB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Datganiad Amgylcheddol – Byrfoddau
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 88 KB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Datganiad Amgylcheddol – Cynnwys Cyfrol 2
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 4 MB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Datganiad Amgylcheddol – Pennod 1 – Cyflwyniad
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 700 KB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Datganiad Amgylcheddol – Pennod 18 – Golau
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 400 KB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Datganiad Amgylcheddol – Pennod 8 – Economeg gymdeithasol, Adfywio ac Iechyd
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 125 KB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Datganiad Amgylcheddol – Pennod 2 – Dull
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 2 MB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Datganiad Amgylcheddol – Pennod 19 – Cyfleustodau
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 1 MB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Datganiad Amgylcheddol – Pennod 12 – Cyflwr y Tir
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 205 KB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Datganiad Amgylcheddol – Pennod 14 – Trafnidiaeth a Mynediad
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 2 MB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Datganiad Amgylcheddol – Pennod 6 – Dymchwel ac Adeiladu
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 243 KB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Datganiad Amgylcheddol – Pennod 22 – Lliniaru ac Effeithiau Gweddilliol
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 708 KB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Adendwm i’r Datganiad Amgylcheddol
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 5 MB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Datganiad Amgylcheddol – Crynodeb Annhechnegol
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 74 MB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Adendwm i’r Datganiad Amgylcheddol – Ffigurau
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 524 KB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Adendwm i’r Datganiad Amgylcheddol – Atodiad C – Asesiad Cyfredol o’r Iaith Gymraeg Mai 2013
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 398 KB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Adendwm i’r Datganiad Amgylcheddol – Atodiad N – Strwythurau Hanesyddol Penrhos nad ydynt yn Warchodedig
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 3 MB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Adendwm i’r Datganiad Amgylcheddol – Atodiad G – Arolwg Cen
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 270 KB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Adendwm i’r Datganiad Amgylcheddol – Atodiad K – Ymatebion i’r Effaith ar Goetiroedd
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 353 KB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Adendwm i’r Datganiad Amgylcheddol – Atodiad N – Cynllun Cwrtil Penrhos
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 3 MB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Adendwm i’r Datganiad Amgylcheddol – Atodiad E – Diweddariad i Atodiad 9.5 Golygfeydd a Ffotogyfosodiadau
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 359 KB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Adendwm i’r Datganiad Amgylcheddol – Atodiad N – Cynllun Adeilad Rhestredig Penrhos
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 54 KB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Adendwm i’r Datganiad Amgylcheddol – Atodiad D – Diweddariad 9.1 Tabl o’r Effaith Weledol
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 2 MB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Adendwm i’r Datganiad Amgylcheddol – Atodiad B – Tystiolaeth Economaidd-gymdeithasol Ychwanegol
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 7 MB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Adendwm i’r Datganiad Amgylcheddol – Atodiad O – Adroddiad Mwynau Penrhos
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 876 KB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Adendwm i’r Datganiad Amgylcheddol – Atodiad M – Datganiad Rheoli Treftadaeth
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 1 MB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Adendwm i’r Datganiad Amgylcheddol – Atodiad F – Ymateb i Sylwadau Cyngor Sir Ynys Môn
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 394 KB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Adendwm i’r Datganiad Amgylcheddol – Atodiad A – Cais Rheoliad 19
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 3 MB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – • Adendwm i’r Datganiad Amgylcheddol – Atodiad H – Datganiad am y Dull ar gyfer Bioamrywiaeth
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 2 MB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Adendwm i’r Datganiad Amgylcheddol – Atodiad L – Datganiad am y Dull ar gyfer Coetiroedd
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 19 MB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Adendwm i’r Datganiad Amgylcheddol – Atodiad P – Nodyn Technegol ar yr Asesiad Trafnidiaeth
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 2 MB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Adendwm i’r Datganiad Amgylcheddol – Atodiad Q – Effeithiau Cronnus Ffigurau’r Asesiad o’r Effaith ar y Dirwedd a’r Effaith Weledol
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 267 KB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Adendwm i’r Datganiad Amgylcheddol – Atodiad I – Tabl Cryno Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 2 MB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Caniatâd Cynllunio
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 106 KB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Cyflwyniad dogfennau ar ôl y gwrandawiad gan gynnwys unrhyw gyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 73 KB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Gorchuddiwch Lylthyr
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 265 KB)
Sylw dyddiad cau 1 - Crynodeb o sylw perthnasol
Other
Land And Lakes Limited (PDF, 6 MB)
Terfyn Amer 1 Cyflwyniad – Adendwm i’r Datganiad Amgylcheddol – Atodiad J – Asesiad o’r Effaith ar Goedyddiaeth
Other
Welsh Government (PDF, 624 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cyflwyniad dogfennau ar ôl y gwrandawiad gan gynnwys unrhyw gyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Welsh Government (PDF, 253 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Pwyntiau Gweithredu yn deillio o'r Gwrandawiad DCO ar 24 Hydref 2018
Other
Welsh Government (PDF, 312 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Crynodeb o Sylwadau Perthnasol
Other
Urdd Gobaith Cymru (PDF, 428 KB)
Terfyn Amser 1 - Polisi Iaith Urdd Gobaith Cymru Fersiwn 9 Tachwedd 2017
Other
Urdd Gobaith Cymru (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Adroddiad Blynyddol Yr Urdd 2016-2017
Other
Urdd Gobaith Cymru (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Adroddiad Blynyddol Ynys Môn 2017-2018
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 576 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Pwyntiau Gweithredu yn deillio o'r Gwrandawiad DCO ar 24 Hydref 2018
Other
Isle of Anglesey County Council (PDF, 715 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cyflwyniad dogfennau ar ôl y gwrandawiad gan gynnwys unrhyw gyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Roger Dobson (PDF, 96 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cyflwyniad dogfennau ar ôl y gwrandawiad gan gynnwys unrhyw gyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Zencity Limited (PDF, 27 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cyflwyniad dogfennau ar ôl y gwrandawiad gan gynnwys unrhyw gyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Michael Cominetti (PDF, 67 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cyflwyniad dogfennau ar ôl y gwrandawiad gan gynnwys unrhyw gyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 6 MB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cais am newid Patrymau Shifft Gweithwyr
Other
Margaret Eluned Treacy (PDF, 16 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cyflwyniad dogfennau ar ôl y gwrandawiad gan gynnwys unrhyw gyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Isle Anglesey County Council (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 1 - Ymateb i lythyr yr Ymgeisydd
Other
Llanbadrig Community Council (PDF, 72 KB)
Terfyn Amser Cyflwyniad - Llythyr eglurhaol i gyflwyniad ar ôl y gwrandawiad
Other
Natural Resources Wales (PDF, 150 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Rheoliad 10 (b) Disgwyliad y Rheoliadau Gwaith Morol
Other
Roger Dobson (PDF, 67 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Gorchuddiwch e-bost
Other
Natural Resources Wales (PDF, 184 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Gorchuddiwch e-bost
Other
J Chanay (PDF, 100 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cyflwyniad dogfennau ar ôl y gwrandawiad gan gynnwys unrhyw gyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Llanbadrig Community Council (PDF, 96 KB)
Terfyn Amser 1 - CyflwyniadCyflwyniad dogfennau ar ôl y gwrandawiad gan gynnwys unrhyw gyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Felin Honeybees (PDF, 133 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cyflwyniad dogfennau ar ôl y gwrandawiad gan gynnwys unrhyw gyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Eglurhad Amserlen
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 821 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cais am newid Symudiadau HGV
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cais am newid Patrymau Shifft Gweithwyr
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 5 MB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Ymagwedd at Gaffael Gorfodol o fewn WNDA Outside Power Island
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 621 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Fersiwn Trawsnewid Memorandwm Esboniadol Yn erbyn Dogfen a gyflwynwyd ar gyfer Ymateb S51 (Adolygiad 2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 565 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Canllaw i'r Cais - Cyfieithu Cymraeg (Parch 2.0)
Other
Cyngor Gwynedd Council (PDF, 862 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cyflwyniad dogfennau ar ôl y gwrandawiad gan gynnwys unrhyw gyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar
Other
Isle Anglesey County Council (PDF, 401 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Crynodeb o Sylwadau Perthnasol
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 220 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Nodyn Statws Cytundeb Adran 106 Gorchymyn Caniatâd Datblygu
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 277 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Tabl Cryno o Ddiwygiadau i'r Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft (Adolygu 2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 914 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (fersiwn newid trac)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 701 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Fersiwn Trawsnewid Memorandwm Esboniadol Yn erbyn y Cyflwyniad Gwreiddiol ar gyfer DCO (Adolygiad 1.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 284 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Crynodeb o gyflwyniadau llafar Horizon Nuclear Power Wylfa Limited yn DCO ISH (24 Hydref 2018)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 597 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Canllaw i'r Cais - Cyfieithu Cymraeg (Parch 2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 5 MB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Llythr Gorchuddio i PINS - Pwyntiau gweithredu DCO ISH
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 587 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Memorandwm Esboniadol (fersiwn glân - Adolygiad 3.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 915 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (lân - Adolygiad 2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 162 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Nodyn Statws Cytundeb Statws Adran 106 Caniatâd Cynllunio Chlirio a Paratoi Safleoedd