Gorsaf Bŵer Niwclear Wylfa Newydd

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (14)

Cais y datblygwr (447)

Derbyn (5)

Cyn archwiliad (34)

Archwiliad (1267)

Penderfyniad (57)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

SourceDescription
Other
Hysbysiad o gwblhau Archwiliad yr Awdurdod Arholi (PDF, 132 KB)
Other
Cais am wybodaeth bellach - Rheol 17 (PDF, 204 KB)
Other
Cais am wybodaeth bellach - Rheol 17 (PDF, 168 KB)
Other
Hysbysiad o Benderfyniad Gweithdrefnol – Rheol 9 (PDF, 114 KB)
Other
Cais am wybodaeth bellach - Rheol 17 (PDF, 402 KB)
Other
Hysbysiad o Benderfyniad Gweithdrefnol (PDF, 181 KB)
Llythyr at Natural England
Other
Hysbysiad o Benderfyniad Gweithdrefnol (PDF, 182 KB)
Llythyr at yr Adran Amaethyddiaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig
Other
Hysbysiad o Benderfyniad Gweithdrefnol (Document N/A)
Llythyr at Naturiol yr Alban
Other
Cais am wybodaeth bellach - Rheol 17 a Rheol 9 (PDF, 203 KB)
Llythyr Rheol 17 a 9.
Other
Rheol 8(3) – Amrywiad i’r amserlen a 13 (PDF, 215 KB)
Other
Cwestiynau Ysgrifenedig Pellach (Fersiwn Gymraeg) (PDF, 699 KB)
Other
Rheol 13 - Hysbysiad o Wrandawiadau (PDF, 106 KB)
Hysbysiad o'r Gwrandawiad Mater Penodol, Gwrandawiad Caffael Gorfodol a'r Gwrandawiad Llawr Agored yn cael ei gynnal ar 4 - 8 Mawrth 2019
Other
Archwiliad Safle â Chwmni (PDF, 228 KB)
Other
Cwestiynau Ysgrifenedig Pellach (PDF, 833 KB)
Other
Cais am wybodaeth bellach a newid i'r Amserlen Archwiliad - Rheolau 8(3) a 17 (PDF, 207 KB)
Other
Ymateb Awdurdod Archwilio i geisiadau dan adran 102A Deddf Cynllunio 2008 - Jobe Developments (PDF, 157 KB)
Other
Rheol 8 - Hysbysiad o’r amserlen ar gyfer yr archwiliad (PDF, 419 KB)
Other
Cwestiynau Ysgrifenedig (PDF, 2 MB)