Gorsaf Bŵer Niwclear Wylfa Newydd

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (14)

Cais y datblygwr (447)

Derbyn (5)

Cyn archwiliad (34)

Archwiliad (1267)

Penderfyniad (57)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

SourceDescription
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 39 KB)
4.3 Book of Reference (Part 1 of 3) (Rev 2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 39 KB)
4.3 Book of Reference (Part 3 of 3) (Rev 2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 39 KB)
4.3 Book of Reference (Part 2 of 3) (Rev 2.0)
Other
Nodyn o Archwiliad Safle Digwmni - 22 Hydref 2018. (PDF, 140 KB)
Other
Destination Anglesey Partnership (PDF, 176 KB)
Ymateb i’r llythr rheol 6 - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Michael Cominetti (PDF, 281 KB)
Ymateb i’r llythr rheol 6 - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Cyngor Sir Ynys Mon (PDF, 582 KB)
Ymateb i’r llythr rheol 6 - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
North Wales Police (PDF, 738 KB)
Ymateb i’r llythr rheol 6 - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
North Anglesey Councils Partnership (PDF, 1 MB)
Ymateb i’r llythr rheol 6 - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Marine Management Organisation (PDF, 365 KB)
Ymateb i’r llythr rheol 6 - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 1 MB)
Ymateb i’r llythr rheol 6 - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Network Rail (PDF, 99 KB)
Ymateb i’r llythr rheol 6 - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, RSPB (PDF, 485 KB)
Ymateb i’r llythr rheol 6 - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 547 KB)
Hysbysiad o Wrandawiad
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 674 KB)
3.3 Explanatory Memorandum (track changed version) (Rev 2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 459 KB)
3.3 Explanatory Memorandum (clean version) (Rev 2.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 4 MB)
5.2.2 Shadow Habitats Regulations Assessment Report Addendum (Rev 1.0)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 41 MB)
2.2 Land Plans (Rev 2.0)
Other
Ymateb Awdurdod Archwilio i geisiadau dan adran 102A Deddf Cynllunio 2008 - Ken Vidler (PDF, 129 KB)
Other
Ymateb Awdurdod Archwilio i geisiadau dan adran 102A Deddf Cynllunio 2008 - Wendy Vidler (PDF, 130 KB)
Other
Ymateb Awdurdod Archwilio i geisiadau dan adran 102A Deddf Cynllunio 2008 - Felin Honeybees LTD (PDF, 131 KB)
Other
Rheol 6 - Hysbysiad o’r cyfarfod rhagarweiniol (PDF, 438 KB)
Other
Eifiona Rider (PDF, 16 KB)
Eifiona Rider Relevant Representation - Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 236 KB)
Section 51 Response Cover Letter - Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Pennaf Ltd (PDF, 90 KB)
Pennaf LTD - Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Grŵp Cynefin Housing Association (PDF, 105 KB)
Grŵp Cynefin Housing Association Representation - Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Welsh Historic Garden Trust (PDF, 14 KB)
Welsh Historic Garden Trust Representation - Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Jill Truesdale (PDF, 22 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Royal Mail (PDF, 499 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Hysbysiad i ddod yn Barti â Diddordeb - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Colum Sands (PDF, 22 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Gwrthwynebiad i Gorsaf Niwclear - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 38 KB)
Section 56, Section 59 and Reg 13 Compliance Certificates
Other
Penodi’r Awdurdod Archwilio (PDF, 97 KB)
Other
Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 1 MB)
Other
Horizon Nuclear Power (PDF, 321 KB)
Hysbysiad O Dan Adran 56/ Notice Under Section 56