Cysylltiad Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (3)

Cais y datblygwr (193)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (19)

Archwiliad (446)

Penderfyniad (43)

Penderfywyd (2)

Dyddiad

Yr holl ddogfennau a dderbyniwyd neu a gyhoeddwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio yn ymwneud â gwrandawiadau. Rhoddir diffiniad o’r gwahanol fathau o wrandawiadau yn y rhestr termau.

SourceDescription
Other
Open Floor Hearing 23-09-15 (SAIN, 86 MB)
Audio recording of the Open Floor Hearing. Held on Wednesday 23 September 2015 at Denbigh Town Hall.
Other
Agendas for the Open Floor and Compulsory Acqusition Hearings (PDF, 121 KB)
Agendas for the Open Floor and Compulsory Acqusition Hearings taking place on Wednesday 23 to Friday 25 September 2015.