Cysylltiad Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (3)

Cais y datblygwr (193)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (19)

Archwiliad (446)

Penderfyniad (43)

Penderfywyd (2)

Dyddiad

Yr holl ddogfennau a dderbyniwyd neu a gyhoeddwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio yn ymwneud â gwrandawiadau. Rhoddir diffiniad o’r gwahanol fathau o wrandawiadau yn y rhestr termau.

SourceDescription
Other
Compulsory Acquisition Hearing 24-09-15 - Part 1 (SAIN, 113 MB)
Audio recording of the Compulsory Acquisition Hearing. Held on Thursday 24 September 2015 at Denbigh Town Hall.
Other
Compulsory Acquisition Hearing 24-09-15 - Part 2 1 (SAIN, 19 KB)
Audio recording of the Compulsory Acquisition Hearing. Held on Thursday 24 September 2015 at Denbigh Town Hall.
Other
Compulsory Acquisition Hearing 24-09-15 - Part 2 (SAIN, 138 MB)
Audio recording of the Compulsory Acquisition Hearing. Held on Thursday 24 September 2015 at Denbigh Town Hall.
Other
Action points from CA hearing (PDF, 65 KB)
Other
Compulsory Acquisition Hearing 24-09-15 - Part 3 (SAIN, 19 KB)
Audio recording of the Compulsory Acquisition Hearing. Held on Thursday 24 September 2015 at Denbigh Town Hall.
Gellir hidlo dogfennau yn ôl eu dyddiad cyhoeddi neu yn ôl y dyddiad cau sy’n berthnasol iddynt. Cyhoeddir dyddiadau cau yn yr amserlen ar ddechrau’r archwiliad a gellir eu gweld ar dab amserlen yr archwiliad.