Cysylltiad Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (3)

Cais y datblygwr (193)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (19)

Archwiliad (446)

Penderfyniad (43)

Penderfywyd (2)

Dyddiad

Yr holl ddogfennau a dderbyniwyd neu a gyhoeddwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio yn ymwneud â gwrandawiadau. Rhoddir diffiniad o’r gwahanol fathau o wrandawiadau yn y rhestr termau.

SourceDescription
Other
audio recording
Maint: 113 MB
Compulsory Acquisition Hearing 24-09-15 - Part 1
Audio recording of the Compulsory Acquisition Hearing. Held on Thursday 24 September 2015 at Denbigh Town Hall.
Other
audio recording
Maint: 19 KB
Compulsory Acquisition Hearing 24-09-15 - Part 2 1
Audio recording of the Compulsory Acquisition Hearing. Held on Thursday 24 September 2015 at Denbigh Town Hall.
Other
audio recording
Maint: 138 MB
Compulsory Acquisition Hearing 24-09-15 - Part 2
Audio recording of the Compulsory Acquisition Hearing. Held on Thursday 24 September 2015 at Denbigh Town Hall.
Other
Maint: 65 KB
Action points from CA hearing
Other
audio recording
Maint: 19 KB
Compulsory Acquisition Hearing 24-09-15 - Part 3
Audio recording of the Compulsory Acquisition Hearing. Held on Thursday 24 September 2015 at Denbigh Town Hall.
Gellir hidlo dogfennau yn ôl eu dyddiad cyhoeddi neu yn ôl y dyddiad cau sy’n berthnasol iddynt. Cyhoeddir dyddiadau cau yn yr amserlen ar ddechrau’r archwiliad a gellir eu gweld ar dab amserlen yr archwiliad.