Cysylltiad Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (3)

Cais y datblygwr (193)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (19)

Archwiliad (446)

Penderfyniad (43)

Penderfywyd (2)

Dyddiad

Mae’r rhestr isod yn cynnwys tystiolaeth neu ddogfennau ychwanegol a dderbyniwyd yn ystod y cam cyn-archwilio.

SourceDescription
Other
Davis Meade Property Consultants (PDF, 57 KB)
Submission for Preliminary Meeting on 28 July 2015
Other
S P Manweb PLC (PDF, 409 KB)
Natural Resources Wales Letter confirming s135 consent. Submission for Preliminary Meeting on 28 July 2015
Other
Rhyl and St Asaph Angling Association (PDF, 68 KB)
Submission for Preliminary Meeting on 28 July 2015
Other
S P Manweb PLC (PDF, 1 MB)
Submission for Preliminary Meeting on 28 July 2015
Other
Natural Resources Wales (PDF, 201 KB)
Submission for Preliminary Meeting on 28 July 2015