Cysylltiad Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (3)

Cais y datblygwr (193)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (19)

Archwiliad (446)

Penderfyniad (43)

Penderfywyd (2)

Dyddiad

Mae’r rhestr isod yn cynnwys tystiolaeth neu ddogfennau ychwanegol a dderbyniwyd yn ystod y cam cyn-archwilio.

SourceDescription
Other
Maint: 57 KB
Davis Meade Property Consultants
Submission for Preliminary Meeting on 28 July 2015
Other
Maint: 409 KB
S P Manweb PLC
Natural Resources Wales Letter confirming s135 consent. Submission for Preliminary Meeting on 28 July 2015
Other
Maint: 68 KB
Rhyl and St Asaph Angling Association
Submission for Preliminary Meeting on 28 July 2015
Other
Maint: 1 MB
S P Manweb PLC
Submission for Preliminary Meeting on 28 July 2015
Other
Maint: 201 KB
Natural Resources Wales
Submission for Preliminary Meeting on 28 July 2015
Gellir hidlo dogfennau yn ôl eu dyddiad cyhoeddi neu yn ôl y dyddiad cau sy’n berthnasol iddynt. Cyhoeddir dyddiadau cau yn yr amserlen ar ddechrau’r archwiliad a gellir eu gweld ar dab amserlen yr archwiliad.