Brechfa Forest Connection

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (5)

Cais y datblygwr (176)

Derbyn (8)

Cyn archwiliad (13)

Archwiliad (456)

Penderfyniad (45)

Penderfywyd (2)

Dyddiad

Yr holl ddogfennau a dderbyniwyd neu a gyhoeddwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio yn ymwneud â gwrandawiadau. Rhoddir diffiniad o’r gwahanol fathau o wrandawiadau yn y rhestr termau.

SourceDescription
Other
Issue Specific Hearing - 10-12-2015 Session 1 (SAIN, 42 MB)
Issue Specific Hearing on the draft Development Consent Order Session 1 of 2
Other
Issue Specific Hearing - 10-12-2015 Session 2 (SAIN, 31 MB)
Issue Specific Hearing on the draft Development Consent Order Session 2 of 2
Other
Hearing Agendas (PDF, 33 KB)
Agenda for Issue Specific Hearing on the Draft Development Consent Order (DCO) on 10 December 2015