Brechfa Forest Connection

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (5)

Cais y datblygwr (176)

Derbyn (8)

Cyn archwiliad (13)

Archwiliad (456)

Penderfyniad (45)

Penderfywyd (2)

Dyddiad

Mae’r rhestr isod yn cynnwys tystiolaeth neu ddogfennau ychwanegol a dderbyniwyd yn ystod yr archwiliad y tu allan i’r terfynau amser a osodwyd gan yr Awdurdod Archwilio. Fodd bynnag, mae’r Awdurdod Archwilio wedi arfer ei ddisgresiwn a derbyn y rhain i’r archwiliad fel cyflwyniadau ychwanegol.

SourceDescription
Other
National Grid (PDF, 84 KB)
Withdrawal of Relevant Representation
Other
Western Power Distribution (South Wales) plc (PDF, 2 MB)
Note regarding proposal for alternative southern extension to underground section as scheme variation. Letter dated 19 November 2015 referred to in procedural decision issued on 7 December 2015.